วัดคลองพุทรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดคลองพุทรา
วัดคลองพุทรา.jpg
ที่ตั้งตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดคลองพุทรา ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๙๙ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[1] พระสมุห์วีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศตะวันออก จด ที่ดินเลขที่ ๔๔๒๑
 • ทิศตะวันตก จด ที่ดินเชขที่ ๕๘
 • ทิศเหนือ จด ที่ดินเลขที่ ๕๙
 • ทิศใต้ จด คลองพุทรา[2]

ประวัติ[แก้]

วัดคลองพุทรา เดิมชื่อว่า “วัดคลองพุดซา” สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยมีคุณหญิงประเสริฐสตาร์ (ดำรงทิพ โกลมเวช) เป็นผู้ถวายที่ดิน และ ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันสร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ซึ่งเป็นที่สักการะบูชา และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ “หลวงพ่อดำ” และได้อนุญาตให้ทางราชการใช้พื้นที่ของวัด ทำการสอนหนังสือแก่เด็กนักเรียน และในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการตั้งสถานที่ คือ “โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม”[3]

ศาสนสถาน[แก้]

 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร
 • กุฎิสงฆ์จำนวน ๑๗ หลัง
 • อุโบสถ์ กว้าง ๗.๓๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร
 • เมรุ สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓[4]

ปูชนียวัตถุ[แก้]

หลวงพ่อดำ ไม่ปรากฏชัดว่าสร้างในปี พ.ศ. ใดและผู้สร้าง ทราบเพียงว่าชาวบ้านในบริเวณนี้ได้ร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อดำ ขึ้นมาและชาวบ้านได้ทำการสักการะตั้งแต่นั้นมา และเมื่อได้ทำการขอสิ่งใดแล้วจะประสบความสำเร็จ[5]

การบริหารและการปกครอง[แก้]

รายนามเจ้าอาวาส

 • รูปที่ ๑ พระอธิการปา
 • รูปที่ ๒ พระมหาเสงี่ยม
 • รูปที่ ๓ พระอาจารย์จ้อย
 • รูปที่ ๔ พระมหาแหร่ม
 • รูปที่ ๕ พระอธิการดอกรัก
 • รูปที่ ๖ พระอธิการแก้ว สุชีโว
 • รูปที่ ๗ พระมหาเกษม เขมาภิรโต พ.ศ.๒๕๒๔ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖
 • รูปที่ ๘ พระมหาสิริพงศ์ ฐานจาโร พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗
 • รูปที่ ๙ พระครูสุกิจพัฒนวิธาน (เอนก นิมฺมโท) พ.ศ.๒๕๔๙ ถึง พ.ศ.๒๕๖๑
 • รูปที่ ๑๐ พระสมุห์วีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ปัจจุบัน[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๗๑
 2. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๗๑
 3. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๗๑
 4. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๗๑
 5. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๗๒
 6. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๗๒