ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169
ถนนวารีราชเดช
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ช่วงอำเภอเมืองยโสธร-อำเภอเลิงนกทา)
ความยาว:67.10 กิโลเมตร (41.69 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศทิศใต้:แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
 
ปลายทางทิศทิศเหนือ:แยกวัดพรหมวิหาร ในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 สายยโสธร–เลิงนกทา หรือ ถนนวารีราชเดช เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ มีระยะทางตลอดทั้งสาย 67.1 กิโลเมตร ผ่านอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดยโสธร ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทา

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

เริ่มต้นนับหลักกิโลเมตรที่ 0+000 จากสี่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร เข้าเขตอำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทา สิ้นสุดที่แยกวัดพรหมวิหาร ในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รวมระยะทางทั้งสิ้น 67.1 กิโลเมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจรตลอดสาย และ 4-6 ช่องจราจร ในช่วงเขตเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลตำบลคำเตย และช่วงเข้าอำเภอเลิงนกทา
ตลอดเส้นทางทางจากอำเภอเมืองยโสธร-อำเภอเลิงนกทา ได้ถูกกำหนดเป็นทางหลวงเอเชียสาย 121

การเรียกชื่อถนน[แก้]

  • ถนนวารีราชเดช สันนิษฐานว่าน่าจะตั้งขึ้นจากราชทินนามของเจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทร อันใช้ราชทินนาม สุนทรราชวงศา หรือ สุนทรราชเดช จึงนำคำว่า ราชเดช มาต่อท้ายกับคำว่า วารี ซึ่งหมายถึงแม่น้ำชีนั้นเอง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง