รางวัลโทรทัศน์ทองคำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ เป็นรางวัลผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์ ซึ่งจัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยเป็นรางวัลสำหรับผลงานทางโทรทัศน์ที่มีอายุยาวนานที่สุด และยังมีการมอบรางวัลจวบจนถึงปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (ชื่อเดิม: ชมรมส่งเสริมกิจการโทรทัศน์ไทย)[1] ได้จัดงานโทรทัศน์ทองคำ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ และผลงานของทางสถานีโทรทัศน์ จากการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ และส่งเสริมให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยทางชมรมได้ร่วมมือกับ หนังสือพิมพ์อินไซด์ทีวี ตั้งแต่ครั้งแรก จนถึง ครั้งที่ 7 หลังจากหนังสือพิมพ์ยุติการดำเนินธุรกิจ ก็ได้เปลี่ยนผู้ร่วมดำเนินงานเป็น สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ส.ส.ม.ท.) และ มูลนิธิจำนง รังสิกุล ตามลำดับ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลต่อเนื่องทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม โดยถือเป็นรายการมอบรางวัลทางโทรทัศน์ที่ไม่มีปีใดงดจัด เพียงแต่บางปีต้องเลื่อนกำหนดการมอบรางวัลให้ล่าช้ากว่าเดิม เนื่องด้วยเหตุผลสำคัญ (เช่นในครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2550 ได้เลื่อนกำหนดเป็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2551) สำหรับผู้ตั้งชื่อ "โทรทัศน์ทองคำ" คือ ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประกอบด้วยรางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ รวมถึงรางวัลมิวสิกวิดีโอดีเด่น ซึ่งถือเป็นรายการแรกที่กำหนดรางวัลประเภทนี้ขึ้นมา โดยเริ่มมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน โดยในยุคแรกจะทำการตัดสินมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ แต่การตัดสินในยุคต่อมาจะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศเพียงผลงานเดียวเท่านั้น จากผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 ผลงาน จนถึงครั้งที่ 24 ได้มีการแบ่งรางวัลมิวสิกวิดีโอดีเด่นเป็นสองรางวัล โดยมอบให้แก่เจ้าของผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงไทยสากล และเจ้าของผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ส่วนรางวัลประเภทละครโทรทัศน์ โดยเฉพาะรางวัลสำหรับนักแสดง ทุกๆ ปีจะมีผู้เข้ารอบสุดท้ายสาขารางวัลละ 5 ราย โดยจะมอบให้แก่ผู้มีฝีมือการแสดงได้ดีเด่นที่สุดเพียงท่านเดียว

ลำดับงานประกาศผลรางวัล[แก้]

ครั้งและปีที่จัด วันที่ประกาศผล สถานที่ประกาศผลและมอบรางวัล สถานีโทรทัศน์ถ่ายทอด
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2529 วันที่ 17 มกราคม 2530 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2530 วันที่ 16 มกราคม 2531 โรงละครแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2531 วันที่ 28 มกราคม 2532 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2532 วันที่ 20 มกราคม 2533 โรงละครแห่งชาติ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2533 วันที่ 13 มกราคม 2534 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2534 วันที่ 18 มกราคม 2535 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2535 วันที่ 23 มกราคม 2536 โรงละครแห่งชาติ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2536 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2537 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2537 วันที่ 20 มกราคม 2538 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2540 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2541 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2541 วันที่ 14 มีนาคม 2542 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2542 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2543 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2543 วันที่ 9 มีนาคม 2544 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2544 วันที่ 16 มีนาคม 2545 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2545 วันที่ 30 มีนาคม 2546 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2546 วันที่ 13 มีนาคม 2547 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2547 วันที่ 9 เมษายน 2548 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2548 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2549 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2550 วันที่ 26 กรกฎาคม 2551 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2551 วันที่ 14 มีนาคม 2552 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2552 วันที่ 20 มีนาคม 2553 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2553 วันที่ 19 มีนาคม 2554 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2554 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2555 วันที่ 22 มิถุนายน 2556 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2556 วันที่ 15 มีนาคม 2557 โรงละคร อักษรา คิงพาวเวอร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2558 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2559 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 3 เอสดี
ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ช่องเวิร์คพอยท์

ผลรางวัล[แก้]

ในที่นี้ จะเป็นผลการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำที่สำคัญๆ ดังนี้

รางวัลประเภทละครโทรทัศน์[แก้]

สัญลักษณ์

double-dagger

ผู้ได้รับรางวัล

นักแสดงนำชายดีเด่น[แก้]

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2529
(ครั้งที่ 1)
ฉัตรชัย เปล่งพานิชdouble-dagger สายโลหิต ขุนไกร/หลวงไกรสรเดช/พระยาไกรสีห์ราชภักดี (พ่อไกร) ช่อง 3
โกวิท วัฒนกุล โผน กิ่งเพชร โผน กิ่งเพชร ช่อง 5
ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ เทวดาตกสวรรค์ เทพ ช่อง 9
ดิลก ทองวัฒนา ม่าย - ช่อง 3
วีรยุทธ รสโอชา ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น ทองพูน โคกโพ ช่อง 7
2530
(ครั้งที่ 2)
พิศาล อัครเศรณีdouble-dagger อวสานเซลล์แมน วิชัย ช่อง 3
2531
(ครั้งที่ 3)
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์double-dagger แผลเก่า ขวัญ ช่อง 7
2532
(ครั้งที่ 4)
เสกสรร ชัยเจริญdouble-dagger สุดแต่ใจจะไขว่คว้า พัฒนะ ประกอบผล (พัฒ) ช่อง 3
2533
(ครั้งที่ 5)
ธงไชย แมคอินไตย์double-dagger คู่กรรม โกโบริ ช่อง 7
รุจน์ รณภพ ขมิ้นกับปูน พระยาอภิบาลบำรุง (ปาน ธรรมคุณ) ช่อง 7
2534
(ครั้งที่ 6)
โกวิท วัฒนกุลdouble-dagger ไผ่แดง สมภารกร่าง ช่อง 7
2535
(ครั้งที่ 7)
วรุฒ วรธรรมdouble-dagger ในฝัน เจ้าชายพิรียพงศ์ ช่อง 3
นพพล โกมารชุน ลอดลายมังกร เหลียง สือพาณิชย์ ช่อง 7
สักกะ จารุจินดา ชีวิตเปื้อนฝุ่น ช่อง 7
2536
(ครั้งที่ 8)
ธงไชย แมคอินไตย์double-dagger วันนี้ที่รอคอย เจ้าน่านปิงนรเทพ (เจ้าซัน) ช่อง 7
2537
(ครั้งที่ 9)
ไพโรจน์ สังวริบุตรdouble-dagger ถนนสายสุดท้าย ดิษฐ์/ดิถี ช่อง 7
2538
(ครั้งที่ 10)
พีท ทองเจือdouble-dagger เงาราหู ทอม ช่อง 3
ศรราม เทพพิทักษ์ สายโลหิต ขุนไกร (พ่อไกร) ช่อง 7
2539
(ครั้งที่ 11)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจงdouble-dagger โปลิศจับขโมย เสือโหย ช่อง 3
2540
(ครั้งที่ 12)
เกริกพล มัสยวาณิชdouble-dagger ดวงไฟในพายุ นที ช่อง 5
2541
(ครั้งที่ 13)
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์double-dagger ท่านชายกำมะลอ ยิ่งยง/ท่านชายเทพยิ่งยง ช่อง 3
2542
(ครั้งที่ 14)
อำพล ลำพูนdouble-dagger มือปืน จ่าสมหมาย ช่อง 3
2543
(ครั้งที่ 15)
นพพล โกมารชุนdouble-dagger หงส์เหนือมังกร เต็งล้อ ช่อง 5
2544
(ครั้งที่ 16)
แอนดริว เกรกสันdouble-dagger รักเกิดในตลาดสด ปารเมศ (ต๋อง) ช่อง 7
2545
(ครั้งที่ 17)
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์double-dagger ไอ้ม้าเหล็ก ฟ้า/ม้าเหล็ก ช่อง 3
2546
(ครั้งที่ 18)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจงdouble-dagger ดงดอกเหมย ฮั้ว ช่อง 3
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง บางรักซอย 9 ชัดเจน ตรีทิพย์ศิริ (เจน) ช่อง 9
2547
(ครั้งที่ 19)
รวิชญ์ เทิดวงส์double-dagger แฝดพี่ฝาดน้อง ประวรรต/ปรัชญา ช่อง 3
แอนดริว เกรกสัน เรือนไม้สีเบจ อาร์ม (ศัสตรา คะเนสรรค์) ช่อง 3
2548
(ครั้งที่ 20)
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์double-dagger สองเรานิรันดร อิสระ ช่อง 3
2549
(ครั้งที่ 21)
อธิชาติ ชุมนานนท์double-dagger ลมหวน ลมหวน แบรดเล่ห์ ช่อง 3
เจษฎาภรณ์ ผลดี ต่างฟ้าตะวันเดียว เหมันต์ ธนินทร์การ (ฮูโต๋) ช่อง 3
ณัฐวุฒิ สกิดใจ ทะเลใจ นายหัวนาบุญ ยิ่งประเสริฐ ช่อง 7
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ อุ้มรัก ราเชนทร์ (เชน) ช่อง 3
ศรัณยู วงศ์กระจ่าง ลอดลายมังกร เหลียง สือพาณิชย์ ช่อง 5
2550
(ครั้งที่ 22)
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติdouble-dagger เมื่อดอกรักบาน ตะวัน ช่อง 3
ชาคริต แย้มนาม แสงสูรย์ ม.ร.ว.ไอศูรย์/ภาสวร ช่อง 5
ทฤษฎี สหวงษ์ รักเล่ห์ เสน่ห์ลวง พิวัฒน์ ช่อง 3
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ รังนกบนปลายไม้ ฉม ช่อง 3
ศุกลวัฒน์ คณารส เพลงรักริมฝั่งโขง พิณ ช่อง 7
2551
(ครั้งที่ 23)
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์double-dagger สวรรค์เบี่ยง คาวี วรวัฒน์ ช่อง 3
กฤษฎา พรเวโรจน์ นิมิตมาร ทวารัศมิ์ ช่อง 3
เกียรติกมล ล่าทา รักต้องซ่อม ชายแดน ช่อง 5
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ สงครามนางฟ้า หนิง ช่อง 5
ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ เรไรลูกสาวป่า ตะวัน ช่อง 7
2552
(ครั้งที่ 24)
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์double-dagger สูตรเสน่หา พสุ บริบรรณ (ดิน, ครูกุ๊ก) ช่อง 3
ธีรภัทร์ สัจจกุล เมียหลวง อนิรุทธิ์ ศัลวิทย์ ช่อง 7
ทฤษฎี สหวงษ์ ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ผู้ใหญ่ลี (ลีนวัตร) ช่อง 3
พัชฎะ นามปาน หยกลายเมฆ พอล ช่อง 3
ภูธเนศ หงษ์มานพ ชิงชัง ยอด/ชลาชล ช่อง 5
2553
(ครั้งที่ 25)
เจษฎาภรณ์ ผลดีdouble-dagger วนิดา พันตรีประจักษ์ มหศักดิ์ ช่อง 3
ชาคริต แย้มนาม ไฟอมตะ อาทิตย์ โมเดิร์นไนน์ทีวี
ณเดชน์ คูกิมิยะ ดวงใจอัคนี อัคนี อดิศวร (ไฟ) ช่อง 3
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ 365 วันแห่งรัก ตุลา (ตุล) ช่อง 3
ภูธเนศ หงษ์มานพ มาลัยสามชาย ยศ พลาธร ช่อง 5
2554
(ครั้งที่ 26)
ภาคิน คำวิลัยศักดิ์double-dagger เรือนแพ แก้ว ช่อง 5
ณเดชน์ คูกิมิยะ เกมร้ายเกมรัก สายชล/ชาร์ลส์ ช่อง 3
ณัฐวุฒิ สกิดใจ คู่เดือด ดำ ช่อง 3
ทฤษฎี สหวงษ์ ทาสรัก อองดิน ช่อง 3
ศรราม เทพพิทักษ์ เงาพราย ศักยะ สินาดชลยุทธ์ (ตั้น) / ศักยะด้านมืด / พรายศักยะ ช่อง 3
2555
(ครั้งที่ 27)
อธิชาติ ชุมนานนท์double-dagger ขุนศึก หมื่นศึกอาสา/ขุนศึกอาสา/หลวงโจมจาตุรงค์/ขุนแสนศึกพ่าย/จมื่นแสนศึกสะท้าน/พระยารามจัตตุรงค์/เสมา ช่อง 3
ณเดชน์ คูกิมิยะ ธรณีนี่นี้ใครครอง อาทิจ ช่อง 3
ณัฐวุฒิ สกิดใจ หงส์สะบัดลาย ระบิล ช่อง 3
มาริโอ้ เมาเร่อ รักเกิดในตลาดสด ปารเมศ (ต๋อง) ช่อง 3
อรรคพันธ์ นะมาตร์ ชิงนาง ภูผา แสนสมุทร ช่อง 7
2556
(ครั้งที่ 28)
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติdouble-dagger คุณชายปวรรุจ หม่อมราชวงศ์ปวรรุจ จุฑาเทพ/คุณชายรุจ ช่อง 3
จิรายุ ตั้งศรีสุข คุณชายพุฒิภัทร ม.ร.ว.พุฒิภัทร จุฑาเทพ / คุณชายภัทร / คุณชายหมอ ช่อง 3
มาริโอ้ เมาเร่อ มาดามดัน เน็กซ์ ช่อง 3
วรินทร ปัญหกาญจน์ สามี ราพณ์ ลิ้มวัฒนาถาวรกุล ช่อง 3
สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว คู่กรรม โกโบริ ช่อง 5
2557
(ครั้งที่ 29)
ณเดชน์ คูกิมิยะdouble-dagger รอยฝันตะวันเดือด โอะนิซึกะ ริว ช่อง 3
ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ในสวนขวัญ ตฤณ (ต้นไม้) ช่อง 3
พัชฏะ นามปาน รักนี้เจ้จัดให้ พลภัค (พีท) / พอล ช่อง 3
ภูภูมิ พงศ์ภาณุ ลูกทาส แก้ว (หลวงรัตนะอรรถชัย) ช่อง 3
ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ เนตรนาคราช อัศวิน ช่อง 7
2558
(ครั้งที่ 30)
ณัฐวุฒิ สกิดใจdouble-dagger ทางผ่านกามเทพ ไตรภพ ช่อง 3
เจมส์ มาร์ ข้าบดินทร์ หลวงสุรบดินทร์ (เหม) ช่อง 3
ณเดชน์ คูกิมิยะ ลมซ่อนรัก ปราณ / ปราณนต์ (หมอณนต์) ช่อง 3
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ตะวันตัดบูรพา ตะวันฉาย พงศ์พิทักษ์ ช่องวัน
ศุกลวัฒน์ คณารศ เพื่อน-แพง ลอ ช่อง 7
2559
(ครั้งที่ 31)
ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์double-dagger ขุนกระทิง สารวัตรมหาชาติ สุริเยนตร์ / ขุนกระทิง ช่อง 7
กันต์ กันตถาวร แรงชัง ชงชาง / คหบดีชาญ ช่องเวิร์คพอยท์
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ พิษสวาท อัคนี ชัยวัฒน์บดินทร์/

พระอรรคราชบดินทร์/ขุนอรรค

ช่องวัน
ณัฐวุฒิ สกิดใจ นางทาส พระยาสีหโยธิน ช่อง 3
วรินทร ปัญหกาญจน์ นางอาย ธนาธิป อักขรา (ธิป) ช่อง 3

นักแสดงนำหญิงดีเด่น[แก้]

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2529
(ครั้งที่ 1)
นาถยา แดงบุหงาdouble-dagger คนมีคาว - ช่อง 3
กาญจนา จินดาวัฒน์ ทะเลเลือด - ช่อง 3
จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา แม่คุณ - -
พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์ ม่าย - ช่อง 3
อุทุมพร ศิลาพันธ์ กตัญญูพิศวาส - ช่อง 3
2530
(ครั้งที่ 2)
อภิรดี ภวภูตานนท์double-dagger ทองเนื้อเก้า ลำยอง ช่อง 7
จริยา สรณะคม แต่ปางก่อน เจ้านางม่านแก้ว (เจ้านางน้อย) / ราชาวดี ปชาธร (ฟ้า) / อันตรา (แอน) ช่อง 3
2531
(ครั้งที่ 3)
อภิรดี ภวภูตานนท์double-dagger อีสา สา/อุษาวดี ช่อง 7
จริยา สรณะคม สามีตีตรา กะรัต เทพทัต (กั้ง) ช่อง 3
2532
(ครั้งที่ 4)
ปรียานุช ปานประดับdouble-dagger สงครามเงิน เอริณ ช่อง 7
2533
(ครั้งที่ 5)
ชไมพร จตุรภุชdouble-dagger ขมิ้นกับปูน ปัทมา ธรรมคุณ (ปัท) ช่อง 7
กมลชนก โกมลฐิติ คู่กรรม อังศุมาลิน / ฮิเดโกะ ช่อง 7
จริยา สรณะคม แม่ลาวเลือด ช่อง 3
จามจุรี เชิดโฉม เพลิงพ่าย ไอลดา ช่อง 9
ธัญญา โสภณ แรงรัก คัทลิยา (เคที่) ช่อง 3
2534
(ครั้งที่ 6)
จินตหรา สุขพัฒน์double-dagger สี่แผ่นดิน พลอย ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา ริษยา หม่อมชุลี รามพงษ์ ณ อยุธยา ช่อง 7
ปรียานุช ปานประดับ กนกลายโบตั๋น วิภาดา ช่อง 7
2535
(ครั้งที่ 7)
มาช่า วัฒนพานิชdouble-dagger ไฟโชนแสง วันทกานต์ ช่อง 3
ใหม่ เจริญปุระ วังน้ำวน อาโป ช่อง 5
กมลชนก โกมลฐิติ ละครเร่ มารำ ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช ในฝัน เจ้าหญิงพรรณพิลาศ ช่อง 3
2536
(ครั้งที่ 8)
จันจิรา จูแจ้งdouble-dagger ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก แสงคำ ช่อง 3
มลฤดี ยมาภัย นางทาส อีเย็น ช่อง 7
ปรียานุช ปานประดับ คนละโลก คลเมขลา ศักการะ (มอธ) ช่อง 5
สินจัย เปล่งพานิช ช่างมันฉันไม่แคร์ พิมพ์ ช่อง 5
2537
(ครั้งที่ 9)
สินจัย เปล่งพานิชdouble-dagger ล่า มธุสร ช่อง 5
กมลชนก โกมลฐิติ ปลายฝนต้นหนาว ไหมทอง ช่อง 7
จริยา สรณะคม เพลิงรักเพลิงแค้น อุรวี ช่อง 3
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ทวิภพ มณีจันทร์ มโนวรรณ (เมณี่) ช่อง 7
2538
(ครั้งที่ 10)
จารุณี สุขสวัสดิ์double-dagger คือหัตถาครองพิภพ คุณหญิงศรี ช่อง 7
แคทรียา อิงลิช สกาวเดือน สกาวเดือน ราชไมตรี (กระต่าย) ช่อง 3
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค นางอาย อภิรดี อโณทัย (นาง) ช่อง 3
สินจัย เปล่งพานิช ร่มฉัตร แม้นวาด ช่อง 3
สุวนันท์ คงยิ่ง โอ้มาดา เมธาวี ช่อง 7
2539
(ครั้งที่ 11)
ลลิตา ปัญโญภาสdouble-dagger ทรายสีเพลิง ศรุตา พรหมมาศนารายณ์

