รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Seal Prime Minister of Thailand.png
ตราราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เทวัญ ลิปตพัลลภ

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
สถาปนาพ.ศ. 2494
เว็บไซต์The Prime Minister's Office

รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
Munee maha.jpg พลอากาศตรีมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
(ครม.ที่24)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
1
(2)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
(ครม.ที่25)
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
2
(1)
พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร).jpg พระประกาศสหกรณ์
(สดับ วีรเธียร)
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(ครม.ที่29)
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
2
(2)
พลเอก ถนอม กิตติขจร
(ครม.ที่30)
11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 9 กันยายน พ.ศ. 2507
3
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg พลโทแสวง เสนาณรงค์ จอมพลถนอม กิตติขจร
(ครม.ที่31)
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
3
(2)
จอมพลถนอม กิตติขจร
(ครม.ที่32)
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
3
(3)
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(ครม.ที่33)
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
4 No picture Prime minister of Thailand.svg นายมนูญ บริสุทธิ์ นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(ครม.ที่34)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
5
(1)
สุรินทร์ มาศดิตถ์.jpg นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(ครม.ที่35)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
6
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
7 ปรีดา พัฒนถาบุตร.jpg นายปรีดา พัฒนถาบุตร หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
(ครม.ที่36)
17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
8 Nipon Sasithorn.jpg นายนิพนธ์ ศศิธร 8 มกราคม พ.ศ. 2519 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
5
(2)
สุรินทร์ มาศดิตถ์.jpg นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(ครม.ที่37)
21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
9 Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg นายชวน หลีกภัย 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
5
(3)
สุรินทร์ มาศดิตถ์.jpg นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(ครม.ที่38)
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
10 นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์.jpg นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
11 Dusit s.jpg นายดุสิต ศิริวรรณ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
(ครม.ที่39)
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
12 No picture Prime minister of Thailand.svg พลโทบุญเรือน บัวจรูญ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(ครม.ที่40)
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
13 No picture Prime minister of Thailand.svg นายสมพร บุญยคุปต์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
14 ถวิล รายนานนท์.jpg พลเรือเอกถวิล รายนานนท์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
15
(1)
บุญยง วัฒนพงศ์.jpg เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(ครม.ที่41)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
16
(1)
สวัสดิ์ คำประกอบ.jpg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
17 เฉลิมชัย จารุวัสตร์.jpg พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
18 Siddhi Savetsila (1980).jpg พลอากาศโท สิทธิ เศวตศิลา 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
19 Pp04.jpg นายเกษม จาติกวณิช 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
20 ปรีดา กรรณสูต.jpg นายปรีดา กรรณสูต 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
21 No picture Prime minister of Thailand.svg พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
6
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
22 ประมวล กุลมาตย์.jpg นายประมวล กุลมาตย์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23 พร ธนะภูมิ.jpg พลเอก พร ธนะภูมิ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
24 No picture Prime minister of Thailand.svg นายดำริ น้อยมณี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
25 สมศักดิ์ ชูโต.jpg นายสมศักดิ์ ชูโต พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(ครม.ที่42)
21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
26
(1)
Meechai.jpg นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
15
(2)
บุญยง วัฒนพงศ์.jpg เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
27 ชาญ อังศุโชติ.jpg พลโทชาญ อังศุโชติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
28
(1)
พล เริงประเสริฐวิทย์.jpg พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
29 No picture Prime minister of Thailand.svg พลตรี สุตสาย หัสดิน 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
30
(1)
ศุลี มหาสันทนะ.jpg เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
31
(1)
Charn Manumtharm.jpg ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
30
(2)
ศุลี มหาสันทนะ.jpg เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(ครม.ที่43)
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
31
(2)
Charn Manumtharm.jpg ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
26
(2)
Meechai.jpg นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
32 กระมล ทองธรรมชาติ.jpg นายกระมล ทองธรรมชาติ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
16
(2)
สวัสดิ์ คำประกอบ.jpg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
33
(1)
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์.jpg นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
34 Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
26
(3)
Meechai.jpg นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(ครม.ที่44)
