รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบชายดีเด่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบชายดีเด่น
ผู้ชนะล่าสุด
ชาคริต แย้มนาม
วันทอง (2564)
รางวัลสำหรับนักแสดงสมทบชายดีเด่นแห่งปี
ประเทศ ไทย
จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
รางวัลแรก17 มกราคม พ.ศ. 2530 (36 ปี)

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบชายดีเด่น เป็นหนึ่งในรางวัลโทรทัศน์ทองคำที่มีการมอบมาตั้งแต่งานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 1 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ที่ได้รับการจับตามองอย่างมาก เพราะนักแสดงชายคนใดได้รับรางวัลนี้ ถือว่าได้รับเกียรติสูงสุด ดังนั้นรางวัลนี้จึงเป็นสีสันของงาน

รางวัลนี้จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มีไว้เพื่อมอบให้แก่นักแสดงสมทบชายที่แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมและมีมิติ ตีความบทบาทที่ได้รับอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจ เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว โดยผลการตัดสินจะมาจากคณะกรรมการชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ในแต่ละปี

ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าชิง[แก้]


สัญลักษณ์

double-dagger

ผู้ได้รับรางวัล
ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2529
(ครั้งที่ 1)
ดิลก ทองวัฒนาdouble-dagger กามนิต-วาสิฏฐี ศาตาเคียร ช่อง 3
กำธร สุวรรณปิยะศิริ ทะเลเลือด - ช่อง 3
นพพล โกมารชุน สายโลหิต หมื่นทิพเทศา/ขุนทิพเทวา (พ่อด้วง)
ปัญญา นิรันดร์กุล เทวดาตกสวรรค์ วาที ช่อง 9
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง แอ๊ด
2530
(ครั้งที่ 2)
กำธร สุวรรณปิยะศิริdouble-dagger บนถนนสายเดียวกัน-สมาชิกใหม่ - ช่อง 9
จักรกฤษณ์ คชรัตน์ ทองเนื้อเก้า วันเฉลิม ช่อง 7
เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ เดือนครึ่งดวง เขม
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง หัวใจสองภาค ดนตร์
วิทยา สุขดำรงค์ ทองเนื้อเก้า สิน
2531
(ครั้งที่ 3)
ส. อาสนจินดาdouble-dagger เกมกามเทพ - ช่อง 3
ปัญญา นิรันดร์กุล - - -
มานพ อัศวเทพ แผลเก่า ผู้ใหญ่เขียน ช่อง 7
สุประวัติ ปัทมสูต - - -
อนุชิต จุรีเกษ อีสา หม่อมราชวงศ์รวีช่วงโชติ รวีวาร ช่อง 7
2532
(ครั้งที่ 4)
สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์double-dagger สุดแต่ใจจะไขว่คว้า พล จงอยู่รอด ช่อง 3
กษมา นิสสัยพันธ์ ผู้พิชิตมัจจุราช ช่อง 3
กำธร สุวรรณปิยะศิริ วิมานสังกะสี ช่อง 9
ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง คนเหนือดวง ช่อง 7
รอน บรรจงสร้าง สุดแต่ใจจะไขว่คว้า พรรณพงศ์ จงอยู่รอด (พงศ์) ช่อง 3
2533
(ครั้งที่ 5
รอน บรรจงสร้างdouble-dagger กตัญญูประกาศิต ปิง ช่อง 3
เกรียงไกร อุณหะนันท์ แม่ลาวเลือด ช่อง 3
ชลิต เฟื่องอารมย์ คู่กรรม บัว ช่อง 7
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง กตัญญูประกาศิต - ช่อง 3
พลรัตน์ รอดรักษา ปราบพยศ
2534
(ครั้งที่ 6)
ปัญญา นิรันดร์กุลdouble-dagger ตะวันชิงพลบ ระพี ช่อง 7
ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ เชลยศักดิ์ หม่อมราชวงศ์อดิศักดิ์ สันตติวงศ์ ช่อง 7
พลรัตน์ รอดรักษา สี่แผ่นดิน ประพนธ์ (อ้น) ช่อง 3
รอน บรรจงสร้าง ประพจน์ (อ๊อด)
อานนท์ สุวรรณเครือ เพิ่ม
2535
(ครั้งที่ 7)
บำเรอ ผ่องอินทรีย์double-dagger เมืองโพล้เพล้ จำรัส ช่อง 7
ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย วังน้ำวน สินธู ช่อง 5
ตฤณ เศรษฐโชค ตราบดินสิ้นฟ้า - ช่อง 3
ธานินทร์ ทัพมงคล แม่หญิง จักร ช่อง 7
สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ชีวิตเปื้อนฝุ่น -
2536
(ครั้งที่ 8)
บดินทร์ ดุ๊กdouble-dagger คนละโลก กานน ศักการะ ช่อง 5
ตระการ พันธุมเลิศรุจี หมอเมืองเถื่อน ช่อง 3
สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ฉุยฉาย
ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง ดอกกระถินริมรั้ว สุวินัย (หยิก) ช่อง 7
จักรพรรณ์ อาบครบุรี วันนี้ที่รอคอย เจ้าจินเฉียง
2537
(ครั้งที่ 9)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจงdouble-dagger โสมส่องแสง ผู้พันภูริต ช่อง 3
ไกรวิทย์ พุ่มสุโข เกมเกียรติยศ - ช่อง 5
โกวิท วัฒนกุล ฟ้าเพียงดิน - ช่อง 3
พูนสวัสดิ์ ธีมากร เกิดแต่ตม แป๊ะ ช่อง 7
วิทิต แลต ล่า แป๊ว ช่อง 5
2538
(ครั้งที่ 10)
สันติสุข พรหมศิริdouble-dagger เลือดเข้าตา สารวัตรก้อนเส้า ช่อง 5
ภาณุเดช วัฒนสุชาติ เรือมนุษย์ - ช่อง 3
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร สายโลหิต หมื่นทิพเทศา/ขุนทิพเทวา (พ่อด้วง) ช่อง 7
2539
(ครั้งที่ 11)
คาเมล ซาลวาลาdouble-dagger หักลิ้นช้าง ปราบ ปุณโยบัติ ช่อง 7
จตุรยุทธ กิ่งภากรณ์ ทอฝันกับมาวิน น็อต ช่อง 5
รอน บรรจงสร้าง ก้านกฤษณา ชนินทร์ ช่อง 3
สวิช เพชรวิเศษศิริ ไม้ดัด ฉายา ช่อง 7
อัมรินทร์ นิติพน แอบเก็บใจไว้ใกล้เธอ - ช่อง 5
2540
(ครั้งที่ 12)
ฉัตรชัย เปล่งพานิชdouble-dagger รุ้งสามสาย ไวทิน ช่อง 3
ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ สัมปทานหัวใจ ปารเมศ ช่อง 7
วิทิต แลต อำนาจ -
อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ เงามรณะ ฉายา ช่อง 5
อภิชาติ พัวพิมล ซอสามสาย - ช่อง 3
2541
(ครั้งที่ 13)
วรวุฒิ นิยมทรัพย์double-dagger ซอยปรารถนา 2500 หว่อง ช่อง 7
ตระการ พันธุมเลิศรุจี จากฝันสู่นิรันดร เม่งซ้ง ช่อง 3
ธนากร โปษยานนท์ จับตายวายร้ายสายสมร หมวดจ๊อด
เพ็ญเพชร เพ็ญกุล เชลย อัยกา
สิรคุปต์ เมทะนี ระย้า ผู้กองโรมรัน ช่อง 7
2542
(ครั้งที่ 14)
จักรกฤษณ์ คชรัตน์double-dagger ข้ามสีทันดร ดวล ช่อง 7
ทองขาว ภัทรโชคชัย มือปืน วิเชียร ช่อง 3
พิเชษฐ์ไชย ผลดี เกียรติยศกบฏรัก ร้อยเอกชายชาญ
พลังธรรม กล่อมทองสุข เสน่ห์นางงิ้ว ดำเกิง (เกิ่ง)