(ทราย) / แซนดี้ คาร์ตัน

ช่อง 3
ซอนย่า คูลลิ่ง เยี่ยมวิมาน ช่อง 3
แอน ทองประสม เพลิงบุญ พิมาลา (พิม) ช่อง 3
2540
(ครั้งที่ 12)
แอน ทองประสมdouble-dagger สองนรี ปณิธี (หนึ่ง)/ปณิธิ (สอง) ช่อง 3
สุวนันท์ คงยิ่ง ตะวันทอแสง ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช รุ้งสามสาย รุ้งทราย ช่อง 3
2541
(ครั้งที่ 13)
จริยา แอนโฟเน่double-dagger บ่วงดวงใจ อนงค์ ช่อง 3
เมทินี กิ่งพโยม มารยาริษยา ดีนี่ ช่อง 5
สินจัย เปล่งพานิช มารยาริษยา เพียงดาว ช่อง 5
2542
(ครั้งที่ 14)
แอน ทองประสมdouble-dagger เจ้าสาวปริศนา รดา มณีสร ช่อง 3
รชนีกร พันธุ์มณี ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช บาปรัก กิรนันท์ ช่อง 5
2543
(ครั้งที่ 15)
มาช่า วัฒนพานิชdouble-dagger หงส์เหนือมังกร ใกล้รุ่ง ธรรมกุล (หลิว) ช่อง 5
จริยา แอนโฟเน่ อาญารัก สน ช่อง 3
จันทร์จิรา จูแจ้ง บุญรอด บุญรอด ช่อง 3
คัทริยา แมคอินทอล เขาวานให้หนูเป็นสายลับ ส้วม ช่อง 3
นุสบา วานิชอังกูล เมืองมายา รันชลี ช่อง 5
2544
(ครั้งที่ 16)
พรชิตา ณ สงขลาdouble-dagger สะใภ้ไร้ศักดินา ปลิวลม ช่อง 3
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ขมิ้นกับปูน ปัทมา ช่อง 3
ธัญญาเรศ รามณรงค์ สามีตีตรา สายน้ำผึ้ง ชุ่มทองกุล (ผึ้ง) ช่อง 3
รชนีกร พันธุ์มณี โนห์รา พิมพา ช่อง 7
2545
(ครั้งที่ 17)
ซอนย่า คูลิ่งdouble-dagger มายา พิตะวัน สัจจามาตย์ (ตะวัน) ช่อง 7
มาช่า วัฒนพานิช บ่วงบรรจถรณ์ แพรนวล ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช น้ำพุ สุวรรณี สุคนธา ช่อง 7
แอน ทองประสม แรงเงา มุตตา/มุนินทร์ จงสวัสดิ์ ช่อง 3
2546
(ครั้งที่ 18)
จริยา แอนโฟเน่double-dagger ดงดอกเหมย ไหม ช่อง 3
พิยดา อัครเศรณี เลือดขัตติยา เจ้าฟ้าหญิงทิพยรัตน์ดารากุมารี ช่อง 5
วรนุช วงษ์สวรรค์ เปรตวัดสุทัศน์ แสนเสน่ห์ ช่อง 7
2547
(ครั้งที่ 19)
วรนุช วงษ์สวรรค์double-dagger แม่อายสะอื้น ดาวนิล ช่อง 7
จริยา แอนโฟเน่ ริษยา อบสวาท ช่อง 3
รุจิรา ช่วยเกื้อ ผู้ชายมือสอง ถวิกา (แหนม) ช่อง 3
2548
(ครั้งที่ 20)
ศิริลักษณ์ ผ่องโชคdouble-dagger ราชินีหมอลำ คำนาง ศรีศิลา (นาง)/ช่อฟ้า เสียงสวรรค์ ช่อง 3
พัชราภา ไชยเชื้อ เพลิงพายุ ปาริฉัตร ช่อง 7
พิยดา อัครเศรณี แก้วลืมคอน แก้ว / เจ้าชิดชนก ช่อง 5
ลลิตา ศศิประภา กุหลาบสีดำ ชงโค ช่อง 3
แอน ทองประสม แต่ปางก่อน เจ้านางม่านแก้ว (เจ้านางน้อย), ราชาวดี ปชาธร (ฟ้า), อันตรา (แอน) ช่อง 3
2549
(ครั้งที่ 21)
ลลิตา ศศิประภาdouble-dagger วีรกรรมทำเพื่อเธอ สมชาย ช่อง 3
จินตหรา สุขพัฒน์ เหยื่อมาร ลัดดามณี อำมาตย์มนตรี ช่อง 3
พรชิตา ณ สงขลา นางบาป หยด ช่อง 3
เอมี่ กลิ่นประทุม เพื่อนรักเพื่อนร้าย สรีรัญ ช่อง 7
แอน ทองประสม อุ้มรัก ณภัทร ช่อง 3
2550
(ครั้งที่ 22)
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญdouble-dagger เมื่อดอกรักบาน สายไหม ช่อง 3
กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์ แรงฤทธิ์พิศวาส นิล ช่อง 7
บุษกร พรวรรณะศิริเวช แรมพิศวาส กลีบผกา ช่อง 3
รุจิรา ช่วยเกื้อ แหวนดอกไม้ แหวนเพชร ช่อง 3
วรนุช วงษ์สวรรค์ กาษานาคา วาดจันทร์ ช่อง 7
2551
(ครั้งที่ 23)
อารยา เอ ฮาร์เก็ตdouble-dagger ดาวเปื้อนดิน รินลดา ช่อง 7
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ ความลับของ Superstar เนตรดาว วินิจเมธา (เนตร) ช่อง 5
ฝน ธนสุนทร ดาวจรัสฟ้า ฟ้า ช่อง 3
สิริยากร พุกกะเวส จิตรประภัสสร ประภัสสร ไทยพีบีเอส
แอน ทองประสม สวรรค์เบี่ยง นาริน โสภณรัตน์ ช่อง 3
2552
(ครั้งที่ 24)
แอน ทองประสมdouble-dagger สูตรเสน่หา อลิน ทิพยดา (ลิน) ช่อง 3
ณฐพร เตมีรักษ์ ดงผู้ดี ขม รุ้งพราย (รัตนเดชากร) ช่อง 3
ธัญญาเรศ เองตระกูล สาปภูษา เจ้าสีเกด ช่อง
พัชราภา ไชยเชื้อ แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา แจ๋ว ช่อง 7
โสภิตนภา ชุ่มภาณี ชิงชัง อิ่ม ช่อง 5
2553
(ครั้งที่ 25)
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์double-dagger ระบำดวงดาว มธุรส (น้ำหวาน) ช่อง 3
จีรนันท์ มะโนแจ่ม พระจันทร์ลายพยัคฆ์ ปานเดือน ตระกูลเกียรติ ช่อง 7
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ วนิดา วนิดา วงศ์วิบูลย์ ช่อง
พิยดา จุฑารัตนกุล มาลัยสามชาย ลอออร / คุณหญิงโยธาบดี ช่อง 5
แอน ทองประสม 365 วันแห่งรัก ลัลนารี (ลัล) ช่อง 3
2554
(ครั้งที่ 26)
อารยา เอ ฮาร์เก็ตdouble-dagger ดอกส้มสีทอง เรยา วงศ์เศวต (ฟ้า) ช่อง 3
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ทาสรัก วาด ช่อง 3
พัชราภา ไชยเชื้อ คู่แค้นแสนรัก อิงดาว ช่อง 7
ราศรี บาเลนซิเอก้า รอยมาร สไบนาง อัครราช (บี) ช่อง 3
อุรัสยา เสปอร์บันด์ เกมร้ายเกมรัก นางฟ้า/ฟ้าลดา (ฟ้า) ช่อง 3
2555
(ครั้งที่ 27)
ศิรพันธ์ วัฒนจินดาdouble-dagger บ่วง แพง ช่อง 3
คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ ปัญญาชนก้นครัว เอมิกา (ชะเอม) ช่อง 3
จีรนันท์ มะโนแจ่ม ป่านางเสือ 2 ดาว/นางเสือ ช่อง 7
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ แรงเงา มุตตา/มุนินทร์ จงสวัสดิ์ ช่อง 3
ราศรี บาเลนซิเอก้า รากบุญ เจติยา ช่อง 3
2556
(ครั้งที่ 28)
ณฐพร เตมีรักษ์double-dagger คุณชายรัชชานนท์ เจ้าหญิงสร้อยฟ้า ภูคำวงศ์/ สร้อยฟ้า/สร้อย ช่อง 3
จีรนันท์ มะโนแจ่ม อาญารัก เนียน ช่อง 7
พิยดา จุฑารัตนกุล ภาพอาถรรพณ์ ประยงค์ ช่อง 5
วรนุช ภิรมย์ภักดี ทองเนื้อเก้า ลำยอง ช่อง 3
อารยา เอ ฮาร์เก็ต อันโกะ กลรักสตรอว์เบอร์รี่ อันยา รักษ์เรืองรอง / อันโกะ ช่อง 3
2557
(ครั้งที่ 29)
จีรนันท์ มะโนแจ่มdouble-dagger เนตรนาคราช ผู้กอง รัตนากร ช่อง 7
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ สามีตีตรา กะรัต เทพทัต (กั้ง) ช่อง 3
วรนุช ภิรมย์ภักดี อีสา สา / อุษาวดี ช่อง 5
อารยา เอ ฮาร์เก็ต ทรายสีเพลิง ศรุตา พรหมมาศนารายณ์

(ทราย) / แซนดี้ คาร์ตัน

ช่อง 3
แอน ทองประสม อย่าลืมฉัน สุริยาวดี/สุริยง ช่อง 3
2558
(ครั้งที่ 30)
พิยดา จุฑารัตนกุลdouble-dagger บัลลังก์เมฆ ปานรุ้ง สมุทรเทวา ช่องวัน
ณฐพร เตมีรักษ์ ลมซ่อนรัก ภัทริน (แพท) ช่อง 3
ฝนทิพย์ วัชรตระกูล เพื่อน-แพง แพง ช่อง 7
รัดเกล้า อามระดิษ สุดแค้นแสนรัก แย้ม หมั่นกิจ ช่อง 3
อริศรา วงษ์ชาลี ละคร ชุด คนบันดาลใจ : แสงปลายฟ้า กฤษณา ไกรสินธุ์ ไทยพีบีเอส
2559
(ครั้งที่ 31)
ณฐพร เตมีรักษ์double-dagger นาคี คำแก้ว / เจ้าแม่นาคี ช่อง 3
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นางอาย อภิรดี อโณทัย (นาง) ช่อง 3
นัท มีเรีย Club Friday The Series 7 เหตุเกิดจากความรัก ตอน รักแท้มีจริง หมู จีเอ็มเอ็ม 25
วรนุช ภิรมย์ภักดี พิษสวาท อุบล / สโรชินี ช่องวัน
วรัทยา นิลคูหา กำไลมาศ ริ้วทอง ช่อง 3

นักแสดงสมทบชายดีเด่น[แก้]

