ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉัตรชัย เปล่งพานิช"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==ประวัติ==
เกิดที่[[จังหวัดกาญจนบุรี]] เป็นบุตรชายของ พล.ต.อ.ถวิล เปล่งพานิช กับนางแสงมณี เปล่งพานิช ชีวิตวัยเด็กต้องย้ายที่อยู่ตามอาชีพราชการของบิดา เข้าเรียนหนังสือในชั้นอนุบาลที่[[โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี]] ชั้นประถมศึกษาที่[[โรงเรียนสตรีวรนาถ]] แล้วไปต่อที่[[โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]] จนจบมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี [[ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
{{โครงส่วน}}
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์