วัดหน้าต่างนอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหน้าต่างนอก
แผนที่
ชื่อสามัญวัดหน้าต่างนอก
ที่ตั้งเลขที่ 57/9 บ้านลำบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 139 นิ้ว สูง - นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหน้าต่างนอก ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน[1]

ประวัติ[แก้]

วัดหน้าต่างนอกตั้งขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา หรือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 โดยหลวงปู่เณร เป็นผู้ก่อตั้ง วัดหน้าต่างนอกได้รับการรับรองสภาพวัดจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หนังสือรับรองที่ พศ 0003/6205 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยมี นางบุญศรี พานะจิตต์ เป็นรองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เซ็นรับรอง[1]

 • เหตุที่ชื่อ “วัดหน้าต่างนอก” ก็มีการสันนิษฐานมาจากเหตุ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ในสมัยนั้นกองทัพพม่าที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยา ได้ตั้งค่ายใกล้กับสะพานสีกุก ทางกองทัพกรุงศรีอยุธยาก็ได้ให้ทหารหน่วยสอดแนมสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่า โดยให้ดูด้วยการเปิดหน้าต่าง หน้าต่างใน หมายถึง ใกล้ชายแม่น้ำน้อย ก็คือตรงที่ตั้งวัดหน้าต่างใน ส่วน หน้าต่างนอก ก็หมายถึง ทางนอกทุ่ง ก็คือที่ตั้งวัดหน้าต่างนอก ประการที่ 2 ในสมัยนั้น พระภิกษุสงฆ์ท่านมีความเคร่งครัดในแนวทางปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน และได้มีการมีการสันนิษฐานว่า เดิมทีตรงที่ตั้งวัดหน้าต่างนอก เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดหน้าต่างใน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน และ คงจะมีการสร้างเสนาสนะขึ้นด้วย เพื่อความสดวกในการปฏิบัติ ต่อมา หลวงปู่เณร จึงได้ตั้งเป็นวัดขึ้น อาจจะตั้งชื่อวัดโดยอรรถโดยธรรมก็ได้ เช่น วัดหน้าต่างนอก ท่านหมายเอาอายตนะภายนอก คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธัมมารมณ์ วัดหน้าต่างใน ท่านหมายเอา อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ปูชนียวัตถุ[แก้]

 • 1.1 พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 139 นิ้ว สูง - นิ้ว
 • 1.2 พระประธานในศาลาการเปรียญ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 139 นิ้ว สูง - นิ้ว
 • 1.3 พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 3 ศอก สูง - นิ้ว
 • 1.4 พระพุทธรูป ปูนปั้น พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 2 ศอก สูง - นิ้ว
 • 1.5 พระปูนปั้น หลวงพ่อสมใจนึก ลักษณะพระสังกัจจายน์ ขนาดหน้าตัก กว้าง - ศอก สูง - นิ้ว

เสนาสนะ[แก้]

 • 1.1 อุโบสถ กว้าง 24.88 เมตร ยาว 39.16 เมตร
 • 1.2 กุฏิสงฆ์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 22 หลัง
 • 1.3 ศาลาการเปรียญ กว้าง 27.80 เมตร ยาว 31.30 เมตร จำนวน 1 หลัง
 • 1.4 วิหารคู่ กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน 1 หลัง
 • 1.5 มณฑปเรือนแก้ว กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน 1 หลัง
 • 1.6 มณฑปหลวงพ่อจง กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน 1 หลัง
 • 1.7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กว้าง 24.50 เมตร ยาว 35.50 เมตร จำนวน 1 หลัง
 • นอกจากนี้ ยังมี ซุ้มประตูวัด หอระฆัง 1 หลัง ฌาปนสถาน 1 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง และ โรงครัว 1 หลัง

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หลวงปู่เณร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2300 -
2 หลวงปู่เอี่ยม เจ้าอาวาส - -
3 หลวงปู่อินทร์ เจ้าอาวาส - -
4 หลวงพ่อจง พุทฺธสโร เจ้าอาวาส - พ.ศ. 2508
5 พระอาจารย์ไวยท์ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2510
6 พระอาจารย์พุท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2514
7 พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน

สมุดภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่มที่ 3 หน้า 272 : กรมการศาสนา, สำนักพิมพ์ประชามติ, กรกฎาคม พ.ศ. 2550.