ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลนครหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลนครหลวง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nakhon Luang
ประเทศไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำเภออำเภอนครหลวง
ประชากร
 (2552)
 • ทั้งหมด4,413 คน
รหัสไปรษณีย์ 13260
รหัสภูมิศาสตร์140301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลนครหลวง เป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบลของอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติ[แก้]

ตำบลนครหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2445 ที่มาของชื่อตำบลนครหลวง สันนิษฐานว่าตั้งตามชื่อของปราสาทนครหลวง ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2174 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้ช่างถ่ายแบบมาจากปราสาทเมืองพระนครหลวง ประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นสถานในพระพุทธศาสนา

การปกครองย่อย[แก้]

ตำบลนครหลวง

ตำบลนครหลวง ตั้งอยู่ใจกลางของอำเภอนครหลวง ซึ่งมีทั้งหมด 12 ตำบล การแบ่งเขตการปกครองของตำบลนครหลวง แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน คือ

 1. หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน บ้านมอญ
 2. หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน นครหลวง
 3. หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน นครหลวง
 4. หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน นครหลวง
 5. หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ซ้าย
 6. หมู่ที่ 6 ชื่อหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ซ้าย
 7. หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน บ้านม่วงชุม
 8. หมู่ที่ 8 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสวนหลวง
 9. หมู่ที่ 9 ชื่อหมู่บ้าน บ้านบึงบัว

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลนครหลวงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ลา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านชุ้ง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากจั่น
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางระกำ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลนครหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนครหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครหลวงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลบางระกำ และบางส่วนของตำบลบางพระครู

สถานที่สำคัญของตำบล[แก้]

ศิลาพระจันทร์ลอย วัดนครหลวง
 1. ปราสาทนครหลวง
 2. ที่ว่าการอำเภอนครหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง
 3. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครหลวง
 4. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
 5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง
 6. บึงบัว-บึงฝรั่ง
 7. วัดนครหลวง
 8. วัดพร้าว
 9. วัดห่ม
 10. วัดกลาง
 11. วัดเทพจันทร์ลอย
 12. วัดโตนด

บุคคลสำคัญ[แก้]

พระพรหมดิลก ปริยัตินายกคณาทร บวรศาสนกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1](นามสกุลกลิ่นสาลี) น.ธ.เอก, ป.ธ.9,Ph.D. พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ,ที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดสามพระยา วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภูมิลำเนาเดิม ณ บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, ตอนที่ 9 ข, เล่ม 128, วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554, หน้า 13

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]