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2529
(ครั้งที่ 1)
ดิลก ทองวัฒนาdouble-dagger กามนิต-วาสิฏฐี ศาตาเคียร ช่อง 3
กำธร สุวรรณปิยะศิริ ทะเลเลือด - ช่อง 3
นพพล โกมารชุน สายโลหิต หมื่นทิพเทศา/ขุนทิพเทวา (พ่อด้วง) ช่อง 3
ปัญญา นิรันดร์กุล เทวดาตกสวรรค์ วาที ช่อง 9
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง เทวดาตกสวรรค์ แอ๊ด ช่อง 9
2530
(ครั้งที่ 2)
กำธร สุวรรณปิยะศิริdouble-dagger บนถนนสายเดียวกัน-สมาชิกใหม่ - ช่อง 9
2531
(ครั้งที่ 3)
ส. อาสนจินดาdouble-dagger เกมกามเทพ - ช่อง 3
2532
(ครั้งที่ 4)
สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์double-dagger สุดแต่ใจจะไขว่คว้า พล จงอยู่รอด ช่อง 3
รอน บรรจงสร้าง สุดแต่ใจจะไขว่คว้า พรรณพงศ์ จงอยู่รอด (พงศ์) ช่อง 3
2533
(ครั้งที่ 5
รอน บรรจงสร้างdouble-dagger กตัญญูประกาศิต ปิง ช่อง 3
2534
(ครั้งที่ 6)
ปัญญา นิรันดร์กุลdouble-dagger ตะวันชิงพลบ ระพี ช่อง 7
พลรัตน์ รอดรักษา สี่แผ่นดิน ประพนธ์ (อ้น) ช่อง 3
รอน บรรจงสร้าง สี่แผ่นดิน ประพจน์ (อ๊อด) ช่อง 3
อานนท์ สุวรรณเครือ สี่แผ่นดิน เพิ่ม ช่อง 3
2535
(ครั้งที่ 7)
บำเรอ ผ่องอินทรีย์double-dagger เมืองโพล้เพล้ - ช่อง 7
2536
(ครั้งที่ 8)
บดินทร์ ดุ๊กdouble-dagger คนละโลก กานน ศักการะ ช่อง 5
2537
(ครั้งที่ 9)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจงdouble-dagger โสมส่องแสง ผู้พันภูริต ช่อง 3
2538
(ครั้งที่ 10)
สันติสุข พรหมศิริdouble-dagger เลือดเข้าตา สารวัตรก้อนเส้า ช่อง 5
2539
(ครั้งที่ 11)
คาเมล ซาลวาลาdouble-dagger หักลิ้นช้าง ปราบ ปุณโยบัติ ช่อง 7
2540
(ครั้งที่ 12)
ฉัตรชัย เปล่งพานิชdouble-dagger รุ้งสามสาย ไวทิน ช่อง 3
2541
(ครั้งที่ 13)
วรวุฒิ นิยมทรัพย์double-dagger ซอยปรารถนา 2500 หว่อง ช่อง 7
2542
(ครั้งที่ 14)
จักรกฤษณ์ คชรัตน์double-dagger ข้ามสีทันดร ดวล ช่อง 7
2543
(ครั้งที่ 15)
พนมกร ตังทัตสวัสดิ์double-dagger หงส์เหนือมังกร วีรชัย ธรรมกุล (ตี๋เล็ก) ช่อง 5
2544
(ครั้งที่ 16)
โอลิเวอร์ พูพาร์ทdouble-dagger ขอหยุดหัวใจไว้เพียงเธอ ศุภกิจ ช่อง 3
2545
(ครั้งที่ 17)
ยุทธพิชัย ชาญเลขาdouble-dagger คนละโลก กานน ศักการะ ช่อง 7
2546
(ครั้งที่ 18)
ดิลก ทองวัฒนาdouble-dagger ไฟล้างไฟ ชลัมภ์ ช่อง 3
2547
(ครั้งที่ 19)
สุประวัติ ปัทมสูตdouble-dagger แม่อายสะอื้น คำปัน ช่อง 7
2548
(ครั้งที่ 20)
รอน บรรจงสร้างdouble-dagger ราชินีหมอลำ ชัชชัย ช่อง 3
2549
(ครั้งที่ 21)
หลุยส์ สก็อตdouble-dagger ดวงใจปาฏิหาริย์ เมธิน ช่อง 7
2550
(ครั้งที่ 22)
พิเชษฐ์ไชย ผลดีdouble-dagger กรุงเทพราตรี เดช ช่อง 3
นิรุตติ์ ศิริจรรยา ทะเลริษยา เอกรินทร์ ช่อง 5
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ปู่โสม/ราชครู ช่อง 7
วินัย ไกรบุตร แหวนดอกไม้ ศีล ช่อง 3
อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล ลิขิตกามเทพ ภาดา ช่อง 3
2551
(ครั้งที่ 23)
ดิลก ทองวัฒนาdouble-dagger สวรรค์เบี่ยง คิด วรวัฒน์ ช่อง 3
นิธิ สมุทรโคจร สะใภ้ลูกทุ่ง อาติยะ/อาตี้ ช่อง 3
ภูธเนศ หงษ์มานพ ความลับของ Superstar ธีร์ ช่อง 5
รพีภัทร เอกพันธ์กุล เรไรลูกสาวป่า ไพรวัลย์ ช่อง 7
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ใจร้าว ลักษณ์ ช่อง 3
2552
(ครั้งที่ 24)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจงdouble-dagger พระจันทร์สีรุ้ง อารักษ์ ช่อง 3
ภูริ หิรัญพฤกษ์ เพลิงพราย ปรเมศก์ ช่อง 3
รวิชญ์ เทิดวงส์ หยกลายเมฆ แอนโทนี่ จาง ช่อง 3
รัฐศาสตร์ กรสูต ชิงชัง อิน ช่อง 5
วริษฐ์ ทิพโกมุท น้ำตาลไหม้ ตาว รสคันธา ช่อง 3
2553
(ครั้งที่ 25)
อรรคพันธ์ นะมาตร์double-dagger พระจันทร์ลายพยัคฆ์ วายุ ช่อง 7
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ ไทรโศก ใบ้ ช่อง 3
นิรุตติ์ ศิริจรรยา ไฟอมตะ พ่อ โมเดิร์นไนน์ทีวี
ภูริ หิรัญพฤกษ์ มาลัยสามชาย คะนอง ช่อง 5
หลุยส์ สก๊อต 365 วันแห่งรัก นวัต ช่อง 3
2554
(ครั้งที่ 26)
หลุยส์ สก๊อตdouble-dagger ดอกส้มสีทอง เกียรติกร เจนพานิชย์สกุล (ซีเค) ช่อง 3
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ รอยไหม เจ้าสิริวัฒนา ช่อง 3
ชุมพร เทพพิทักษ์ เงาพราย เลิศ ปัญจวร ช่อง 3
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ตะวันเดือด สิงห์ ช่อง 3
สรพงศ์ ชาตรี คู่เดือด หลวงพ่อสิงโต ช่อง 3
2555
(ครั้งที่ 27)
รวิชญ์ เทิดวงส์double-dagger แรงเงา ผอ.เจนภพ อภิบาลบดินทร์ (ภพ) ช่อง 3
กันต์ กันตถาวร ชิงนาง เมฆา แสนสมุทร ช่อง 7
โกสินทร์ ราชกรม รากบุญ พิสัย ช่อง 3
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ขุนศึก หมื่นชาญณรงค์/ขุนณรงค์วิชิต/หมู่ขัน ช่อง 3
อนุชิต สพันธุ์พงษ์ กี่เพ้า เหลียงเหว่ยเหอ (เหว่ย) ช่อง 3
2556
(ครั้งที่ 28)
อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์double-dagger สามี ราม ลิ้มวัฒนาถาวรกุล ช่อง 3
ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต เรือนเสน่หา เมือง ช่อง 5
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ มาดามดัน เจ๊เมี่ยง / มัชฌิมา ช่อง 3
พงศกร เมตตาริกานนท์ คุณชายรัชชานนท์ จ่อย ช่อง 3
ภูริ หิรัญพฤกษ์ คู่กรรม หมอทาเคดะ ช่อง 5
2557
(ครั้งที่ 29)
วรวุฒิ นิยมทรัพย์double-dagger มาลีเริงระบำ เรืองยศ / โรส ช่อง 3
ดิลก ทองวัฒนา ใยกัลยา พล.ร.ต.บุรี ช่อง 7
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี สามใบไม่เถา อัษฏา ช่อง 3
ธนากร โปษยานนท์ รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน ซาซากิ โคจิ ช่อง 3
วริษฐ์ ทิพโกมุท ลูกทาส มาโนช ช่อง 3
2558
(ครั้งที่ 30)
พศุตม์ บานแย้มdouble-dagger บางระจัน ใจ (อองนาย) ช่อง 3
เจสัน ยัง 7 วันจองเวร สารวัตรคาวี ช่องเวิร์คพอยท์
ธีรเดช เมธาวรายุทธ สะใภ้จ้าว หม่อมราชวงศ์บดินทราชทรงพล วุฒิวงศ์ (คุณชายเล็ก) ช่อง 3
ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ บัลลังก์เมฆ ธวัช รุประมาณ (เกื้อ) ช่องวัน
วิทวัส สิงห์ลำพอง คุณหญิงนอกทำเนียบ ชีวิน ช่อง 8
2559
(ครั้งที่ 31)
วินัย ไกรบุตรdouble-dagger The Angels นางฟ้าล่าผี ปี 2 ผีบุญเพ็ง โมโน 29
ฐากูร การทิพย์ เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ชยากร / ชยา ช่อง 3
นิรุตติ์ ศิริจรรยา พันท้ายนรสิงห์ พระยาราชสงคราม ช่องเวิร์คพอยท์
สันติสุข พรหมศิริ ขมิ้นกับปูน พระยาอภิบาลบำรุง

(ปาน ธรรมคุณ)

ช่อง 7
โอลิเวอร์ บีเวอร์ ขุนกระทิง เมฆินทร์ / เกลือ ช่อง 7

นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น[แก้]

