ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลปัตตานี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลปัตตานี
ชื่ออังกฤษ Pattani Hospital
Medical Education Center
ภาพ สัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี
วารสาร เวชสารโรงพยาบาลปัตตานี
สถานปฏิบัติการ โรงพยาบาลปัตตานี
ที่อยู่ 2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลปัตตานี กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2547 ในเขตภาคใต้ ณ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลปัตตานีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้แพทย์ลาออกมากขึ้น จึงเกิดการแก้ไขโดยโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ที่มีความรู้และเจดคติที่ดีในการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2547 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจำนวน 3 แห่ง ในโรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลปัตตานี โดยรับนักศีกษาแพทย์รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2548 จำนวน 30 คน โดยแบ่งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกละ 10 คน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรงผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามประกาศรับตรงประจำปีของมหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์

ดูเพิ่ม[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]