ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลพิมลราช

พิกัด: 13°55′22″N 100°23′23″E / 13.92282°N 100.38965°E / 13.92282; 100.38965
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลพิมลราช
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phimon Rat
ประเทศไทย
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางบัวทอง
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด52,684 คน
รหัสไปรษณีย์ 11110
รหัสภูมิศาสตร์120407
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พิมลราช เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางบัวทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ การคมนาคมก็สะดวกสบาย อีกทั้งหมู่บ้านจัดสรรระดับสูงที่มากมายทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประวัติ

[แก้]

ตำบลพิมลราชแต่เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในตำบลบางบัวทอง ต่อมาปี พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวมาตั้งเป็นตำบลพิมลราช มี 8 หมู่บ้าน เหตุที่ชื่อว่าตำบลพิมลราชนั้น เนื่องจากมีคลองพระราชาภิมณฑ์เป็นคลองที่สำคัญไหลผ่านตำบล ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยทำการเกษตร เพาะปลูก ตลอดจนใช้บริโภค คลองนี้จึงเป็นเสมือนชีวิตของตำบล จึงได้เรียกกันว่า "พิมลราช"

ที่ตั้งและอาณาเขต

[แก้]

พื้นที่ตำบลพิมลราชส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช และบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

เขตการปกครอง

[แก้]

ตำบลพิมลราชมีเขตการปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ้า
  • หมู่ที่ 2 บ้านคลองฝั่งเหนือ
  • หมู่ที่ 3 บ้านกล้วย
  • หมู่ที่ 4 บ้านค่ายสาม
  • หมู่ที่ 5 บ้านโรงสวด
  • หมู่ที่ 6 บ้านโสนลอย
  • หมู่ที่ 7 บ้านโรงกระโจม
  • หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาชม

ประชากร

[แก้]

เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 ตำบลพิมลราชมีประชากรทั้งสิ้น 52,684 คน โดยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช 47,874 คน และอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง 4,810 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และทำงานเอกชน ในท้องที่ตำบลพิมลราชและเทศบาลเมืองบางบัวทอง และบางส่วนเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานคร

การคมนาคม

[แก้]

ตำบลพิมลราชมีอาณาเขตติดกับตัวอำเภอบางบัวทอง ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 22 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมดังนี้

สาธารณูปโภค

[แก้]

รถโดยสารประจำทาง

[แก้]

สถานที่สำคัญ

[แก้]

ดูเพิ่ม

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

13°55′22″N 100°23′23″E / 13.92282°N 100.38965°E / 13.92282; 100.38965