ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติการทำงาน ==
* ที่ปรึกษานายกสมาคมโซคาในประเทศไทย พ.ศ. 25582561 – ปัจจุบัน
* นายกสมาคมโซคาในประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2561
* อุปนายกสมาคมโซคาในประเทศไทย พ.ศ. 2536 – 2541
* ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์