วัดบ้านขวาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดบ้านขวาง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดบ้านขวาง
ที่ตั้งหมู่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูสิริบุญธาดา(บุญชู)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดบ้านขวาง เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดมหานิกาย โดยเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชุมชนชาวบ้านขวางและบริเวณใกล้เคียง โดยตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมือง จังหวัดสุโขทัย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับคลองแม่รำพัน ทิศใต้ ติดต่อกับถนนจรดวิถีถ่อง ทิศตะวันออก ติดต่อกับทาสาธารณะและหมู่บ้าน ทิศตะวันตก[1]

ถาวรวัตถุ[แก้]

  1. อุโบสถ
  2. ศาลาการเปรียญ
  3. กุฎิที่พักสงฆ์
  4. ฌาปนสถาน/ศาลาคู่เมรุ
  5. หอกลอง/หอระฆัง

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

  1. พระครูสิริบุญธาดา (บุญชู)

อ้างอิง[แก้]

  1. กองพุทธศาสนสถาน, กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 7, กรุงเทพ โรงพิมพ์การศาสนา,2531. หน้า 505.