พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี
ชื่อเต็มพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี
ชื่อสามัญหลวงพ่อใหญ่
ประเภทพระพุทธรูป
ความสูง59.20 เมตร
วัสดุก่ออิฐถือปูน ประดับกระเบื้องโมเสคสีเนื้อ
สถานที่ประดิษฐานวัดบูรพาภิราม
ความสำคัญพระพุทธรูปสำคัญ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี มุมมองจาก หอโหวด 101

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือชื่อที่นิยมเรียกติดปากของคนในพื้นที่ว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ด้วยความสูงจากพระเศรียร (ศีรษะ) ถึงพระบาท (เท้า) 59 ม. 20 ซม. หากรวมฐานประดิษฐานด้วยจะเป็น 67 ม. 75 ซม.

พระพุทธรูปองค์นี้นัเนก่อสร้างโดยพระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรามรูปที่ 5 และอดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (มหานิกาย) ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 8 ปี ใช้งบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 7,000,000 บาท[1] สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดกระเบื้องโมเสกสีเนื้อ

พระพุทธรูปองค์นี้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังที่ปรากฏในคำขวัญจังหวัดว่า "เรืองนามพระสูงใหญ่": "สิบเอ็ดประตูงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ไชยมงคลงามน่ายลบึงพระลานชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ"

พุทธลักษณะที่มีความสูงผิดสัดส่วนของพระพุทธรูปทั่วไปนั้นสันนิษฐานว่าออกแบบก่อสร้างโดยช่างท้องถิ่นที่สร้างด้วยแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากกว่าความสวยงามขององค์พระที่ก่อสร้าง[2]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]