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2529
(ครั้งที่ 1)
จุรี โอศิริdouble-dagger สายโลหิต ย่านิ่ม ช่อง 3
จริยา สรณคม ชายสามโบสถ์ - ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา เทวดาตกสวรรค์ นาง ช่อง 9
เยาวเรศ นิสากร แหวนทองเหลือง เสาวรส ช่อง 7
อุทุมพร ศิลาพันธ์ นางเอก - ช่อง 3
2530
(ครั้งที่ 2)
ปาหนัน ณ พัทลุงdouble-dagger ปริศนา อนงค์ สุทธากุล ช่อง 3
2531
(ครั้งที่ 3)
ธนาภรณ์ รัตนเสนdouble-dagger อีสา หม่อมราชวงศ์หญิงโสภาพรรณวดี รวีวาร ช่อง 7
2532
(ครั้งที่ 4)
ชไมพร จตุรภุชdouble-dagger จำเลยรัก ศันสนีย์ ช่อง 7
มยุรา ธนะบุตร สงครามเงิน ช่อง 7
2533
(ครั้งที่ 5)
ดวงดาว จารุจินดาdouble-dagger คู่กรรม แม่อร ช่อง 7
2534
(ครั้งที่ 6)
ดวงดาว จารุจินดาdouble-dagger กนกลายโบตั๋น จูหลาน / หม่อมราชวงศ์ริมทอง ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ วิมานไฟ ทาทอง ช่อง 3
2535
(ครั้งที่ 7)
ปภัสรา ชุตานุพงษ์double-dagger สมเด็จพระสุริโยทัย - ช่อง 3
2536
(ครั้งที่ 8)
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์double-dagger วันนี้ที่รอคอย เจ้าเหม่ยอิง ช่อง 7
จันทนา ศิริผล นางทาส แอบ ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ เพลงบินใบงิ้ว - ช่อง 9
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ นางทาส คุณหญิงแย้ม ช่อง 7
บรรเจิดศรี ยมาภัย นางทาส ฟัก ช่อง 7
2537
(ครั้งที่ 9)
รัญญา ศิยานนท์double-dagger เกมเกียรติยศ - ช่อง 5
รัชนีกร พันธุ์มณี ปลายฝนต้นหนาว พิมพ์ทอง ช่อง 7
2538
(ครั้งที่ 10)
สิริยากร พุกกะเวสdouble-dagger ร่มฉัตร บังเอิญ ช่อง 3
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ คือหัตถาครองพิภพ เมี้ยน ช่อง 7
2539
(ครั้งที่ 11)
บุษกร พรวรรณะศิริเวชdouble-dagger เพลิงบุญ ใจเริง ช่อง 3
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่/โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 7
2540
(ครั้งที่ 12)
ธัญญา วชิรบรรจงdouble-dagger ตามหัวใจไปสุดหล้า เจ้านางจาไม ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา ซุ้มสะบันงา แก้วกุดั่น ช่อง 7
2541
(ครั้งที่ 13)
บุษกร พรวรรณะศิริเวชdouble-dagger จับตายวายร้ายสายสมร แหม่ม ช่อง 3
ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ ไฟลวง รตี ช่อง 3
2542
(ครั้งที่ 14)
ธัญญา วชิรบรรจงdouble-dagger ตาเบบูญ่า - ช่อง 5
2543
(ครั้งที่ 15)
พิศมัย วิไลศักดิ์double-dagger ไม้เมือง - ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา กว่าจะรู้เดียงสา แม่ของทิพย์ ช่อง 7
2544
(ครั้งที่ 16)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์double-dagger ทางผ่านกามเทพ พิมลภา (พิม) ช่อง 3
2545
(ครั้งที่ 17)
อำภา ภูษิตdouble-dagger นิราศสองภพ จันหอม ช่อง 3
2546
(ครั้งที่ 18)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์double-dagger ดงดอกเหมย หงส์ ช่อง 3
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช สายโลหิต ย่านิ่ม ช่อง 3
2547
(ครั้งที่ 19)
สโรชา วาทิตตพันธ์double-dagger รักแผลงฤทธิ์ ญาดา ช่อง 3
เจมี่ บูเฮอร์ สมปองน้องสมชาย สมชาย (ลินดา, ลิน) ช่อง 3
อริศรา วงษ์ชาลี รักแปดพันเก้า ฟ้า โมเดิร์นไนน์ทีวี
2548
(ครั้งที่ 20)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์double-dagger แต่ปางก่อน หม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขา / ท่านหญิงวิไลเลขา (ท่านหญิงแต้) ช่อง 3
2549
(ครั้งที่ 21)
สาวิตรี สามิภักดิ์double-dagger ตี๋ตระกูลซ่ง กิมเน้ย ช่อง 3
2550
(ครั้งที่ 22)
จริยา แอนโฟเน่double-dagger มณีดิน ปราย ช่อง 3
กาญจนา จินดาวัฒน์ ทะเลริษยา ดุจดาว / ไข่มุก ช่อง 5
โฉมฉาย ฉัตรวิไล พฤกษาสวาท - ช่อง 3
รินลณี ศรีเพ็ญ กรุงเทพราตรี อั้ม(วิภาวี) ช่อง 3
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ เพียงผืนฟ้า พลอย ช่อง 7
2551
(ครั้งที่ 23)
จารุณี สุขสวัสดิ์double-dagger นิมิตมาร นทีทอง ช่อง 3
จินตหรา สุขพัฒน์ รักซ่อนแค้น ดุจดาว ช่อง 3
จีรนันท์ มะโนแจ่ม นางทาส สาลี่ ช่อง 7
ชาลิสา บุญครองทรัพย์ บาดาลใจ ไรังสิตา จารุกูล (อ้อม) ช่อง 3
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ สวรรค์เบี่ยง ลีลา โสภณรัตน์ ช่อง 3
2552
(ครั้งที่ 24)
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกรdouble-dagger ชิงชัง อุ่น 'ช่อง 5
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ หยกลายเมฆ ซู่หลิง ช่อง 3
พนารัตน์ บุนนาค บริษัทบำบัดแค้น พิมพา ช่อง 3
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ดงผู้ดี บุหงา รัตนเดชากร ช่อง 3
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ แม่หญิง หม่อมมาลัยพรรณ รังษีมาลา (มนต์ทิพย์) ช่อง 7
2553
(ครั้งที่ 25)
รินลณี ศรีเพ็ญdouble-dagger วนิดา พิสมัย 'ช่อง 3
กมลชนก โกมลฐิติ ไทรโศก บานเย็น ช่อง 3
โฉมฉาย ฉัตรวิไล กุหลาบไร้หนาม พวงสร้อย / สร้อย ช่อง 5
สินจัย เปล่งพานิช เหนือเมฆ พลตำรวจตรีหญิงนภา ฐานรัฐ ช่อง 3
อุทุมพร ศิลาพันธ์ ไฟอมตะ แม่ โมเดิร์นไนน์ทีวี
2554
(ครั้งที่ 26)
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์double-dagger มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่/โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 3
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ เฮง เฮง เฮง อาหมวย ช่อง 3
ชุดาภา จันทเขตต์ รอยไหม เม้ย ช่อง 3
เมย์ เฟื่องอารมย์ รอยไหม หม่อมบัวเงิน (วัยสาว) ช่อง 3
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ตลาดอารมณ์ ชโลธร ช่อง 5
2555
(ครั้งที่ 27)
ธัญญาเรศ รามณรงค์double-dagger แรงเงา นพนภา อภิบาลบดินทร์ (นภา) ช่อง 3
โฉมฉาย ฉัตรวิไล รักคุณเท่าฟ้า (ละครโทรทัศน์) จินดา บุญภักดี ช่อง 3
บงกช คงมาลัย สาวน้อย มารศรี ช่อง 5
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ขุนศึก เอื้อยแตง ช่อง 3
โสภิตนภา ชุ่มภาณี ดอกโศก ปรียากมล/สุดจิต ช่อง 5
2556
(ครั้งที่ 28)
อำภา ภูษิตdouble-dagger ทองเนื้อเก้า แล ช่อง 3
โชติกา วงศ์วิลาศ คุณชายพุฒิภัทร ม.ล.มารตี เทวพรหม / มารตี ช่อง 3
ธัญญา วชิรบรรจง แค้นเสน่หา เฟือง ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา อาญารัก ทองจันทร์ ช่อง 7
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร เรือนเสน่หา คุณเอื้องคำ/เหม่ยฟาง ช่อง 5
2557
(ครั้งที่ 29)
วรัทยา นิลคูหาdouble-dagger สามีตีตรา สายน้ำผึ้ง ชุ่มทองกุล (ผึ้ง) ช่อง 3
กมลเนตร เรืองศรี ลูกทาส บุญเจิม ช่อง 3
ณปภา ตันตระกูล รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน มิซาว่า ไอโกะ ช่อง 3
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ อนิลทิตา อนิลทิตา/โฉมสุรางค์ ช่อง 5
ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ คือหัตถาครองพิภพ คุณหญิงศรี ช่อง 7
2558
(ครั้งที่ 30)
คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์double-dagger เลื่อมสลับลาย ปิ่นปัก มหากิจไพศาล / ปิ่นปัก แสงเนตร (ปิ่น) ช่อง 7
ดวงตา ตุงคะมณี พันล้านพนันรัก ท่านผู้หญิงอุ่นเรือน วงศ์รัตน์ (รัตนวงศ์วรรณ) ทรูโฟร์ยู
พรชิตา ณ สงขลา สุดแค้นแสนรัก อุไร ช่อง 3
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา บางระจัน สไบ ช่อง 3
อรจิรา แหลมวิไล จัดรัก..วิวาห์ลวง พรรณรวี มณีพันธ์ (แพต) ช่องวัน
2559
(ครั้งที่ 31)
กมลเนตร เรืองศรีdouble-dagger ชาติพยัคฆ์ บัว ช่อง 3
ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล เกมริษยา เมษา ช่องเวิร์คพอยท์
รินลณี ศรีเพ็ญ ดวงใจพิสุทธิ์ ชลีกร ช่อง 3
เรวิญานันท์ ทาเกิด พิษสวาท ทิพอาภา พรเลิศวิจิตร/

ทิพย์

ช่องวัน
อริศรา วงษ์ชาลี นาคี คำปอง / นางกำนัลคำปอง ช่อง 3

รางวัลพิเศษ : ผู้แสดงบทนำโดดเด่น[แก้]

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2549
(ครั้งที่ 21)
นิรุตติ์ ศิริจรรยาdouble-dagger สุดรักสุดดวงใจ นายสุข สีสวย ช่อง 3


