ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ชื่ออังกฤษRoiet Hospital
Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วารสารเวชสารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ที่อยู่ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นสถาบันร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนนิสิต แพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2552 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาบริหารจัดการโดยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและ กรรมการภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภายใต้กรอบและนโยบายการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]