พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี
Phra Phuttha Rattana (cropped).jpg
ชื่อเต็มพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี
ชื่อสามัญหลวงพ่อใหญ่
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะปางประทานพร
ความสูง59.20 เมตร
วัสดุก่ออิฐถือปูน ประดับกระเบื้องโมเสคสีเนื้อ
สถานที่ประดิษฐานวัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ความสำคัญพระพุทธรูปสำคัญ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี มุมมองจาก หอโหวด 101

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือชื่อที่นิยมเรียกติดปากของคนในพื้นที่ว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ด้วยความสูงจากพระเศรียร (ศีรษะ) ถึงพระบาท (เท้า) 59 ม. 20 ซม. หากรวมฐานประดิษฐานด้วยจะเป็น 67 ม. 75 ซม.

พระพุทธรูปองค์นี้นัเนก่อสร้างโดยพระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรามรูปที่ 5 และอดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (มหานิกาย) ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 8 ปี ใช้งบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 7,000,000 บาท[1] สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดกระเบื้องโมเสกสีเนื้อ

พระพุทธรูปองค์นี้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังที่ปรากฏในคำขวัญจังหวัดว่า "เรืองนามพระสูงใหญ่": "สิบเอ็ดประตูงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ไชยมงคลงามน่ายลบึงพระลานชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ"

พุทธลักษณะที่มีความสูงผิดสัดส่วนของพระพุทธรูปทั่วไปนั้นสันนิษฐานว่าออกแบบก่อสร้างโดยช่างท้องถิ่นที่สร้างด้วยแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากกว่าความสวยงามขององค์พระที่ก่อสร้าง[2]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]