วันชัย เผ่าวิบูลย์ ข้ามสีทันดร ดำเกิง ช่อง 7
2543
(ครั้งที่ 15)
พนมกร ตังทัตสวัสดิ์double-dagger หงส์เหนือมังกร วีรชัย ธรรมกุล (ตี๋เล็ก) ช่อง 5
พิเชษฐ์ไชย ผลดี คนของแผ่นดิน พันเอก สรจักร เรือนสาย ช่อง 3
พลังธรรม กล่อมทองสุข ดอกแก้วการะบุหนิง เจ้าชายกะระตา
ภาณุเดช วัฒนสุชาติ มนต์มายา - ช่อง 7
สันติสุข พรหมศิริ อาญารัก เสือหนัก/ลุงสิน ช่อง 3
2544
(ครั้งที่ 16)
โอลิเวอร์ พูพาร์ทdouble-dagger ขอหยุดหัวใจไว้เพียงเธอ ศุภกิจ ช่อง 3
เจษฎาภรณ์ ผลดี ตะวันตัดบูรพา บูรพา พงศ์พิทักษ์ ช่อง 5
นภัสกร มิตรเอม เรือนนพเก้า แดนสรวง/นล ช่อง 3
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ เสือ 11 ตัว ร.ต.ต.อรรถพล รื่นอารมย์
อรรถพร ธีมากร เก็บแผ่นดิน - ช่อง 7
2545
(ครั้งที่ 17)
ยุทธพิชัย ชาญเลขาdouble-dagger คนละโลก กานน ศักการะ ช่อง 7
ภูริ หิรัญพฤกษ์ เส้นไหมสีเงิน - ช่อง 3
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ไอ้ม้าเหล็ก ผู้กองชาตรี ทองนัน
สราวุธ มาตรทอง สะใภ้จ้าว หม่อมราชวงศ์บดินทราชทรงพล วุฒิวงศ์ (คุณชายเล็ก)
เสกสรร ชัยเจริญ บอดี้การ์ดสาว ไอศูรย์ เดชโชดม ช่อง 7
2546
(ครั้งที่ 18)
ดิลก ทองวัฒนาdouble-dagger ไฟล้างไฟ ชลัมภ์ ช่อง 3
ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว วิมานดิน - ช่อง 3
สุประวัติ ปัทมสูต 12 ราศี พ่อของหมวดเจ๋ง
สันติสุข พรหมศิริ กษัตริยา พระเจ้าบุเรงนอง ช่อง 5
อรรถพร ธีมากร เมืองดาหลา จ่าสุบิ่น ช่อง 7
2547
(ครั้งที่ 19)
สุประวัติ ปัทมสูตdouble-dagger แม่อายสะอื้น คำปัน ช่อง 7
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ในเรือนใจ กันตยศ ช่อง 7
นภัสกร มิตรเอม ตม พิจักษ์ ช่อง 3
ปิยะ วิมุกตายน นางสาวจริงใจกับนายแสนดี พิเชษฐ์ ช่อง 7
สราวุธ มาตรทอง ตม เบิ้ม ช่อง 3
2548
(ครั้งที่ 20)
รอน บรรจงสร้างdouble-dagger ราชินีหมอลำ ชัชชัย ช่อง 3
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ เลดี้เยาวราช แจ็กกี้ ช่อง 3
ภูริ หิรัญพฤกษ์ กลิ่นแก้วตำหนักขาว นรวีร์
วรวุฒิ นิยมทรัพย์ นกออก นกออก/เมฆา ช่อง 7
โอลิเวอร์ พูพาร์ท ในฝัน เจ้าชายชัยฉัตร ช่อง 9
2549
(ครั้งที่ 21)
หลุยส์ สก็อตdouble-dagger ดวงใจปาฏิหาริย์ เมธิน ช่อง 7
2550
(ครั้งที่ 22)
พิเชษฐ์ไชย ผลดีdouble-dagger กรุงเทพราตรี เดช ช่อง 3
นิรุตติ์ ศิริจรรยา ทะเลริษยา เอกรินทร์ ช่อง 5
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ปู่โสม/ราชครู ช่อง 7
วินัย ไกรบุตร แหวนดอกไม้ ศีล ช่อง 3
อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล ลิขิตกามเทพ ภาดา
2551
(ครั้งที่ 23)
ดิลก ทองวัฒนาdouble-dagger สวรรค์เบี่ยง คิด วรวัฒน์ ช่อง 3
นิธิ สมุทรโคจร สะใภ้ลูกทุ่ง อาติยะ/อาตี้ ช่อง 3
ภูธเนศ หงษ์มานพ ความลับของ Superstar ธีร์ ช่อง 5
รพีภัทร เอกพันธ์กุล เรไรลูกสาวป่า ไพรวัลย์ ช่อง 7
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ใจร้าว ลักษณ์ ช่อง 3
2552
(ครั้งที่ 24)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจงdouble-dagger พระจันทร์สีรุ้ง อารักษ์ ช่อง 3
ภูริ หิรัญพฤกษ์ เพลิงพราย ปรเมศก์ ช่อง 3
รวิชญ์ เทิดวงส์ หยกลายเมฆ แอนโทนี่ จาง
รัฐศาสตร์ กรสูต ชิงชัง อิน ช่อง 5
วริษฐ์ ทิพโกมุท น้ำตาลไหม้ ตาว รสคันธา ช่อง 3
2553
(ครั้งที่ 25)
อรรคพันธ์ นะมาตร์double-dagger พระจันทร์ลายพยัคฆ์ วายุ ช่อง 7
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ ไทรโศก ใบ้ ช่อง 3
นิรุตติ์ ศิริจรรยา ไฟอมตะ พ่อ โมเดิร์นไนน์ทีวี
ภูริ หิรัญพฤกษ์ มาลัยสามชาย คะนอง ช่อง 5
หลุยส์ สก๊อต 365 วันแห่งรัก นวัต ช่อง 3
2554
(ครั้งที่ 26)
หลุยส์ สก๊อตdouble-dagger ดอกส้มสีทอง เกียรติกร เจนพานิชย์สกุล (ซีเค) ช่อง 3
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ รอยไหม เจ้าสิริวัฒนา ช่อง 3
ชุมพร เทพพิทักษ์ เงาพราย เลิศ ปัญจวร
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ตะวันเดือด สิงห์
สรพงศ์ ชาตรี คู่เดือด หลวงพ่อสิงโต
2555
(ครั้งที่ 27)
รวิชญ์ เทิดวงส์double-dagger แรงเงา ผอ.เจนภพ อภิบาลบดินทร์ (ภพ) ช่อง 3
กันต์ กันตถาวร ชิงนาง เมฆา แสนสมุทร ช่อง 7
โกสินทร์ ราชกรม รากบุญ พิสัย ช่อง 3
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ขุนศึก หมื่นชาญณรงค์/ขุนณรงค์วิชิต/หมู่ขัน
อนุชิต สพันธุ์พงษ์ กี่เพ้า เหลียงเหว่ยเหอ (เหว่ย)
2556
(ครั้งที่ 28)
อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์double-dagger สามี ราม ลิ้มวัฒนาถาวรกุล ช่อง 3
ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต เรือนเสน่หา เมือง ช่อง 5
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ มาดามดัน เจ๊เมี่ยง / มัชฌิมา ช่อง 3
พงศกร เมตตาริกานนท์ คุณชายรัชชานนท์ จ่อย
ภูริ หิรัญพฤกษ์ คู่กรรม หมอทาเคดะ ช่อง 5
2557
(ครั้งที่ 29)
วรวุฒิ นิยมทรัพย์double-dagger มาลีเริงระบำ เรืองยศ / โรส ช่อง 3
ดิลก ทองวัฒนา ใยกัลยา พล.ร.ต.บุรี ช่อง 7
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี สามใบไม่เถา อัษฏา ช่อง 3
ธนากร โปษยานนท์ รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน ซาซากิ โคจิ
วริษฐ์ ทิพโกมุท ลูกทาส มาโนช
2558
(ครั้งที่ 30)
พศุตม์ บานแย้มdouble-dagger บางระจัน ใจ (อองนาย) ช่อง 3
เจสัน ยัง 7 วันจองเวร สารวัตรคาวี ช่องเวิร์คพอยท์
ธีรเดช เมธาวรายุทธ สะใภ้จ้าว หม่อมราชวงศ์บดินทราชทรงพล วุฒิวงศ์ (คุณชายเล็ก) ช่อง 3
ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ บัลลังก์เมฆ ธวัช รุประมาณ (เกื้อ) ช่องวัน
วิทวัส สิงห์ลำพอง คุณหญิงนอกทำเนียบ ชีวิน ช่อง 8
2559
(ครั้งที่ 31)
วินัย ไกรบุตรdouble-dagger The Angels นางฟ้าล่าผี ปี 2 ผีบุญเพ็ง โมโน 29
ฐากูร การทิพย์ เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ชยากร / ชยา ช่อง 3
นิรุตติ์ ศิริจรรยา พันท้ายนรสิงห์ พระยาราชสงคราม ช่องเวิร์คพอยท์
สันติสุข พรหมศิริ ขมิ้นกับปูน พระยาอภิบาลบำรุง

