พรรคแรงงาน (ประเทศไทย พ.ศ. 2517)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระวังสับสนกับ พรรคแรงงาน (ประเทศไทย)
พรรคแรงงาน (ประเทศไทย พ.ศ. 2517)
Labour Party
หัวหน้าพรรค เสรี สุชาตะประคัลภ์
เลขาธิการพรรค สอาด ปิยวรรณ
ก่อตั้ง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ยุบพรรค 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (1 ปี 319 วัน)
ที่ทำการพรรค ๔๖/๗-๑๔ ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคแรงงาน (อังกฤษ: Labour Party) พรรคการเมืองไทยในอดีตที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ ๒๔/๒๕๑๗ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีนาย เสรี สุชาตะประคัลภ์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย สอาด ปิยวรรณ เป็นเลขาธิการพรรค [1]

ในการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้งคือเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 พรรคแรงงานได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งโดยทั้ง 2 ครั้งมี ส.ส. จากพรรคแรงงานเข้าสภาเพียงคนเดียวคือนายสอาด ผู้เป็นเลขาธิการพรรค

การยุบพรรค[แก้]

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[2] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[3]

คณะกรรมการบริหารพรรคแรงงาน[แก้]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 เสรี สุชาตะประคัลภ์ หัวหน้าพรรค
2 สอาด ปิยวรรณ เลขาธิการพรรค

อ้างอิง[แก้]