ครั้ง (ปี) ที่จัด ผู้กำกับการแสดงละครดีเด่น บทละครดีเด่น เพลงนำละครดีเด่น ฉากละครดีเด่น
ครั้งที่ 1 (2529) สุพรรณ บูรณะพิมพ์
สายโลหิต (ช่อง 3)
ประภาส, วัชระ แวว, ศุ
เทวดาตกสวรรค์ (ช่อง 9)
เพลงส่งท้ายในแต่ละตอน
จาก ผู้พิทักษ์ความสะอาด (ช่อง 9)
เพิ่มศักดิ์, อภิชาติ, สายัณห์
สายโลหิต (ช่อง 3)
ครั้งที่ 2 (2530) มานพ สัมมาบัติ
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 7)
คนพวน (ยิ่งยศ ปัญญา)
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 7)
เพลงนำละคร
พิกุลทอง (ช่อง 7)
สุภรณ์, เฉลิมลาภ
ปริศนา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 3 (2531) วรยุทธ พิชัยศรทัต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่อง 3)
วรยุทธ พิชัยศรทัต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่อง 3)
วิทยา อัมภสุวรรณ
อีสา (ช่อง 7)
ฝ่ายศิลปกรรมช่อง 3
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่อง 3)
ครั้งที่ 4 (2532) นพพล โกมารชุน
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ช่อง 3)
ศัลยา
ปริศนาของเวตาล (ช่อง 7)
เทียรี่ เมฆวัฒนา
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ช่อง 3)
ฝ่ายศิลปกรรมช่อง 3
สงครามเก้าทัพ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 5 (2533) ไพรัช สังวริบุตร
คู่กรรม (ช่อง 7)
ศัลยา
คู่กรรม (ช่อง 7)
พีระพงษ์ พลชนะ (ต้อม เรนโบว์)
ขมิ้นกับปูน (ช่อง 7)
ธีระศักดิ์, เสนาะ, มนัส, วารินทร์
คู่กรรม (ช่อง 7)
ครั้งที่ 6 (2534) สุประวัติ ปัทมสูต
สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)
นลินี สีตสุวรรณ
สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
ตะวันชิงพลบ (ช่อง 7)
ฝ่ายศิลปกรรม ช่อง 3
สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2535) ยุทธนา มุกดาสนิท
วังน้ำวน (ช่อง 5)
นลินี สีตสุวรรณ
ในฝัน (ช่อง 3)
จิตนาถ วัชรเสถียร
คุณหญิงนอกทำเนียบ (ช่อง 7)
-
ครั้งที่ 8 (2536) จรูญ ธรรมศิลป์
นางทาส (ช่อง 7)
ศัลยา
นางทาส (ช่อง 7)
-ไม่มีเพลงใดได้รับรางวัล- ทีมงานเอ็กแซ็กท์
บัลลังก์เมฆ (ช่อง 5)
ครั้งที่ 9 (2537) นพพล โกมารชุน
โสมส่องแสง (ช่อง 3)
เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ
โสมส่องแสง (ช่อง 3)
บัตเตอร์ฟลาย
โสมส่องแสง (ช่อง 3)
ทีมยูม่า
โสมส่องแสง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 10 (2538) สยาม สังวริบุตร
สายโลหิต (ช่อง 7)
กษิดินทร์ แสงวงศ์
อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า (ช่อง 5)
สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
สายโลหิต (ช่อง 7)
กำกับศิลป์ดีเด่น
อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า (ช่อง 5)
ครั้งที่ 11 (2539) ชูชัย องอาจชัย
โปลิศจับขโมย (ช่อง 3)
- เทียรี่ ทาเปียรัวโน
เพลิงพระนาง (ช่อง 5)
ฝ่ายศิลปกรรมดาราวิดีโอ
รัตนโกสินทร์ (ช่อง 7)
ครั้งที่ 12 (2540) ถกลเกียรติ วีรวรรณ
ดวงไฟในพายุ (ช่อง 5)
บทละคร
เพื่อน (ช่อง 5)
เพลงละคร
พิสูจน์รักจากสวรรค์ (ช่อง 5)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ตามหัวใจไปสุดหล้า (ช่อง 3)
ครั้งที่ 13 (2541) ชนะ คราประยูร
บ่วงดวงใจ (ช่อง 3)
ผอูน จันทรศิริ
มารยาริษยา (ช่อง 5)
เพลงละคร
ระย้า (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
จากฝันสู่นิรันดร (ช่อง 3)
ครั้งที่ 14 (2542) วินัย ปฐมบูรณ์
มือปืน (ช่อง 3)
ภูเขา
มือปืน (ช่อง 3)
เพลงละคร
ตะวันลับฟ้า (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
มือปืน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 15 (2543) นิพนธ์ ผิวเณร
หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)
ประโยชน์ สุศรีเจริญสุข
หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)
เพลงละคร
หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ดอกแก้ว การะบุหนิง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 16 (2544) สุประวัติ ปัทมสูต
สะใภ้ไร้ศักดินา (ช่อง 3)
สรรพชัย เกิดอุทัย
รักเกิดในตลาดสด (ช่อง 7)
เพลงโดเรมี
สะใภ้ไร้ศักดินา (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ลูกทาส (ช่อง 5)
ครั้งที่ 17 (2545) สุพล วิเชียรฉาย, ฉัตรชัย นาคสุริยะ
นิราศสองภพ (ช่อง 3)
วิลักษณา
ไอ้ม้าเหล็ก (ช่อง 3)
เพลงบ่วงรัก
บ่วงบรรจถรณ์ (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
นิราศสองภพ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 18 (2546) นพดล มงคลพันธ์
พุทธานุภาพ (ช่อง 3)
ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ
พุทธานุภาพ (ช่อง 3)
เพลงละคร
กษัตริยา (ช่อง 5)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
กษัตริยา (ช่อง 5)
ครั้งที่ 19 (2547) สุประวัติ ปัทมสูต
เรือนไม้สีเบจ (ช่อง 3)
ทีมเขียนบทละครซิทคอม
บางรักซอย 9 (ช่อง 9)
คาราบาว
เพลง พระนเรศวรมหาราช
ละคร มหาราชกู้แผ่นดิน (ช่อง 5)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
สี่แผ่นดิน (ช่อง 9)
ครั้งที่ 20 (2548) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
กุหลาบสีดำ (ช่อง 3)
ทีมเขียนบทละครซิทคอม
เป็นต่อ (ช่อง 3)
กมลศักดิ์ สุนทานนท์
มายาชีวิต มิตร ชัยบัญชา (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ในฝัน (ช่อง 9)
ครั้งที่ 21 (2549) อำไพพร จิตต์ไม่งง
อุ้มรัก (ช่อง 3)
เอกลิขิต
ตี๋ตระกูลซ่ง (ช่อง 3)
พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ,
เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์
เพลง พ่อ - สุดรักสุดดวงใจ (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
อมฤตาลัย (ช่อง 3)
ครั้งที่ 22 (2550) สุประวัติ ปัทมสูต
รังนกบนปลายไม้ (ช่อง 3)
กาเหว่า
แหวนดอกไม้ (ช่อง 3)
ธงชัย ประสงค์สันติ
เพลง เพลงรักริมฝั่งโขง (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
เมื่อดอกรักบาน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 23 (2551) อำไพพร จิตต์ไม่งง
สวรรค์เบี่ยง (ช่อง 3)
เอกลิขิต
โบตั๋นกลีบสุดท้าย (ช่อง 3)
กมลศักดิ์, นิโคล, ปิติ
เพลง ผิดด้วยหรือ - นิมิตมาร (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
สู่ฝันนิรันดร (ช่อง 3)
ครั้งที่ 24 (2552) โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์
หยกลายเมฆ (ช่อง 3)
ณัฐิยา ศิรกรวิไล
สูตรเสน่หา (ช่อง 3)
บุดด้า เบลส
เพลง พี่ผู้ใหญ่ - ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
(ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ดงผู้ดี (ช่อง 3)
ครั้งที่ 25 (2553) ผอูน จันทรศิริ
มาลัยสามชาย (ช่อง 5)
ศัลยา
ไฟอมตะ (ช่อง 9)
ดา เอ็นโดรฟิน
เพลง ให้รักเดินทางมาเจอกัน - 4 หัวใจแห่งขุนเขา
(ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
วนิดา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 26 (2554) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
รอยไหม (ช่อง 3)
นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์
ทาสรัก (ช่อง 3)
ศรีไศล สุชาติวุฒิ
เพลง เพียงได้เคียงเธอ - รอยไหม
(ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
รอยไหม (ช่อง 3)
ครั้งที่ 27 (2555) อดุลย์ บุญบุตร
ขุนศึก (ช่อง 3)
เอกลิขิต
รากบุญ (ช่อง 3)
ปิยะ ตระกูลราษฎร์
เพลง ขุนเดช - ขุนเดช (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ป่านางเสือ 2 (ช่อง 7)
ครั้งที่ 28 (2556) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
สองปุณณณฐ
สามี (ช่อง 3)
จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม
เพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายปวรรุจ (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ภาพอาถรรพณ์ (ช่อง 5)
ครั้งที่ 29 (2557) ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
ลูกทาส (ช่อง 3)
กษิดินทร์ แสงวงศ์, ภควดี แสงเพชร
ในสวนขวัญ (ช่อง 3)
Juliet Balcony (จูเลียต บัลโคนี่)
เพลง สิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาล
Cup Cake รักล้นครีม (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ลูกทาส (ช่อง 3)
ครั้งที่ 30 (2558) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ซีรีส์ เลือดมังกร (ช่อง 3)
วิสุทธิชัย บัณยะกาญจน
สะใภ้จ้าว (ช่อง 3)
ชลาทิศ ตันติวุฒิ
เพลง หมดดวงใจ - ข้าบดินทร์ (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
เจ้าสาวของอานนท์ (ช่องพีพีทีวี)
ครั้งที่ 31 (2559) สันต์ ศรีแก้วหล่อ
พิษสวาท (ช่อง one 31)
พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์ วรรณถวิล สุขน้อย พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุขณัฐ กฤตา แย้มศิริ
พิษสวาท (ช่อง one 31)
นนธวรรณ ฌรรวนธร
เพลง บ้านนอกแล้วไง - สาวน้อยร้อยล้าน (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
นาคี (ช่อง 3)


ครั้ง (ปี) ที่จัด ละครชีวิตดีเด่น ละครสะท้อนสังคมดีเด่น ละครส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ละครดีเด่น
ครั้งที่ 1 (2529) ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (ช่อง 7) - - เทวดาตกสวรรค์ (ช่อง 9)
ครั้งที่ 2 (2530) ทองเนื้อเก้า (ช่อง 7) - - -
ครั้งที่ 3 (2531) อีสา (ช่อง 7) บุญเติมร้านเดิมที่ใหม่ (ช่อง 9) - -
ครั้งที่ 4 (2532) สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ช่อง 3) - - -
ครั้งที่ 5 (2533) คู่กรรม (ช่อง 7) ขมิ้นกับปูน (ช่อง 7) - -
ครั้งที่ 6 (2534) ตะวันชิงพลบ (ช่อง 7)
ละครชีวิตธุรกิจดีเด่น
- - สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2535) ลอดลายมังกร (ช่อง 7) อรุณสวัสดิ์ (ช่อง 7) - -
ครั้งที่ 8 (2536) คำมั่นสัญญา (ช่อง 3) บัลลังก์เมฆ (ช่อง 5) - -
ครั้งที่ 9 (2537) ปลายฝนต้นหนาว (ช่อง 7) ถนนสายสุดท้าย (ช่อง 7) - โสมส่องแสง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 19 (2547) ละครส่งเสริมความสมานฉันท์
ยุทธการเข้าบัว (ช่อง 5)
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ธรรมะติดปีก (ช่อง 3)
- เรือนไม้สีเบจ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 20 (2548) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
อยู่กับก๋ง (ช่อง 5)
- กุหลาบสีดำ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 21 (2549) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
เรือนนารีสีชมพู (ช่อง 3)
- สุดรักสุดดวงใจ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 22 (2550) - ละครส่งเสริมครอบครัวดีเด่น
บ้านนี้มีรัก (ช่อง 9)
- เมื่อดอกรักบาน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 23 (2551) - - - โบตั๋นกลีบสุดท้าย (ช่อง 3)
(ได้รับรางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่นอีกรางวัล)
ครั้งที่ 24 (2552) ละครเทิดพระเกียรติ
ศรัทธา ปาฏิหาริย์ (ช่อง 5)
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (ช่อง 3)
- หยกลายเมฆ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 25 (2553) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
หมอหงวน แสงดาวแห่งศรัทธา (ไทยพีบีเอส)
- วนิดา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 26 (2554) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
คู่เดือด (ช่อง 3)
- รอยไหม (ช่อง 3)
ครั้งที่ 27 (2555) - - - ขุนศึก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 28 (2556) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ฟ้ากระจ่างดาว (ช่อง 3)
- ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
ครั้งที่ 29 (2557) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
เด็กชายในเงา (ไทยพีบีเอส)
หลวงตามหาชน (ช่อง 3) ลูกทาส (ช่อง 3)
ครั้งที่ 30 (2558) - ละครสะท้อนสังคมดีเด่น
สาบควายลายคน (ไทยพีบีเอส)
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ข้าบดินทร์ (ช่อง 3)
น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ (ช่อง 3) สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 31 (2559) - ละครสะท้อนสังคมดีเด่น
วัยแสบสาแหรกขาด (ช่อง 3)
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
วัยแสบสาแหรกขาด (ช่อง 3)
- นาคี (ช่อง 3)

รางวัลสำหรับบุคคล (รายการทั่วไป)[แก้]

ครั้ง (ปี) ที่จัด ผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น ผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น ผู้อ่านข่าวดีเด่น ผู้บรรยายกีฬาดีเด่น ผู้ดำเนินรายการประเภททีมดีเด่น รายการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น รายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น ผู้พากย์ดีเด่น ผู้บรรยายสารคดีดีเด่น
ครั้งที่ 1 (2529) ประภัทร์ ศรลัมพ์
เกร็ดชีวิตคนดัง (ช่อง 5)
กรรณิกา ธรรมเกษร
เวที-วาที (ช่อง 5)
- เอกชัย นพจินดา
ฟุตบอลโลก 1986
- - - - -
ครั้งที่ 2 (2530) ปัญญา นิรันดร์กุล
พลิกล็อกเพชร (ช่อง 5)
ผุสชา โทณะวณิก
คอนเสิร์ต คอนเทสต์ (ช่อง 5)
- ศุภพร มาพึ่งพงศ์ - - - - -
ครั้งที่ 3 (2531) วิทวัส สุนทรวิเนตร์
คืนนี้ที่ช่อง 9 (ช่อง 9)
อรพรรณ พานทอง
เล็กพริกขี้หนู (ช่อง 7)
- สุบินสิริ เนาว์ถิ่นสุข
โอลิมปิกเกมส์ 1988
- - - - -
ครั้งที่ 4 (2532) ทรงวิทย์ จิรโสภิณ
ตามไปดู (ช่อง 9)
นัฏฐา ลอยด์
ท้าพิสูจน์ (ช่อง 7)
ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ (ช่อง 11)
ผู้อ่านข่าวหญิง
ศุภพร มาพึ่งพงศ์ - - - - -
ครั้งที่ 5 (2533) เศรษฐา ศิระฉายา
น่ารัก น่าลุ้น (ช่อง 5)
วิไล อิสสระ
หนึ่งในร้อย (ช่อง 3)
ปิยะ ชำนาญกิจ (ช่อง 11)
ผู้อ่านข่าวชาย
อารตี คุโรปการะนันท์ (ช่อง 9)
ผู้อ่านข่าวหญิง
พิษณุ นิลกลัด (ช่อง 7) - - - - -
ครั้งที่ 6 (2534) นิรุตติ์ ศิริจรรยา
ที่นี่กรุงเทพฯ (ช่อง 5)
อรุณโรจน์ เลี่ยมทอง
กล้าคิดกล้าทำ (ช่อง 5)
จักรพันธุ์ ยมจินดา (ช่อง 7)
ผู้อ่านข่าวชาย
ชุติมา รอดอยู่สุข (ช่อง 3)
ผู้อ่านข่าวหญิง
เทพพิทักษ์ จันทรสุเทพ (ช่อง 9) - - - - -
ครั้งที่ 7 (2535) ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย
180 ไอคิว (ช่อง 5)
หัทยา เกษสังข์
ผู้หญิงวันนี้ (ช่อง 3)
ศันสนีย์ นาคพงศ์ (ช่อง 7) สาธิต กรีกุล (ช่อง 3) - - - - -
ครั้งที่ 8 (2536) ไตรภพ ลิมปพัทธ์
ทไวไลท์โชว์ (ช่อง 3)
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ
ละครแห่งชีวิต (ช่อง 5)
สาธิต ยุวนันทการุญ (ช่อง 3)
ผู้อ่านข่าวชาย
ช่อผกา วิริยานนท์ (ช่อง 5)
ผู้อ่านข่าวหญิง
สาธิต กรีกุล, เจษฎา วิจารณ์
ฟุตบอลเยอรมัน (ช่อง 3)
- - - - -
ครั้งที่ 9 (2537) ศรัณยู วงศ์กระจ่าง
คืนวันอาทิตย์ (ช่อง 3)
มยุรา เศวตศิลา
ชิงร้อยชิงล้าน (ช่อง 7)
น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ (ช่อง 5)
ผู้อ่านข่าวชาย
อวัสดา ปกมนตรี (ช่อง 9)
ผู้อ่านข่าวหญิง
สาธิต กรีกุล (ช่อง 3) - - - - -
ครั้งที่ 19 (2547) ธงชัย ประสงค์สันติ
คุณพระช่วย (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- สุรชา บุญเปี่ยม (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้รายงานข่าวดีเด่น
เอกราช เก่งทุกทาง (ช่อง 3) - - - - -
ครั้งที่ 20 (2548) - - กิตติ สิงหาปัด (ไอทีวี)
ผู้ดำเนินรายการข่าวดีเด่น
วีรศักดิ์ นิลกลัด (ช่อง 7) - - - - -
ครั้งที่ 21 (2549) วิศาล ดิลกวณิช
บ่ายนี้มีคำตอบ (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- เกวลิน กังวานธนวัต (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
ไพโรจน์ กิ่งแก้ว (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2006 (โดฮาเกมส์)
- - - - -
ครั้งที่ 22 (2550) - มล.สราลี กิติยากร
เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ (ช่อง 3)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- วีรศักดิ์ นิลกลัด (ช่อง 7)
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2007 จ.นครราชสีมา
- - - - -
ครั้งที่ 23 (2551) วิศาล ดิลกวณิช
บ่ายนี้มีคำตอบ (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- บัญชา ชุมชัยเวทย์ (ช่อง 3)
ผู้นำเสนอข่าวดีเด่น
ไพโรจน์ กิ่งแก้ว (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย)
โอลิมปิกเกมส์ 2008
- - - - -
ครั้งที่ 24 (2552) - สุชาดา กิจเจริญ
กลมกิ๊ก (ช่อง 5)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
ชัยรัตน์ ถมยา รายการทันโลก (ไทยพีบีเอส)
ผู้รายงานข่าวดีเด่น
ไพโรจน์ กิ่งแก้ว (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย)
จากการบรรยายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 (เวียงจันทน์เกมส์)
ภัทรพล ศิลปาจารย์
ญาณี จงวิสุทธิ์
วีไอพี (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
- - - -
ครั้งที่ 25 (2553) ณวัฒน์ อิสระไกรศีล
อะเมซิ่งเมืองไทย (ช่อง 3)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- ฐปณีย์ เอียดศรีไชย (ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวภาคสนามดีเด่น
ทีมผู้บรรยายกีฬา รายการ มวยไทย 7 สี (ช่อง 7) สุจิรา อรุณพิพัฒน์
ดวงพร ทรงวิศวะ
กิน อยู่ คือ (ไทยพีบีเอส)
- - - -
ครั้งที่ 26 (2554) วูดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา
วู้ดดี้เกิดมาคุย (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
อรอุมา เกษตรพืชผล
สถานีประชาชน (ไทยพีบีเอส)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
บัญชา ชุมชัยเวทย์ (ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
- - - - - -
ครั้งที่ 27 (2555) คริสโตเฟอร์ ไรท์
คริสเดลิเวอร์รี่ (ช่อง 5)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- กฤต เจนพานิชการ
ตู้ ป.ณ.ข่าว 3 (ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
วีรศักดิ์ นิลกลัด, อดิสรณ์ พึ่งยา
เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2012 (ช่อง 7)
สุริวิภา กุลตังวัฒนา
บ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
- - - -
ครั้งที่ 28 (2556) กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
แฟนพันธุ์แท้ (ช่อง 5)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- อนุวัต เฟื่องทองแดง
(ช่อง 7)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
ณัฏฐา โกมลวาทิน
ที่นี่ไทยพีบีเอส (ไทยพีบีเอส)
ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
วีรศักดิ์ นิลกลัด
(โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)
นำชัย จรรยาฐิติกุล
ปราบ ยุทธพิชัย
ปลดหนี้ (ช่อง 7)
- - - -
ครั้งที่ 29 (2557) จรงค์ศักดิ์ รองเดช
ภัตตาคารบ้านทุ่ง (ไทยพีบีเอส)
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
เซย์ไฮ (ช่อง 3)
กรุณา บัวคำศรี
(ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
กิตติมา ณ ถลาง
(โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
ไพโรจน์ กิ่งแก้ว
(โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)
- รายการคอลัมน์หมายเลข 7
(ช่อง 7)
รายการเสน่ห์กีฬา
(ช่อง 3)
ทีมพากย์การ์ตูนเรื่อง
ไอซ์เอจ 4
เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์ กำเนิดแผ่นดินใหญ่
(ช่อง 7)
ธนศักดิ์ อุ่นอ่อน
เรื่อง ทะลุเวลาสู่ยุโรป (ช่อง 7)
ครั้งที่ 30 (2558)

จตุรงค์ สุขเอียด
(ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
(ช่อง 7)
ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
สาธิต กรีกุล
โยธิน อารีย์การเลิศ (ช่อง 3)
- รายการ Time line
(เนชั่นทีวี)
รายการ ศึกยอดฝีพายไทยรัฐ
(ช่อง ไทยรัฐทีวี)
ทีมพากย์ภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง
ลิขิตรัก ไฟริษยา
(ช่อง 7)
ปาริชาต พุกผาสุก
เรื่อง Science of Saing
ไขปริศนาพระคัมภีร์ นักบุญ (ช่อง นิวทีวี)
ครั้งที่ 31 (2559) นิรุตติ์ ศิริจรรยา
(ช่อง PPTV36)
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
(ช่อง 3Family)
สมโภชน์ โตรักษา
(ช่อง 7)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
อัฐชพงษ์ สีมา
ธีรยุทธ บัญหนองสา
(ช่อง True4you 24)
- รายการไพร์มไทม์ กับเทพชัย
(เนชั่นทีวี)
รายการเสน่ห์กีฬา
(ช่อง 3)
ทีมพากษ์การ์ตูนเรื่อง
เซเลอร์มูน คริสตัล
(ช่อง 9)
สุกัญญา ไชยภาษี
สารคดีอริยทัศน์อินเดีย (ช่องTNN24)

รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ ศิลปวัฒนธรรม สตรี และ ครอบครัวดีเด่น[แก้]

