องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไร่เก่า
ไร่เก่า is located in ประเทศไทย
ไร่เก่า
ไร่เก่า
พิกัดภูมิศาสตร์: 12°14′03.8″N 99°51′10.4″E / 12.234389°N 99.852889°E / 12.234389; 99.852889พิกัดภูมิศาสตร์: 12°14′03.8″N 99°51′10.4″E / 12.234389°N 99.852889°E / 12.234389; 99.852889
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภอสามร้อยยอด
ตำบลไร่เก่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า)
พื้นที่
 • ทั้งหมด90.000 ตร.กม. (34.749 ตร.ไมล์)
ประชากร [1]
 • ทั้งหมด4,916 คน
 • ความหนาแน่น54.62 คน/ตร.กม. (141.5 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่ที่ทำการ700 หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทรศัพท์032-689-188
โทรสาร032 -689-188
เว็บไซต์https://www.raikao.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบจำนวน 5 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมีถนนเพชรเกษมคั่นกลางพื้นที่

ประวัติ[แก้]

เดิมตำบลไร่เก่า อยู่ในเขตของอำเภอปราณบุรี ได้จัดตั้งตำบลขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แบ่งแยกพื้นที่ตำบลศิลาลอย จัดตั้งเป็น ตำบลไร่เก่า[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2522 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ปีเดียวกัน มีพื้นที่สองส่วนคือ สุขาภิบาลไร่เก่า และส่วนที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลไร่เก่า ให้จัดตั้งเป็น "สภาตำบลไร่เก่า" อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากนั้นสภาตำบลไร่เก่า จึงได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า[3] อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีผลในวันที่ 3 มีนาคม ปีเดียวกัน เป็นต้นมา และต่อมาทางราชการได้แบ่งพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย และตำบลไร่เก่า จากอำเภอปราณบุรี ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสามร้อยยอด[4] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เข้ามาอยู่ในเขตกิ่งอำเภอสามร้อยยอด

และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี ขึ้นเป็น อำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[5] ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี โอนเข้ามาอยู่ในเขตของอำเภอสามร้อยยอด

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

  ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ราษฎรในเขตตำบลไร่เก่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำไร่สับปะรด ไร่ว่านหางจระเข้ สวนมะม่วง ประมงน้ำจืด ประมงน้ำกร่อย ค้าขาย อุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลศิลาลอย และตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี และตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี และประเทศพม่า

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลไร่เก่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า) อำเภอสามร้อยยอด ได้แก่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497

 • หมู่ที่ 2 บ้านสามร้อยยอด ตำบลไร่เก่า (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 3 บ้านตลาดไร่เก่า ตำบลไร่เก่า (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านไร่ดินทอง ตำบลไร่เก่า
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร ตำบลไร่เก่า
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิก ตำบลไร่เก่า

ประชากร[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 5 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,916 คน[6] และแบ่งแยกประชากรออกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (2562) จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม
- **ทะเบียนบ้านกลาง 259 304 563 1
2 สามร้อยยอด 206 200 406 194
3 ตลาดไร่เก่า 494 495 989 357
4 ไร่ดินทอง 823 840 1,663 431
6 หนองไทร 312 362 674 280
7 หนองจิก 324 297 621 207
รวม 2,418 2,498 4,916 1,470

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเขตตำบลไร่เก่า พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปราณบุรี อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (177 ง): 3624–3632. 16 ตุลาคม 2522.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (ตอนพิเศษ 6 ง): 1–63. 3 มีนาคม 2538.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสามร้อยยอด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 66. 22 มีนาคม 2538.
 5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.
 6. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า (ตำบลไร่เก่า) พ.ศ. 2562