วัดสำพะเนียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัดสำพะเนียง เป็นวัดในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท เป็นวัดที่มีประวััติความเป็นมานับแต่ครั้งอยุธยาเป็นราชธานี เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา

ประวัติวัด[แก้]

วัดสำพะเนียง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๐ ได้มีนามตามชื่อบ้าน ชาวบ้านเรียกว่า “ วัดสนามควาย” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๕๐

ที่ตั้ง[แก้]

วัดสำพะเนียง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖ บ้านสำพะเนียง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๘๖๓๘ , ๑๒๖๖ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง

เสนาสนะ/ถาวรวัตถุ[แก้]

อาคารเสนาสนะต่างๆมี อุโบสถกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๕๘ ก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างด้วยไม้ พ.ศ. ๒๔๗๔ หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างด้วยไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ และอาคารคอนกรีต สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระอธิการเขมร พ.ศ. ๒๓๓๐ – ๒๓๕๗
 • พระอธิการพุ่ม พ.ศ. ๒๓๕๘ – ๒๓๗๘
 • พระอธิการหนู พ.ศ. ๒๓๗๙ – ๒๔๙๘
 • พระอธิการสาด พ.ศ. ๒๔๐๐ – ๒๔๓๐
 • พระอธิการหมี พ.ศ. ๒๔๓๑ – ๒๔๕๗
 • พระอธิการเทียน ภทฺทโก พ.ศ. ๒๔๕๘ – ๒๔๕๙
 • พระอธิการเถิ่ง จนฺทวณฺโณ พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๗๗
 • พระอธิการเงิน กลฺยาโณ พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๖
 • พระครูอุดมสิทธิการ ( แร่ อุตฺตโม ) พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๕๓๘
 • พระครูเกษมโพธิกิจ ( โพธิ์ จนฺทเขโม ) พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๗
 • พระปลัดกนก สุทฺธิมโน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

กองพุทธศาสนสถาน,กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ,ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 3 อยุธยา สระบุรี อ่างทอง,กรุงเทพ ฯ โรงพิมพ์การศาสนา,2531. หน้า 408