พรรคสยามใหม่ (พ.ศ. 2518)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ พรรคสยามใหม่ (พ.ศ. 2512)
พรรคสยามใหม่ (พ.ศ. 2518)
หัวหน้าพรรค เปรม มาลากุล ณ อยุธยา
ก่อตั้ง มกราคม 2518
ยุบ 6 ตุลาคม 2519
3 / 269
1 / 279
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสยามใหม่ พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่ได้จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 โดยได้จดทะเบียนต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อปี 2518 มีนาย เปรม มาลากุล ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 พรรคสยามใหม่ได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 3 คนนำโดยนายเปรมหัวหน้าพรรคจาก จังหวัดอุตรดิตถ์

ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 พรรคสยามใหม่ได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 1 คนคือนายเปรมจากจังหวัดอุตรดิตถ์

พรรคสยามใหม่ถูกยุบพร้อมกับพรรคการเมืองอีกหลายพรรคตามประกาศของ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519