วัดดอนหญ้านาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดดอนหญ้านาง
วัดดอนหญ้านาง.JPG
ที่ตั้งเลขที่ 28 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดพระเพลา กว้าง 60 นิ้ว สูง 79 นิ้ว
เจ้าอาวาสพระสมุห์สายัณห์ อตฺตสิโน
ความพิเศษพระพุทธรูปปางสมาธิ พระนามหลวงพ่อดำ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2300 ขนาดพระเพลา กว้าง 23 นิ้ว สูง 30 นิ้ว
เวลาทำการเปิดทุกวัน
จุดสนใจสักการบูชารูปเหมือนหลวงพ่อเสาร์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดดอนหญ้านาง ตั้งอยู่เลขที่ 28 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 5 ตารางวา.[1]

ประวัติ[แก้]

วัดดอนหญ้านาง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 โดย มีขุนศรีภู่ มากบดี ได้บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างวัด ต่อมา นายผล มากบดี ซึ่งเป็นบุตร พร้อมด้วยญาติพี่น้องและชาวบ้าน ได้ให้การอุปถัมภ์ บำรุงวัดสืบมา ต่อมาเมื่อวัดทรุดโทรมลง ในปี พ.ศ. 2495 ได้มีผู้ใหญ่เชย จำเนียรกาล เข้ามาอุปถัมภ์วัดผู้หนึ่ง วัดดอนหญ้านางซึ่งบางคนเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดดอนนาง" อุโบสถหลังเก่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2450 อุโบสถหลังใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นวัดราษฎร์.[2]

ศาสนสถาน[แก้]

 • 1.1 อุโบสถหลังเก่า สร้างเมื่อ พ..ศ. 2450 กว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร
 • 1.2 อุโบสถหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร
 • 1.3 วิหารหลวงพ่อเสาร์ ประดิษฐานพระแก้วมรกต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร .[3]

ศาสนวัตถุ[แก้]

 • 1.1 พระประธานในอุโบสถหลังเก่า พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ พระนามหลวงพ่อดำ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2300 ขนาดพระเพลา กว้าง 23 นิ้ว สูง 30 นิ้ว
 • 1.2 พระประธานในอุโบสถหลังใหม่ พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดพระเพลา กว้าง 60 นิ้ว สูง 79 นิ้ว
 • 1.3 พระแก้วมรกต ประดิษฐานในวิหารหลวงพ่อเสาร์ ขนาดพระเพลา กว้าง 39 นิ้ว สูง 49 นิ้ว
 • 1.4 รูปหล่อหลวงพ่อเสาร์ ประดิษฐานในวิหารหลวงพ่อเสาร์ ขนาดหน้าตัก กว้าง 29 นิ้ว สูง 32 นิ้ว .[4]

เสนาสนะ[แก้]

 • 1.1 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 กว้าง 18 เมตร ยาว 34 เมตร
 • 1.2 กุฏิสงฆ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 กว้าง 6 เมตร ยาว 51 เมตร
 • 1.3 กุฏิเจ้าอาวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501 กว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร
 • 1.4 ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545 กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร
 • 1.5 ฌาปนสถาน เมรุ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร
 • นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง ซุ้มประตูวัด โรงเก็บพัสดุ โรงครัว และห้องสุขา .[5]

การบริหารและการปกครอง[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • 1. พระอาจารย์ชะเอ็ม
 • 2. พระอาจารย์ลิ่ว
 • 3. พระอาจารย์เปลี่ยน
 • 4. พระครูพินิตสังฆการ (หลวงพ่อเสาร์)
 • 5. พระสมุห์สายัณห์ อตฺตสิโน พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน .[6]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระอาจารย์ชะเอ็ม เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
2 พระอาจารย์ลิ่ว เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
3 พระอาจารย์เปลี่ยน เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
4 พระครูพินิตสังฆการ (หลวงพ่อเสาร์) เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
5พระสมุห์สายัณห์ อตฺตสิโน.jpg พระสมุห์สายัณห์ อตฺตสิโน เจ้าอาวาส พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 465, กรมการศาสนา, .
 2. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 465, กรมการศาสนา, .
 3. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 465, กรมการศาสนา, .
 4. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 465, กรมการศาสนา, .
 5. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 465, กรมการศาสนา, .
 6. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 465, กรมการศาสนา, .