วัดสิงห์สุทธาวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสิงห์สุทธาวาส
วัดสิงห์สุทธาวาส
Map
ชื่อสามัญวัดสิงห์
ที่ตั้งหมู่ 2 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสิงห์สุทธาวาส เดิมชื่อ วัดสิงห์ เป็นวัดไทย นิกาย มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในอดีต เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อนาค โบสถ์ของวัดนี้ดูสวยแปลกตากว่าที่อื่น เพราะมีตัวพญานาคสีพันธ์อยู่รอบโบสถ์ ภายในก็มีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม

ประวัติ[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ ถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ไว้ในสาสน์สมเด็จ ว่า "...เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อื่น ๆ ในเมืองไทย ทำเป็นแบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ ถ้ำคูหาภิมุข วัดคูหาภิมุข อำเภอเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกยื่นไปทางด้านหน้า ไม่ทำงอพระกรตั้งขึ้นรับพระเศียร แบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกชื่อต่าง ๆ ดังนี้ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักรสีห์อันเป็นลำน้ำใหญ่ ห่างแม่น้ำเจ้าพระยา 200 เส้น (มาตราชั่ง ตวง วัดของไทย 1 เส้น เท่ากับ 20 วา และ 1 วา เท่ากับ 2 เมตร) คิดเป็น 8,000 เมตร คิดเป็นเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึงกลายเป็นเมืองอยู่ลับลี้..." ก็แสดงว่า สิงห์บุรีเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย

เมืองสิงห์ ปัจจุบันอยู่ที่ตำบลโพสังโฆ เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำน้อย ก่อนเคยเป็นที่ตั้งเมืองสิงห์ มีหลักฐานเป็นเจดีย์เก่าอยู่ที่หน้าวัดสิงห์ และรูปปั้นสิงห์ดินเผา 1 คู่ อยู่ที่วัดสิงห์สุทธาวาส 1 ตัว และหน้า ที่ว่าการอำเภอบางระจัน 1 ตัว

วัดสิงห์สุทธาวาส[แก้]

เป็นที่ตั้งเมืองสิงห์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีพระพุทธรูปหินทรายสีเขียวแกะสลัก และพระพุทธรูปหลวงพ่อฉาย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดมานานกว่า 100 ปี พระอุโบสถแก้วล้อมรอบด้วยพญานาคที่เลื้อยล้อมอุโบสถ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นใหม่เรียงร้อยด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