วัดโพธิ์แตงใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดโพธิ์แตงใต้
แผนที่
ชื่อสามัญวัดโพธิ์แตงใต้, เพ่ย์เกาะปี่ฮะโม
ที่ตั้งตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโพธิ์แตงใต้ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดโพธิ์แตงใต้เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบ้านโพธิ์แตง ชุมชนมอญริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแรกที่สร้างในชุมชนมีชื่อเป็นภาษามอญว่า เพ่ย์เกาะปี่ หมายถึง "วัดเกาะมะตูม" ทว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องวัตรปฏิบัติต่างกันจึงได้แยกพื้นที่ทำสังฆกรรม อาณาเขตติดต่อกัน แต่มีลำรางสาธารณะขนาดเล็กคั่นกลาง ชาวบ้านจึงเรียกวัดเดิมว่า เพ่ย์เกาะปี่ฮะโม (วัดโพธิ์แตงใต้) ส่วนวัดที่เกิดขึ้นใหม่เรียกชื่อว่า "เพ่ย์เกาะปี่อะตาว" (วัดโพธิ์แตงเหนือ)[1]

จากรูปแบบสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น อุโบสถและเจดีย์ที่เป็นถาวรวัตถุคู่วัดมาแต่เดิม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2390 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2394[2] ในยุคแรกวัดโพธิ์แตงใต้อยู่ภายใต้สังกัดการปกครองของคณะสงฆ์ธรรมยุตรามัญ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2489 พระสด ธมฺมวโร (พระครูอเนกสารคุณ) ได้เข้าไปศึกษาเปรียญธรรมที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ภายหลังจึงได้ขอเปลี่ยนไปขึ้นกับคณะสงฆ์ธรรมยุตเช่นเดียวกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทั้งนี้หลวงพ่อสด ท่านมีความสนิทสนมกับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่านยังทรงเป็นประธานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ โดยทรงอนุญาตให้ใช้พระนามย่อ (ญสส) ของท่านที่ช่อฟ้าศาลาการเปรียญด้วย[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "เมื่อไม่ร่วมสังฆกรรมก็แบ่งวัดคนละครึ่ง". รามัญคดี.
  2. "วัดโพธิ์แตงใต้". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้..สังขารไม่เน่าเปื่อย. ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้." ทีนิวส์.