ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดหนองคาย มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์

[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดหนองคายมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 3 คน คือ นิตินัย นาครทรรพ เชิดพงษ์ อุทัยสาง และ อรัญญา สุจนิล

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549

[แก้]
ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 นิตินัย นาครทรรพ พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์
2 เชิดพงษ์ อุทัยสาง พิทักษ์ ศรีตะบุตร
3 อรัญญา สุจนิล มารุต มัสยวาณิช

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557

[แก้]
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ อาทิตย์ ศรีตะบุตร

อ้างอิง

[แก้]