พรรคแรงงาน (ประเทศไทย พ.ศ. 2517)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระวังสับสนกับ พรรคแรงงาน (ประเทศไทย)
พรรคแรงงาน (ประเทศไทย พ.ศ. 2517)
Labour Party
หัวหน้าพรรค เสรี สุชาตะประคัลภ์
เลขาธิการพรรค สอาด ปิยวรรณ
ก่อตั้ง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ยุบพรรค 17 เมษายน พ.ศ. 2532 (14 ปี 148 วัน)
ที่ทำการพรรค ๔๖/๗-๑๔ ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคแรงงาน (อังกฤษ: Labour Party) พรรคการเมืองไทยในอดีตที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ ๒๔/๒๕๑๗ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีนาย เสรี สุชาตะประคัลภ์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย สอาด ปิยวรรณ เป็นเลขาธิการพรรค [1]

ในการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้งคือเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 พรรคแรงงานได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งโดยทั้ง 2 ครั้งมี ส.ส. จากพรรคแรงงานเข้าสภาเพียงคนเดียวคือนายสอาด ผู้เป็นเลขาธิการพรรค

การยุบพรรค[แก้]

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง [2] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว [3] ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ในชื่อพรรคแรงงานประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2525 [4] ต่อมาได้ถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532 [5]

คณะกรรมการบริหารพรรคแรงงาน[แก้]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 เสรี สุชาตะประคัลภ์ หัวหน้าพรรค
2 สอาด ปิยวรรณ เลขาธิการพรรค

อ้างอิง[แก้]