วัดพิชัยสงคราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดพิชัยสงคราม
ที่ตั้ง155 หมู่ 11 ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัด
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูอุดมกิจจารักษ์ (อุดม อุตตมปฺญโญ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพิชัยสงคราม หรือ วัดพิชัย หรือ วัดพิไชย วัดโบราณในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในสังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมี พระครูอุดมกิจจารักษ์ (อุดม อุตตมปฺญโญ) เป็นเจ้าอาวาส

วัดพิชัยสงครามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงก่อนเสีย กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เมื่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ตีฝ่าวงล้อมของกองทัพพม่าออกไปยัง เมืองจันทบูร จากวัดแห่งนี้ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2309 หรือก่อนเสียกรุงได้ไม่นาน

จากนั้นในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 5 ได้มีชาวบ้านเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพิชัยจนกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดพิชัยสงคราม เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น

วัดพิชัยสงครามได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดย กรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2504