วัดหนองโสน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดหนองโสน
วัดหนองโสน 1424149667992.jpg
ชื่อสามัญวัดหนองโสน (Wat Nong Sano)
ที่ตั้งเลขที่ ๒๗ บ.หนองโสน ม.๔ ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธโลกนาถศาสดา ปางมารวิชัย ซุ้มเรือนแก้ว
เจ้าอาวาสพระครูอดุลธรรมประสาธน์ (พยนต์ อภิชาโต)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหนองโสน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ[1]

ประวัติ[แก้]

วัดหนองโสนสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๕ จากเดิมที่ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินสร้างเป็นวัด ในเนื้อที่ ๗ ไร่ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ได้รับมอบที่ดินจาก พระครูสรกิจพิจารณ์ รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะให้สร้างอุโบสถหลังใหม่ และต่อมาพระครูโสภณศาสนกิจ(พยนต์ ฐานรโต) เจ้าอาวาส ได้ซื้อที่ดินที่ติดกับวัดเพิ่มเติมอีก เพื่อประโยชน์กิจทางศาสนา ปัจจุบันนี้ ทางวัดหนองโสนมีเนื้อทีรวมทั้งหมด ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร.[2]

ปูชนียวัตถุ[แก้]

 • ๑.๑ พระพุทธโลกนาถศาสดา เป็นพระประธาน ในอุโบสถหลังใหม่ ปรางค์มารวิชัย ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อโลหะ (ทองเหลือง) สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
 • ๑.๒ พระพุทธมงคลมุนี(หลวงพ่อดำ)เนื้อปูนปั้น ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร (อุโบสถหลังเก่า).[3]

เสนาสนะ[แก้]

 • ๑.๑ อุโบสถ (หลังใหม่)สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๗๐ เมตร สูง ๙.๐๐ เมตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
 • ๑.๒ วิหาร ๑ หลัง กว้าง ๘.๖๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร (อุโบสถหลังเก่า มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘)
 • ๑.๓ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ๑.๔ หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐
 • ๑.๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ ห้อง กับกุฏิกรรมฐาน ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ๑.๖ หอระฆัง ๑ หลัง.[4]

การบริหารและการปกครอง[แก้]

 • ๑. พระอธิการดี พ.ศ.๒๔๓๓ - พ.ศ.๒๔๔๑
 • ๒. พระอาจารย์สา พ.ศ.๒๔๔๑ - พ.ศ.๒๔๔๒
 • ๓. พระอาจารย์ทา พ.ศ.๒๔๔๒ - พ.ศ.๒๔๔๓
 • ๔. พระอาจารย์จันทร์ พ.ศ.๒๔๔๓ - พ.ศ.๒๔๕๑
 • ๕. พระอาจารย์เหลือ พ.ศ.๒๔๕๒ - พ.ศ.๒๔๕๖
 • ๖. พระอาจารย์เพ็ง พ.ศ.๒๔๖๒ - พ.ศ.๒๔๗๒
 • ๗. พระอาจารย์หนู พ.ศ.๒๔๗๓ - พ.ศ.๒๔๗๗
 • ๘. พระอาจารย์เจียน พ.ศ.๒๔๗๗ - พ.ศ.๒๔๗๘
 • ๙. พระอาจารย์อยู่ พ.ศ.๒๔๗๘ - พ.ศ.๒๔๘๒
 • ๑๐. พระอาจารย์เผือด พ.ศ.๒๔๘๒ - พ.ศ.๒๔๘๖
 • ๑๑. พระอาจารย์เชื้อ พ.ศ.๒๔๘๖ - พ.ศ.๒๔๘๘
 • ๑๒. พระอาจารย์ไว พ.ศ.๒๔๘๘ - พ.ศ.๒๔๙๔
 • ๑๓. พระอาจารย์เพี้ยน พ.ศ.๒๔๙๔ - พ.ศ.๒๔๙๙
 • ๑๔. พระอาจารย์ชุบ พ.ศ.๒๔๙๙ - พ.ศ.๒๕๐๐
 • ๑๕. พระอาจารย์ผล พ.ศ.๒๕๐๐ - พ.ศ.๒๕๐๒
 • ๑๖. พระครูโสภณศาสนกิจ(พยนต์ ฐานรโต) พ.ศ.๒๕๐๒ - พ.ศ.๒๕๔๒
 • ๑๗. พระครูอดุลธรรมประสาธน์(พยนต์ อภิชาโต) พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบัน


ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองโสน ต.สนับทึบ อ.วังน้ย จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
พระอธิการดี เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๓๓ พ.ศ.๒๔๔๑
พระอาจารย์สา เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๔๑ พ.ศ.๒๔๔๒
พระอาจารย์ทา เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๔๒ พ.ศ.๒๔๔๓
พระอาจารย์จันทร์ เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๔๓ พ.ศ.๒๔๕๑
พระอาจารย์เหลือ เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๕๒ พ.ศ.๒๔๕๖
พระอาจารย์เพ็ง เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๖๒ พ.ศ.๒๔๗๒
พระอาจารย์หนู เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๗๓ พ.ศ.๒๔๗๗
พระอาจารย์เจียน เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๗๗ พ.ศ.๒๔๗๘
พระอาจารย์อยู่ เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๗๘ พ.ศ.๒๔๘๒
๑๐ พระอาจารย์เผือด เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๘๒ พ.ศ.๒๔๘๖
๑๑ พระอาจารย์เชื้อ เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๘๖ พ.ศ.๒๔๘๘
๑๒ พระอาจารย์ไว เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๘๘ พ.ศ.๒๔๙๔
๑๓ พระอาจารย์เพี้ยน เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๔๙๙
๑๔ พระอาจารย์ชุบ เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๙๙ พ.ศ.๒๕๐๐
๑๕ พระอาจารย์ผล เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๐๐ พ.ศ.๒๕๐๒
๑๖ พระครูโสภณศาสนกิจ(พยนต์ ฐานรโต) เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๐๒ พ.ศ.๒๕๔๒
๑ฺ๗วัดหนองโสน 1424149657208.jpg พระครูอดุลธรรมประสาธน์(พยนต์ อภิชาโต) เจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่ม ๓ กรมการศาสนา, ประชามติ ๒๕๕๐:๕๒๙.
 2. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่ม ๓ กรมการศาสนา, ประชามติ ๒๕๕๐:๕๒๙.
 3. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่ม ๓ กรมการศาสนา, ประชามติ ๒๕๕๐:๕๒๙.
 4. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่ม ๓ กรมการศาสนา, ประชามติ ๒๕๕๐:๕๒๙.