วัดแร้ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดแร้ง
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดร้าง
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแร้ง โบราณสถานประเภทวัดร้างที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยติดกับ วัดเจ้าย่า และอยู่ใกล้กับ วัดหน้าพระเมรุ

โดยวัดแร้งถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อไหร่และใครเป็นผู้สร้าง ซึ่งวัดแร้งปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดาร โดยใน พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่กลุ่มผู้ก่อการที่นำโดย ขุนพิเรนทรเทพ หรือต่อมาคือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ได้ฆ่าและนำศพของ ขุนวรวงศาธิราช นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ และพระราชบุตรที่เกิดด้วยกันมาเสียบประจานไว้ที่วัดแร้งดังนี้ [1]

ครั้นเช้าตรู่ ขุนวรวงษาธิราช กับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ แลราชบุตรีซึ่งเกิดด้วยกันนั้น ทั้งพระศรีศิลป์ ก็ลงเรือพระที่นั่งลำเดียวกันมาตรงคลองสระบัว ขุนอินทรเทพตามประจำมา ฝ่ายขุนพิเรนทรเทพ พระยาพิไชย พระยาสวรรคโลก หลวงศรียศ หมื่นราชเสน่หาในราชการ ครั้นเห็นเรือพระที่นั่งขึ้นมา ก็พร้อมกันสกัด ขุนวรวงษาธิราชร้องไปว่า เรือใครตรงเข้ามา ขุนพิเรนทรเทพก็ร้องตอบไปว่า กูจะมาเอาชีวิตรเองทั้งสอง ฝ่ายขุนอินทรเทพก็เร่งให้พายรีบกระหนาบเรือที่นั่งขึ้นมา แล้วช่วยกันเข้ากลุ้มรุมจับขุนวรวงษาธิราช กับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ แลบุตรีซึ่งเกิดมาด้วยกันนั้น ฆ่าเสีย แล้วให้เอาศพไปเสียบประจานไว้ณ วัดแร้ง

ปัจจุบันวัดแร้งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดย กรมศิลปากร

อ้างอิง[แก้]