วัดหน้าต่างนอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อสมใจนึก.jpg
ชื่อสามัญวัดหน้าต่างนอก
ที่ตั้งเลขที่ 57/9 บ้านลำบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง ๑๓๙ นิ้ว สูง - นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหน้าต่างนอก ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน.[1]

ประวัติ[แก้]

วัดหน้าต่างนอก ตั้งขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา หรือ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ โดย หลวงปู่เณร เป็นผู้ก่อตั้ง วัดหน้าต่างนอกได้รับการรับรองสภาพวัดจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หนังสือรับรองที่ พศ ๐๐๐๓/๖๒๐๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมี นางบุญศรี พานะจิตต์ เป็นรองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เซ็นรับรอง[1]

 • เหตุที่ชื่อ “วัดหน้าต่างนอก” ก็มีการสันนิษฐานมาจากเหตุ ๒ ประการ คือ ประการที่ ๑ ในสมัยนั้นกองทัพพม่าที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยา ได้ตั้งค่ายใกล้กับสะพานสีกุก ทางกองทัพกรุงศรีอยุธยาก็ได้ให้ทหารหน่วยสอดแนมสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่า โดยให้ดูด้วยการเปิดหน้าต่าง หน้าต่างใน หมายถึง ใกล้ชายแม่น้ำน้อย ก็คือตรงที่ตั้งวัดหน้าต่างใน ส่วน หน้าต่างนอก ก็หมายถึง ทางนอกทุ่ง ก็คือที่ตั้งวัดหน้าต่างนอก ประการที่ ๒ ในสมัยนั้น พระภิกษุสงฆ์ท่านมีความเคร่งครัดในแนวทางปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน และได้มีการมีการสันนิษฐานว่า เดิมทีตรงที่ตั้งวัดหน้าต่างนอก เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดหน้าต่างใน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน และ คงจะมีการสร้างเสนาสนะขึ้นด้วย เพื่อความสดวกในการปฏิบัติ ต่อมา หลวงปู่เณร จึงได้ตั้งเป็นวัดขึ้น อาจจะตั้งชื่อวัดโดยอรรถโดยธรรมก็ได้ เช่น วัดหน้าต่างนอก ท่านหมายเอาอายตนะภายนอก คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธัมมารมณ์ วัดหน้าต่างใน ท่านหมายเอา อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.

ปูชนียวัตถุ[แก้]

 • ๑.๑ พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง ๑๓๙ นิ้ว สูง - นิ้ว
 • ๑.๒ พระประธานในศาลาการเปรียญ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง ๑๓๙ นิ้ว สูง - นิ้ว
 • ๑.๓ พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง ๓ ศอก สูง - นิ้ว
 • ๑.๔ พระพุทธรูป ปูนปั้น พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง ๒ ศอก สูง - นิ้ว
 • ๑.๕ พระปูนปั้น หลวงพ่อสมใจนึก ลักษณะพระสังกัจจายน์ ขนาดหน้าตัก กว้าง - ศอก สูง - นิ้ว


เสนาสนะ[แก้]

 • ๑.๑ อุโบสถ กว้าง ๒๔.๘๘ เมตร ยาว ๓๙.๑๖ เมตร
 • ๑.๒ กุฏิสงฆ์ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๒๒ หลัง
 • ๑.๓ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๗.๘๐ เมตร ยาว ๓๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ๑.๔ วิหารคู่ กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ๑.๕ มณฑปเรือนแก้ว กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ๑.๖ มณฑปหลวงพ่อจง กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ๑.๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กว้าง ๒๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • นอกจากนี้ ยังมี ซุ้มประตูวัด หอระฆัง ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง และ โรงครัว ๑ หลัง


เว็บไซต์[แก้]

www.watnatangnok.com

การบริหารและการปกครอง[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • ๑. หลวงปู่เณร พ.ศ. ๒๓๐๐ ถึง พ.ศ. -
 • ๒. หลวงปู่เอี่ยม
 • ๓. หลวงปู่อินทร์
 • ๔. หลวงพ่อจง พุทฺธสโร พ.ศ. - ถึง พ.ศ. ๒๕๐๘
 • ๕. พระอาจารย์ไวยท์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐ (เป็นเจ้าอาวาสได้ ๕ เดือน มรณภาพ)
 • ๖. พระอาจารย์พุท พ.ศ. ๒๕๑๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๔
 • ๗. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน) พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน.[2], [3]


ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
หลวงปู่เณร เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๓๐๐ -
หลวงปู่เอี่ยม เจ้าอาวาส - -
หลวงปู่อินทร์ เจ้าอาวาส - -
หลวงพ่อจง พุทฺธสโร เจ้าอาวาส - พ.ศ. ๒๕๐๘
พระอาจารย์ไวยท์ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๐
พระอาจารย์พุท เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๑๒ พ.ศ. ๒๕๑๔
พระครูสมบูรณ์จริยธรรม.jpg พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน) เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน


สมุดภาพ[แก้]


อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่มที่ ๓ หน้า ๒๗๒ : กรมการศาสนา, สำนักพิมพ์ประชามติ, กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐.
 2. www.rungsimun.com/index.php?lay=show&ac=article&Id...3
 3. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่มที่ ๓ หน้า ๒๗๒ : กรมการศาสนา, สำนักพิมพ์ประชามติ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐.