วัดยวด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดยวด
วัดยวด 021.jpg
ชื่อวัดยวด (Wat Yuat)
ที่ตั้งเลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง - นิ้ว สูง - นิ้ว
เวลาทำการเปิดทุกวัน
จุดสนใจสักการบูชาหลวงพ่อทองขาว
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ที่ตั้ง[แก้]

วัดยวด ตั้งอยู่บ้านเลียบ เลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพนอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมแม่น้ำน้อย มีเนื้อที่ 47 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา โฉนดเลขที่ 15600 มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา โฉนดเลขที่ 187 .[1]

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินของวัดโบสถ์ (ล่าง)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับทางสาธารณ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนชลประทาน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำน้อย

ประวัติ[แก้]

วัดยวด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2125 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุดเนื่องจากมีการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2520 มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 26 เมตร ยาว 41 เมตร .[2]

ศาสนสถาน[แก้]

 • 1.1 อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2412 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งใหม่ เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2520 มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 26 เมตร ยาว 41 เมตร .[3]

ศาสนวัตถุ[แก้]

 • 1.1 พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง - นิ้ว สูง - นิ้ว '
 • 1.2 พระพุทธรูปยืน พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูป ปาง- ขนาด สูง - นิ้ว '
 • 1.3 พระพุทธรูปทองคำขาว พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง - นิ้ว สูง - นิ้ว '.[4]

เสนาสนะ[แก้]

 • 1.1 หอสวดมนต์, กุฏิสงฆ์, กุฏิเจ้าอาวาสสร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 กว้าง 9 เมตร ยาว 16 เมตร '
 • 1.2 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2494 กว้าง 15 เมตร ยาว 23 เมตร '
 • 1.3 กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ '
 • นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน ศาลาอเนกประสงค์ โรงเก็บพัสดุ โรงครัว ซุ้มประตูวัด '.[5]

การบริหารและการปกครอง[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • 1. พระอธิการแจ่ม
 • 2. พระอธิการเจิม ติสฺส
 • 3. เจ้าอธิการจิบ ธมฺมโชติ
 • 4. พระอธิการเทียม จนฺทโชโต พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2494
 • 5. พระอธิการประเสริฐ ปสฏฺโฐ พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2502
 • 6. พระอธิการซ่ำ สุทฺธาธิโก พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2508
 • 7. พระอธิการภู อตฺตรกฺโข พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2531
 • 8. พระครูปลัดถนอม ฌานรโต พ.ศ 2533 - พ.ศ. 2560
 • 9. พระปลัดอานนท์ อานนฺโท พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดยวด ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระอธิการแจ่ม เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
2 พระอธิการเจิม เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
3 เจ้าอธิการจิบ ธมฺมโชติ เจ้าอาวาส - พ.ศ. 2487 มรณภาพ
4 พระอธิการเทียม จนฺทโชโต เจ้าอาวาส พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2494 ลาสิกขา
5 พระอธิการประเสริฐ ปสฏฺโฐ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2502 มรณภาพ
6 พระอธิการซ่ำ สุทฺธาธิโก เจ้าอาวาส พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2508 มรณภาพ
7 พระอธิการภู อตฺตรกฺโข เจ้าอาวาส พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2531 มรณภาพ
8 พระครูปลัดถนอม ฌานรโต เจ้าอาวาส พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2560 มรณภาพ
9 พระปลัดอานนท์ อานนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]