ครั้ง (ปี) ที่จัด รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ประเภทรายการสั้น รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทรายการสั้น รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รางวัลรายการสารคดีเทิดพระเกียรติดีเด่น รางวัลรายการสตรีดีเด่น รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น
ครั้งที่ 24 (2552) ภาษาศิลป์ (ทีวีไทย) พันแสงรุ้ง (ทีวีไทย) ถ้อยธรรม พระราชดำรัส (ช่อง 7) เสด็จประพาสต้น (ทีวีไทย) - - -
ครั้งที่ 25 (2553) - ธิราชเจ้าจอมสยาม (ไทยพีบีเอส) - พินิจนคร (ไทยพีบีเอส) ฟ้าห่มดิน (ช่อง 5) - -
ครั้งที่ 26 (2554) - วิทยสัประยุทธ์ (ช่อง 5) เด็กสืบโขน (ช่อง 7) พื้นที่ชีวิต (ไทยพีบีเอส) ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง
(โมเดิร์นไนน์ทีวี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย)
- -
ครั้งที่ 27 (2555) ย้อนสยามผ่านฟิล์มจิ๋ว (ไทยพีบีเอส) ทุ่งแสงตะวัน (ช่อง 3) - - - - -
ครั้งที่ 28 (2556) หอมแผ่นดิน (โมเดิร์นไนน์ทีวี) วัฒนธรรมชุบแป้งทอด (ไทยพีบีเอส) - คนไทยขั้นเทพ (โมเดิร์นไนน์ทีวี) - -
ครั้งที่ 29 (2557) - - กระจกหกด้าน (ช่อง 7) - ฟ้าห่มดิน (ช่อง 5) ภัตตาคารบ้านทุ่ง (ไทยพีบีเอส) ลุยไม่รู้โรย (ไทยพีบีเอส)
ครั้งที่ 30 (2558) - สารคดีชุด ช้างไทย (ช่อง 7) เรื่องนี้มีอยู่ว่า (ช่อง ทีเอ็นเอ็น 24) สืบสายใย ผ้าไทยอาเซียน (โมเดิร์นไนน์ทีวี) สายธารพระการุณย์
(มูลนิธิสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์)
Mom Club (เอ็มคอท แฟมิลี่ ช่อง 14) The Family Business (ช่อง 5)
ครั้งที่ 31 (2559) - รายการเปอร์สเปคทีฟ (ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี) - รายการอริยทัศน์อินเดีย (ช่อง TNN24) รายการแผ่นดินวัยเยาว์
(ช่อง TNN24)
- -

รางวัลรายการเกมโชว์ และ ปกิณกะดีเด่น[แก้]

ครั้ง (ปี) ที่จัด รางวัลเกมโชว์ดีเด่น รางวัลรายการปกิณกะดีเด่น
ครั้งที่ 24 (2552) หลานปู่กู้อีจู้ (ช่อง 7) ไทยโชว์ (ไทยพีบีเอส)
ครั้งที่ 25 (2553) ยกสยาม (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) ฉันรักเมืองไทย (รายการโทรทัศน์) (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ครั้งที่ 26 (2554) ราชรถมาเกย (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) -
ครั้งที่ 27 (2555) 5 มหานิยม (ช่อง 5) พราว (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ครั้งที่ 28 (2556) วิทย์สู้วิทย์ (โมเดิร์นไนน์ทีวี) กลมกิ๊ก (ช่อง 5)
ครั้งที่ 29 (2557) เกมพันหน้า เอื้ออาทร (ช่อง 7) บางอ้อ (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์)
ครั้งที่ 30 (2558) ปริศนาฟ้าแลบ (ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี) ล่า (สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี)
ครั้งที่ 31 (2559) กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (ช่อง 7) แกะกล้า (สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี 34)

รางวัลประเภทสถานีดีเด่น[แก้]

ครั้ง (ปี) ที่จัด ด้านรายการข่าว
และสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านรายการกีฬา ด้านรายการเด็ก
สตรีและครอบครัว
ด้านรายการส่งเสริมความรู้
และศิลปวัฒนธรรม
ด้านปกิณกะ
ครั้งที่ 1 (2529) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 2 (2530) ช่อง 3 ช่อง 7 - ช่อง 5
ครั้งที่ 3 (2531) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 4 (2532) ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 5 (2533) ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 6 (2534) ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 7 (2535) ช่อง 11 ช่อง 9 ช่อง 5 ช่อง 11
ครั้งที่ 8 (2536) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 5
ครั้งที่ 9 (2537) ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 12 (2540) ไอทีวี ช่อง 11 ช่อง 9 ช่อง 5
ครั้งที่ 13 (2541) ไอทีวี ช่อง 9 ช่อง 9 ช่อง 5
ครั้งที่ 14 (2542) ช่อง 5 ไอทีวี ช่อง 5 ช่อง 11
ครั้งที่ 15 (2543) - ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 9
ครั้งที่ 16 (2544) - ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 17 (2545) ไอทีวี ช่อง 11 ช่อง 5 ช่อง 9
ครั้งที่ 18 (2546) ช่อง 9 ช่อง 11 ช่อง 5 ช่อง 11
ครั้งที่ 19 (2547) ไอทีวี ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 5
ครั้งที่ 20 (2548) ไอทีวี ช่อง 11 ช่อง 5 -
ครั้งที่ 21 (2549) ไอทีวี ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9
ครั้งที่ 22 (2550) ช่อง 9 ช่อง 7 - ช่อง 5
ครั้งที่ 23 (2551) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 5
ครั้งที่ 24 (2552) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 3 -
ครั้งที่ 25 (2553) ช่อง 9 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ไทยพีบีเอส
ครั้งที่ 26 (2554) ช่อง 3 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส -
ครั้งที่ 27 (2555) ช่อง 3 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ช่อง 5
ครั้งที่ 28 (2556) ช่อง 3 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ช่อง 5
ครั้งที่ 29 (2557) ช่อง 7 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ช่อง 5
ครั้งที่ 30 (2558) ทีเอ็นเอ็น 24 ช่อง 3 ไทยพีบีเอส -
ครั้งที่ 31 (2559) ไทยรัฐทีวี ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 11 ช่องเวิร์คพอยท์

รางวัลประเภทเพลงและมิวสิกวิดีโอดีเด่น[แก้]

ครั้ง (ปี) ที่จัด ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
ครั้งที่ 1 (2529) กล้วยไข่-เฉลียง
สมปองน้องสมชาย-เรวัต พุทธินันทน์
เจ้าตาก-คาราบาว
รักล้นใจ-ปั่น
เอ็กซเรย์-กะท้อน
ครั้งที่ 2 (2530) เร่ขายฝัน-เฉลียง
กำกับโดย ประภาส ชลศรานนท์
ธรรมดา..มันเป็นเรื่องธรรมดา-เพชร โอสถานุเคราะห์
อย่าลืมน้องสาว-นกแล
ครั้งที่ 3 (2531) เก็บตะวัน-อิทธิ พลางกูร
กำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว
เทวดาเดินดิน-แจ้
ทับหลัง-คาราบาว
ครั้งที่ 4 (2532) ลูกผู้ชาย-ฉัตรชัย เปล่งพานิช
กำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว
จริงใจไว้ก่อน-ใหม่ เจริญปุระ
ใจเย็นน้องชาย-เฉลียง
เก่า..ก็ยังถูกใจ-ชรัส เฟื่องอารมย์
ครั้งที่ 5 (2533) ต้นไม้-สุรสีห์ อิทธิกุล กระจกร้าว-ไฮร็อก
เจ้าภาพจงเจริญ-สามโทน
ครั้งที่ 6 (2534) สี่แยกในดวงใจ-สามโทน
ไวกว่าแสง-หรั่ง ร็อกเคสตร้า
เปล่าหรอกนะ-คริสติน่า
-
ครั้งที่ 7 (2535) ร็อกกระทบไม้-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
ไกล-สุรสีห์ อิทธิกุล
โรงเรียนของหนู-พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
-
ครั้งที่ 8 (2536) ความรัก-ออโต้บาห์น
ห่วงใย-ตาวัน
สัญญาหน้าไฟ-สามโทน
-
ครั้งที่ 9 (2537) เราทำทั้งหมด-ทีโบน
รักเธอที่สุด-คริสติน่า
สวัสดีแร็พโย่-บิลลี่ โอแกน
-
ครั้งที่ 19 (2547) เข้าใจแล้วครับพ่อ - ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว -
ครั้งที่ 20 (2548) ยินดีปีระกา - ลานนา คัมมินส์ -
ครั้งที่ 21 (2549) กิเลสและตัณหา โดย เลิฟอีส -
ครั้งที่ 22 (2550) ผู้หญิงวนซ้าย ผู้ชายวนขวา - พัชริดา วัฒนา -
ครั้งที่ 23 (2551) เสียงหัวใจวันไร้เธอ - ธนพร แวกประยูร
กำกับโดย เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
-
ครั้ง (ปี) ที่จัด รางวัลมิวสิกวิดีโอเพลงไทยสากลดีเด่น รางวัลมิวสิกวิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งดีเด่น
ครั้งที่ 24 (2552) เพลงฮัก (HUG) -สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว เอ็กแซ็กท์
ผู้กำกับ: ณัฐพล มุขขันธ์
เพลงอีสานลำเพลิน-ต่าย อรทัย แกรมมี่โกลด์
ผู้กำกับ: ตั้งจิตร บุญพานิชย์แสงดี (โก โปรดักชั่น)
ครั้งที่ 25 (2553) น้ำตาคั่งในสมอง-วรเวช ดานุวงศ์ feat. เวย์ ไทยเทเนี่ยม โซนี่ มิวสิก
ผู้กำกับ: วรเวช ดานุวงศ์
เพลงมือใด๋สิคึดฮอด-ต่าย อรทัย แกรมมี่โกลด์
ผู้กำกับ: ตั้งจิตร บุญพานิชย์แสงดี (โก โปรดักชั่น)
ครั้งที่ 26 (2554) เพลงยิ่งลึกซึ้งยิ่งหวั่นไหว -นิว-จิ๋ว จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ผู้กำกับ: เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
-
ครั้งที่ 27 (2555) เพลงพรุ่งนี้ไม่มีจริง -ธนพร แวกประยูร อาร์เอส
ผู้กำกับ: เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
-
ครั้งที่ 28 (2556) เพลงแชร์ความเหงา -เนย ซินญอริต้า เยส มิวสิก
ผู้กำกับ: เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
-
ครั้งที่ 29 (2557) เพลงฝากไว้ -วิโอเลต วอเทียร์ Ost.ฝากไว้ในกายเธอ ค่าย GTH
ผู้กำกับ: ณฐพล บุญประกอบ
-
ครั้งที่ 30 (2558) เพลงรู้สึกดี -ว่าน ธนกฤต Feat. จั๊ก ชวิน สไปซีดิสก์ -
ครั้งที่ 31 (2559) เพลงคนไม่จำเป็น - Getsunova ไวท์มิวสิก (GMM)
ผู้กำกับ: ประพัฒน์ คูศิริวานิชกร
-

รางวัลเกียรติยศคนทีวี[แก้]

เพลงประจำงาน[แก้]

เพลงประจำงานโทรทัศน์ทองคำที่ใช้กันมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน มีชื่อเพลงว่า "คนทีวี" ซึ่งแต่งคำร้อง/ทำนอง และดนตรีโดย คุณพีรสันติ จวบสมัย แห่งวงดิ อินโนเซ้นท์ ขับร้องต้นฉบับโดย คุณแคทริน ถ้ำแก้ว [10][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]