วัดปรีดาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดปรีดาราม
Map
ชื่อสามัญวัดปรีดาราม, วัดยายส้ม
ที่ตั้งตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดปรีดาราม (ยายส้ม) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์หนกลาง ภาค 14 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2444 โดยคุณยายส้ม ได้บริจาคที่ดินในการสร้างวัด พร้อมญาติโยมในบริเวณนั้น เมื่อสร้างขึ้นในตอนแรกได้ตั้งชื่อว่า "วัดยายส้ม" ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดปรีดาราม"

เจ้าอาวาส[แก้]

วัดปรีดาราม มีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วดังนี้

ลำดับ รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พระอาจารย์ฮะ -
2 พระอาจารย์มา -
3 พระอาจารย์จู -
4 พระอาจารย์บู๊ -
5 พระอาจารย์พัด -
6 พระอธิการเจิม วิสุทฺธิญาโณ -
7 พระครูสถิตโชติคุณ (ไสว ฐิตวณฺโณ) - 2543
8 พระราชปริยัติโมลี (โสภา เขมสรโณ ป.ธ.9) 2543-2544 (วัดพระงาม) รักษาการ
9 พระครูเกษมสาธุวัฒน์ (สมชาย สุภาจาโร) 2544-ปัจจุบัน