วัดม่วงหวาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับวัดม่วงหวานแห่งอื่น ดูที่ วัดม่วงหวาน (อำเภอบางบาล)
วัดม่วงหวาน
ที่ตั้งตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดม่วงหวาน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ตำบลม่วงหวาน

ประวัติวัด[แก้]

วัดม่วงหวาน ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มีที่ดินที่ตั้งวัด 5 ไร่ 3 งาน อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน วัดม่วงหวาน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2390 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2484 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

1.พระอธิการโม่ง ไม่ทราบปีที่ดำรงตำแหน่งแน่ชัด (จร) 2.พระอธิการคำ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2492 (จร) 3.พระอธิการยศ ยโส (ยโสธโร) ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534 (จร) 4.พระครูปัญญาสรกิจ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2538 (รก) 5.พระครูวิบูลสรการ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2551 (จร) 6.พระสมชาย จิตคุโณ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553 (รก) 7.พระอธิการณรงค์ ทีฆายุโก ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 (รก) 8.พระใบฎีกาพนม รกฺขิตธมฺโม ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

หมายเหตุ (จร) คือ เจ้าอาวาส (รก) คือ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

อาคารเสนาสนะ[แก้]

อุโบสถ กำลังดำเนินการก่อสร้าง

อ้างอิง[แก้]

  • ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 เล่ม 4 กองพุทธสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน้า 427