ไทยสยาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คนไทย)
บทความนี้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ดูที่ ชาวไทย
ไทยสยาม
Thai
Khon
คนไทยในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ประชากรทั้งหมด
ประมาณ 70 ล้านคน ทั่วโลก
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างสำคัญ
 ไทย ประมาณ 51–57.8 ล้านคน[1][2][3]
 สหรัฐอเมริกา 237,583[4] (2010)
 ลาว 180,000[5]
 เกาหลีใต้ 94,134[6] (2014)
 ไต้หวัน 74,770[7] (2011)
 มาเลเซีย 70,000[8] (2014)
 ออสเตรเลีย 61,910[9] (2014)
 เยอรมนี 58,784[10](2007)
 สหราชอาณาจักร 44,086 (2011)
 ญี่ปุ่น 41,279[11] (2010)
 สวีเดน 38,129 (2014)[12]
 ฮ่องกง 30,000[13]
 ซาอุดีอาระเบีย 23,000[14]
 เนเธอร์แลนด์ 19,513 (2016)[15]
 นอร์เวย์ 17,550[16] (2016)
 แคนาดา 17,500[17] (2006)
 สิงคโปร์ 16,251[18]
 สวิตเซอร์แลนด์ 16,034[18]
 กัมพูชา 14,265[18]
 เดนมาร์ก 9,851[18]
 อินโดนีเซีย 9,469[18]
 ฟินแลนด์ 9,412[18]
 เวียดนาม 4,844[18]
 ออสเตรีย 4,708[18]
 บรูไน 4,164[18]
ภาษา
ภาษาไทย
ศาสนา
Dharma Wheel.svg พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได

ไทยสยาม (อังกฤษ: Thai Siam)[19][20][21][22][23] โดยทั่วไปหมายถึง คือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพูดภาษาไทยกลาง หรือมี เชื้อชาติไทยสยามผสมอยู่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และอาศัยกระจายอยู่ในประเทศอื่นทั่วโลก โดยคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนาคริสต์ ในความหมายทางชาติพันธุ์ ใช้เฉพาะเจาะจงถึงคนไทยภาคกลาง หรือเดิมเรียกว่า ชาวสยาม แต่ในความหมายมุมกว้าง สามารถหมายความครอบคลุมถึง กลุ่มชาติพันธุ์ไทย อื่นๆ ทั้งนอกและในราชอาณาจักร เช่น ไทยโคราช ไทยอีสาน ไทยโยเดีย หรือ ไทยเกาะกง เช่นกัน

ประวัติ[แก้]

ดูรายละเอียดทฤษฎีที่ กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได

ในอดีต เชื่อกันว่า ชนชาติไทย เป็นชาติพันธุ์บริสุทธิ์ และเป็นต้นกำเนิดของทุกชาติพันธุ์ ในกลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได ทฤษฎีดังกล่าวถูกยกขึ้นมาในสมัยชาตินิยม ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีการเสนอว่า ชาวไทย (รวมใน ไท-กะได ทั้งหมด) อพยพมาจากเทือกเขาอัลไต มาตอนกลางของประเทศจีน สร้างอาณาจักรน่านเจ้าในบริเวณจีนตอนใต้ แล้วจึงอพยพลงมาทางตอนใต้สร้างเป็นอาณาจักรล้านนา และอาณาจักรสุโขทัย และ อาณาจักรอยุธยา ตามลำดับ ส่วนอีกทฤษฎีเชื่อว่าอพยพมาจากทางใต้ จากชวา สุมาตรา และคาบสมุทรมลายู แต่นักมานุษยวิทยาในปัจจุบันเชื่อกันว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได อยู่ที่บริเวณจีนตอนใต้ เรื่อยมาจนถึงรัฐฉาน (ประเทศพม่า) ประเทศไทยตอนบน และแอ่งที่ราบลุ่มภาคอีสาน เรื่อยไปยังประเทศลาว หลังจากนั้นจึงมีการอพยพเพิ่ม เช่นกลุ่มชาวอาหม ที่อพยพข้ามช่องปาดไก่ ไปยังอัสสัม และ ชาวไทแดงที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานบริเวณอาณาจักรสิบสองจุไท

ก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยยังเป็นสยามอยู่ได้มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่รวมกันอยู่เป็นเวลานานแล้ว อาทิ ชาวเปอร์เซียในแถบอยุธยา ชาวมักกะซาร์ ในเขตมักกะสัน ชาวจีน ฝรั่ง ลาว มอญ ฯลฯ จึงทำให้ปัจจุบันแทบจะไม่มีไทยแท้หลงเหลืออยู่ เนื่องจากการผสมกลมกลืนกันจากผู้คนต่างเชื้อชาติคนส่วนใหญ่จึงเป็นไทยสยามมากกว่าที่จะเป็นไทยแท้

กรณีนี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ให้ความเห็นว่า บุคคลที่เป็นไทยสยามในทุกวันนี้ ไม่ใช่สายเลือดบริสุทธิ์ หากแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีการผสมกับกลุ่มชนพื้นเมืองและต่างถิ่น โดย สุจิตต์ ให้ความเห็นว่า หากจะศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ต้องเลาะเส้นเขตแดนออกจากแผนที่เสียก่อน เพราะในอดีต ผู้คนมีการติดต่อสัญจรถึงกันโดยตลอด และเกิดพัฒนาการทางสังคมสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ไทยสยามจึงไม่ใช่ชาติพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ที่อพยพลงมาจากเทือกเขาอัลไต หรือยูนนาน หรือหมู่เกาะทะเลใต้ อย่างที่นักวิชาการสายชาตินิยม หรือตำราเรียนสังคมศึกษา กล่าวไว้

คนเชื้อชาติ-สัญชาติไทยในต่างแดน[แก้]

ประชากรชาวไทยสยามทั่วโลก

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. McCargo, D.; Hongladarom, K. (2004). "Contesting Isan‐ness: Discourses of politics and identity in Northeast Thailand". Asian Ethnicity 5 (2): 219. doi:10.1080/1463136042000221898. 
 2. David Levinson (1998), Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook, Oryx Pres, p. 287, ISBN 1573560197 
 3. Paul, Lewis M.; Simons, Gary F.; Fennig, Charles D. (2013), Ethnologue: Languages of the World, SIL International, ISBN 978-1-55671-216-6 
 4. Elizabeth M. Hoeffel, Sonya Rastogi, Myoung Ouk Kim, and Hasan Shahid, "The Asian Population: 2010", 2010 Census Briefs, United States Census Bureau, March 2012, p. 14.
 5. http://www.crc.nsw.gov.au/statistics/Sect1/Table1p08Aust.pdf
 6. http://www.immigration.go.kr/HP/COM/bbs_01/Download.do?FileDir=/attach/imm/f2015/&UserFileName=1.pdf&SystemFileName=20150701229489_1_1.pdf
 7. 內政部入出國及移民署全球資訊網 ─ 100年12月
 8. Nop Nai Samrong (8 January 2014). "SIAMESE MALAYSIANS: They are part of our society". New Straits Times. Archived from the original on 8 January 2014. สืบค้นเมื่อ 10 January 2014. 
 9. Australian Bureau of Statistics. "Estimated Resident Population by Country of Birth - 1992 to 2014" (ABS.stat). http://www.abs.gov.au/. สืบค้นเมื่อ 9 February 2015. 
 10. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Content/Statistics/Bevoelkerung/AuslaendischeBevoelkerung/Tabellen/Content100/AlterAufenthaltsdauer,property=file.xls
 11. http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001074828
 12. "Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000 - 2014". Statistics Sweden. สืบค้นเมื่อ 15 March 2015. 
 13. http://www.cityu.edu.hk/searc/WP44_03_Hewison.pdf
 14. http://eng.mol.go.th/inform_dec1107_5.html
 15. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0&D5=a&D6=l&HDR=G2,G3&STB=G1,G5,T,G4&VW=T
 16. ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2016-03-03?fane=tabell&sort=nummer&tabell=258401
 17. http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-562/pages/page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 "Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin"(XLSX). United Nations. 1 December 2015. Retrieved 14 July 2016.
 19. Cheesman, P. (1988). Lao textiles: ancient symbols-living art. Bangkok, Thailand: White Lotus Co., Thailand.
 20. Fox, M. (1997). A history of Laos. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
 21. Fox, M. (2008). Historical Dictionary of Laos (3rd ed.). Lanham: Scarecrow Press.
 22. Goodden, C. (1999). Around Lan-na: a guide to Thailand's northern border region from Chiang Mai to Nan. Halesworth, Suffolk: Jungle Books.
 23. Wijeyewardene, G. (1990). Ethnic groups across national boundaries in mainland Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
 24. http://www.migrationinformation.org/datahub/countrydata/country.cfm
 25. "臺灣地區居留外僑統計". National Immigration Agency, Ministry of the Interior. 2011-02-28. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2554. 
 26. [1]. Australian Bureau of Statistics. 2011. Last accessed 9 October 2011.
 27. Statistche Bundesamt Deutschland
 28. "登録外国人統計". กระทรวงมหาดไทยญี่ปุ่น. 2011. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2554. 
 29. "Table 1.3: Estimated population resident in the United Kingdom, by foreign country of birth, January 2010 to December 2010". Office for National Statistics. สืบค้นเมื่อ 4 September 2010. 
 30. "Foreign-born persons by country of birth, age, sex and period". Statistics Sweden. สืบค้นเมื่อ 2013-01-03. 
 31. [2]財団法人自治体国際化協会
 32. "Innvandrarbefolkninga og personar med annan innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, kjønn og landbakgrunn. 1. januar 2001". Statistics Norway.  (นอร์เวย์)
 33. http://www.census2011.gov.hk/pdf/EM.pdf#Page=28
 34. http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-562/pages/page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000
 35. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
 36. Syntymävaltio iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2011, Tilastokeskus
 37. http://www.teara.govt.nz/en/thais/4
 38. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=03743eng&D1=a&D2=0,127-129&D3=183&D4=%28l-3%29-l&LA=EN&VW=T
 39. Population by country of citizenship, sex and age 1 January 1998-2012". Reykjavík, Iceland: Statistics Iceland.
 • ยรรยง จิระนคร (เจีย แยนจอง). คนไทไม่ใช่คนไทย แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติน, 2548. ISBN 974-323-484-5