พรรคพัฒนาจังหวัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคพัฒนาจังหวัด
หัวหน้าพรรค สฤษดิ์ เพ็ญสุภา
เลขาธิการ ดิเรก เพ็ญสุภา
ก่อตั้ง 25 พฤศจิกายน 2517
ยุบ 6 ตุลาคม 2519 (1 ปี 315 วัน)
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 269
สภาผู้แทนราษฎร
2 / 279
รองหัวหน้าพรรค วิศาล ภัทรประสิทธิ์
วิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคพัฒนาจังหวัด พรรคการเมืองไทยในอดีตที่ได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517[1] เป็นลำดับที่ 29/2517 โดยมีนายสฤษดิ์ เพ็ญสุภา เป็นหัวหน้าพรรค นายวิศาล ภัทรประสิทธิ์ และ นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคและนายดิเรก เพ็ญสุภา เป็นเลขาธิการพรรค

ใน การเลือกตั้ง 26 มกราคม 2518 พรรคพัฒนาจังหวัดได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกปรากฏว่าพรรคพัฒนาจังหวัดได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 1 คน

ต่อมาเมื่อ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า พรรคกิจสังคม ได้ประกาศยุบสภาทำให้เกิด การเลือกตั้ง 4 เมษายน 2519 ซึ่งทางพรรคพัฒนาจังหวัดก็ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผลปรากฏว่าทางพรรคได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 2 คน

พรรคพัฒนาจังหวัดถูกยุบพร้อมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ ตามประกาศของ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517