วัดเชิงเลน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเชิงเลน
Map
ชื่อสามัญวัดเชิงเลน, วัดชายเลน, วัดตีนเลน
ที่ตั้งตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเชิงเลน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

ที่ตั้งเดิมของวัดตั้งอยู่ที่คลองโรงช้าง ชื่อว่า วัดสะแก้วป่าใหญ่ หรือ วัดสะแก้ว ต่อมา พ.ศ. 2370 ได้ย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน เป็นที่ดินชายเลนตื้นเขินห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้ชื่อว่า วัดชายเลน หรือ วัดตีนเลน ตามสภาพที่ตั้งวัด และได้รับอนุญาตตั้งวัดในปีนั้น วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2375[1] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15.20 เมตร ยาว 24.50 เมตร ทางวัดได้จัดสอนพระปริยัติธรรมตลอดมา โดย วัฒนธรรมอำเภอบางไทร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถก่ออิฐถือปูน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 13.75 เมตร วิหารก่ออิฐถือปูน กว้าง3.15 เมตร ยาว 6.20 เมตร ศาลาการเปรียญสร้างด้วยคอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ 7 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง หอระฆัง ฌาปนสถานและสุสาน ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พร้อมกับพระพุทธรูปอื่น ๆ จำนวน 4 องค์ ที่วิหารมีพระพุทธรูปศิลาแลงจำนวน 4 องค์ และมีเจดีย์ใหญ่ 4 องค์ ตั้งอยู่ด้านหน้าอุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2370[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "รายงานทะเบียนวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดเชิงเลน". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.