(ปาน ธรรมคุณ)

ช่อง 7
โอลิเวอร์ บีเวอร์ ขุนกระทิง เมฆินทร์ / เกลือ
2560
(ครั้งที่ 32)
หลุยส์ สก๊อตdouble-dagger เพลิงบุญ เทิดพันธุ์ วงศ์กรวิก (เทิด) ช่อง 3
จิรายุ ละอองมณี The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง อัศวิน ช่อง 3
ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต รากนครา เจ้าอุปราชหน่อเมือง
หลุยส์ เฮส เหนี่ยวหัวใจสุดไกปืน ผู้ก้องชยิน ช่อง 7
อัครัฐ นิมิตรชัย บ่วงเสน่หา ไกรกูณฐ์ สหรัฐ (แจ็ค) ช่องวัน
2561
(ครั้งที่ 33)
หลุยส์ สก๊อตdouble-dagger บุพเพสันนิวาส คอนสแตนติน ฟอลคอน (ออกหลวงสุรสาคร → เจ้าพระยาวิชเยนทร์) ช่อง 3
จิรายุ ตันตระกูล คมแฝก แสน ราชสีห์ ช่อง 3
ศรุต วิจิตรานนท์ บุพเพสันนิวาส พ่อทองคำ (ออกพระเพทราชา → สมเด็จพระเพทราชา)
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง เลือดข้นคนจาง เมธ จิระอนันต์ ช่องวัน
อเล็กซ์ เรนเดลล์ คมแฝก เพลิง กัมปนาท / อินทรี เขมราฐ ช่อง 3
2562
(ครั้งที่ 34)
รอง เค้ามูลคดีdouble-dagger ทองเอก หมอยาท่าโฉลง ปู่หมอทองอิน ช่อง 3
ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา แรงเทียน ธีรัตน์ จีเอ็มเอ็ม 25
ปิยะ เศวตพิกุล ศรีอโยธยา 2 พระกำนัลนารีสังข์ ทรูโฟร์ยู
มนตรี เจนอักษร กลิ่นกาสะลอง นายแคว้นมั่ง/

สุนทร

ช่อง 3
อเล็กซ์ เรนเดลล์ Tee ใครทีมันส์ เอกิ
2563
(ครั้งที่ 35)
พศุตม์ บานแย้มdouble-dagger เนื้อใน ราเชน จีเอ็มเอ็ม 25
ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อกเกือบหักแอบรักคุณสามี พลเดช ช่อง 3
ดอม เหตระกูล อุ้มรักเกมลวง เพียงพันแสง แสงสกุลชัย ช่องวัน
ธิติ มหาโยธารักษ์ ไปให้ถึงดวงดาว ธีวิน
หลุยส์ สก๊อต ร้อยเล่ห์มารยา ภมร พรหมพิริยะ (แม็กซ์) ช่อง 3
2564
(ครั้งที่ 36)
ชาคริต แย้มนาม วันทอง ขุนช้าง ช่องวัน
จรณ โสรัตน์ เกมล่าทรชน มาวิน เรืองสุรเดชา ช่อง 3
ธนากร โปษยานนท์ ให้รักพิพากษา Dare To Love เบนจามิน / บอสเบน
ธนิน มนูญศิลป์ บาปอยุติธรรม คทาเพชร
วิทยา วสุไกรไพศาล เรือนร่มงิ้ว คุณหลวงวิศาล ช่อง 8

สถิติ[แก้]

ได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งครั้ง[แก้]

4 ครั้ง


3 ครั้ง


2ครั้ง

เข้าชิงมากกว่าหนึ่งครั้ง[แก้]


6 ครั้ง


5 ครั้ง


4 ครั้ง


3 ครั้ง


2 ครั้ง

ตัวละครเข้าชิงมากกว่าหนึ่งครั้ง[แก้]

2 ครั้ง
  • กานน ศักการะ จาก คนละโลก
  • หมื่นทิพเทศา/ขุนทิพเทวา (พ่อด้วง) จาก สายโลหิต
  • หม่อมราชวงศ์บดินทราชทรงพล วุฒิวงศ์ (คุณชายเล็ก) จาก สะใภ้จ้าว