ตำบลศาลากลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลศาลากลาง
อักษรไทยตำบลศาลากลาง
อักษรโรมันTambon Sala Klang
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางกรวย
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด14.78 ตร.กม. (5.71 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด17,095 คน
 • ความหนาแน่น1,156.63 คน/ตร.กม. (2,995.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์11130
รหัสภูมิศาสตร์120209
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ศาลากลาง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ของตำบลนี้มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร แต่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด

ประวัติ[แก้]

ได้มีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่า แต่ก่อนบริเวณนี้ไม่มีผู้คนอาศัยมากนัก มีแต่ที่นาและลำคลองสายต่าง ๆ ผ่าน การเดินทางใช้เรือเป็นหลัก ระยะเวลาเดินทางก็นานมาก ผู้ที่เดินทางผ่านบริเวณนี้เป็นประจำจึงช่วยกันสร้างศาลาสำหรับพักเหนื่อยระหว่างการเดินทางซึ่งอยู่ตรงกลางพื้นที่นี้ เมื่อชุมชนขยายจำนวนมากขึ้นจนตั้งเป็นตำบลได้ ก็เรียกตำบลที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้ว่า ตำบลศาลากลาง[1]

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลตำบลศาลากลางเต็มพื้นที่นั้นมีฐานะเป็น เทศบาลตำบลศาลากลาง โดยได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลางมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551[2]

ศาลากลาง
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′10″N 100°22′32″E / 13.80278°N 100.37556°E / 13.80278; 100.37556
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเฉลิมชัย โถน้อย
พื้นที่
 • ทั้งหมด14.78 ตร.กม. (5.71 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด17,095 คน คน
 • ความหนาแน่น1,156.63 คน/ตร.กม. (2,995.7 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 91 หมู่ที่ 6 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์0 2447 7803
เว็บไซต์www.salaklang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลศาลากลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของอำเภอบางกรวย ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางกรวยประมาณ 24 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 14.78 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 9,240 ไร่[1] มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลศาลากลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอ่างกระทะ พื้นที่ทำการเกษตร ปลูกผัก ผลไม้ นาข้าว[1]

เขตการปกครอง[แก้]

ตำบลศาลากลางมีเขตการปกครองย่อยทั้งหมดจำนวน 6 หมู่บ้าน[1] ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางนา
 • หมู่ที่ 2 บ้านประตูน้ำฉิมพลี
 • หมู่ที่ 3 บ้านศาลากลาง (บ้านคลองขุดมหาสวัสดิ์)
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุดมหาสวัสดิ์
 • หมู่ที่ 5 บ้านเจริญสุข
 • หมู่ที่ 6 บ้านนราภิรมย์

ประชากร[แก้]

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ในเขตตำบลศาลากลางมีประชากรทั้งสิ้น 14,548 คน แยกเป็นชาย 6,805 คน หญิง 7,743 คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 984.30 คนต่อตารางกิโลเมตร

มวลชนจัดตั้ง[แก้]

 • ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 50 คน
 • ลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2 รุ่น 100 คน
 • อาสาสมัครต้านยาเสพติด 1 รุ่น (2542) 200 คน

หมู่บ้านปลอดยาเสพติด[แก้]

 • หมู่ที่ 2 บ้านประตูน้ำฉิมพลี (2542)

เศรษฐกิจ[แก้]

 • อาชีพโดยทั่วไปเป็นชาวสวน บางส่วนรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และเป็นพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ย 35,000 บาทต่อปี
 • เกษตรกรมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองร้อยละ 68 ร้อยละ 32 ของหมู่ที่ 6 เป็นที่เช่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 • เกษตรกรส่วนใหญ่ทำสวนผักและไม้ดอกไม้ประดับในหมู่ที่ 1-5 และทำนาบัวในหมู่ที่ 6
 • หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลศาลากลาง มีสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก 3 แห่ง และโรงงาน 2 แห่ง

สังคม[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้ จบการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 62 และกำลังศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ อีกร้อยละ 23

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
  • โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต หมู่ที่ 3
  • โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา หมู่ที่ 6
 • ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต หมู่ที่ 3
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา หมู่ที่ 6

ศาสนา[แก้]

มีวัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดใหม่ผดุงเขต หมู่ที่ 3 วัดป่ามณีกาญจณ์ หมู่ที่ 3 นอกจากนี้ยังมีวัดจีน (ศาลเจ้า) อีก 1 แห่ง

สาธารณสุข[แก้]

สถานีอนามัย 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลศาลากลาง

คมนาคม[แก้]

 • เส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 สาย
 • เส้นทางลาดยาง 3 สาย
 • ถนนลูกรัง 9 สาย
 • ถนนดิน 3 สาย

โทรคมนาคม[แก้]

โทรศัพท์เข้าถึงทั้ง 6 หมู่บ้าน

ไฟฟ้า[แก้]

ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 6 หมู่บ้าน

แหล่งน้ำ[แก้]

แหล่งน้ำธรรมชาติ[แก้]

มีคลองทั้งหมด 8 สาย

 • คลองมหาสวัสดิ์
 • คลองปลายบาง
 • คลองบางนา
 • คลองยายส่อน
 • คลองผู้ใหญ่ฮง
 • คลองพระยาสงคราม
 • คลองหลังวัดใหม่ผดุงเขต
 • คลองจีนบ่าย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น[แก้]

บ่อน้ำประปาและบ่อน้ำบาดาลรวม 8 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 เทศบาลตำบลศาลากลาง. "ข้อมูลสภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.salaklang.go.th/default.php?bmodules=html&html=general [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 มกราคม 2552.
 2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. "ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt150851.pdf [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 มกราคม 2552.
 3. 3.0 3.1 3.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 34 ง): 104–127. 6 พฤษภาคม 2541. Check date values in: |date= (help)
 4. เทศบาลตำบลปลายบาง. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.plaibang.go.th/main.php?menu=1&maintypeid=2 2552. สืบค้น 16 เมษายน 2553.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′11″N 100°22′32″E / 13.80299°N 100.37567°E / 13.80299; 100.37567