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
30
(3)
ศุลี มหาสันทนะ.jpg เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
35 Jirayu issarankul.jpg นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
33
(2)
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์.jpg นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
36 AMNUAY SUWANKIRI.jpg นายอำนวย สุวรรณคีรี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
37 วิชิต แสงทอง.jpg นายวิชิต แสงทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
38 อรุณ ภาณุพงศ์.gif นายอรุณ ภานุพงศ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
26
(4)
Meechai.jpg นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
(ครม.ที่45)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 4 มกราคม พ.ศ. 2533
39 Bunuar prasertsuwarn.jpg นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
40
(1)
Korn T.jpg นายกร ทัพพะรังสี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
41 Anuwat W.jpg นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
33
(3)
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์.jpg นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
42
(1)
Supatra.jpg นางสุพัตรา มาศดิตถ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
28
(2)
พล เริงประเสริฐวิทย์.jpg พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
43 Chalerm u.png ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
44
(1)
Prasong-buranapong.jpg นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
45
(1)
Soraaut.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 สอาด ปิยวรรณ.jpg นายสอาด ปิยวรรณ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
(ครม.ที่46)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
40
(2)
Korn T.jpg นายกร ทัพพะรังสี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
47 หาญ ลีนานนท์.jpg พลเอก หาญ ลีนานนท์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
48 จำรัส มังคลารัตน์.jpg พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
45
(2)
Soraaut.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
16
(3)
สวัสดิ์ คำประกอบ.jpg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
49 หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี.jpg หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี นายอานันท์ ปันยารชุน
(ครม.ที่ 47)
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
50 Paichit E.gif นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
51
(1)
MeechaiFirst.gif นายมีชัย วีระไวทยะ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
52
(1)
Saisuree chutikul.jpg นางสายสุรี จุติกุล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
53 ใหม่ ศิรินวกุล.jpg นายใหม่ ศิรินวกุล พลเอก สุจินดา คราประยูร
(ครม.ที่ 48)
17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
54 ชัชวาลย์ ชมภูแดง.jpg นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
38
(3)
Korn T.jpg นายกร ทัพพะรังสี 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
55 สุชน ชามพูนท.jpg นายสุชน ชามพูนท 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
56 Wattana 2.jpg นายวัฒนา อัศวเหม 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
57
(1)
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์.jpg นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
58 Chaipak siriwat.jpg นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
59 ทินพันธุ์ นาคะตะ.jpg ร้อยเอก ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
52
(2)
MeechaiFirst.gif นายมีชัย วีระไวทยะ นายอานันท์ ปันยารชุน
(ครม.ที่ 49)
18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
51
(2)
Saisuree chutikul.jpg นางสายสุรี จุติกุล 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
60 Tirdpong.jpg นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ นายชวน หลีกภัย
(ครม.ที่ 50)
29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
61
(1)
Savit p.jpg นายสาวิตต์ โพธิวิหค 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
62 สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ.jpg นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
63 Chinnawut sunthornsima.jpg พันเอก ชินวุธ สุนทรสีมะ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
64 Pimpa chanprasong.jpg นางพิมพา จันทร์ประสงค์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
40
(4)
Korn T.jpg นายกร ทัพพะรังสี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
65 Panja kesornthong.jpg นายปัญจะ เกสรทอง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
66 Pongpol.jpg นายปองพล อดิเรกสาร นายบรรหาร ศิลปอาชา
(ครม.ที่ 51)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
67 Ruenwit lik.jpg นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
57
(2)
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์.jpg นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
44
(2)
Prasong-buranapong.jpg นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
68 Charus pouchoi.jpg นายจรัส พั้วช่วย 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
69
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายรักเกียรติ สุขธนะ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
70
(1)
Pokin palakul.jpg นายโภคิน พลกุล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
71 Boonpun.jpg นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
72 Chatchai a.jpg นายฉัตรชัย เอียสกุล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
70
(2)
Pokin palakul.jpg นายโภคิน พลกุล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ครม.ที่ 52)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
73 Leader.jpg นายชิงชัย มงคลธรรม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
52
(3)
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์.jpg นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540
74 วีระกร คำประกอบ.jpg นายวีระกร คำประกอบ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
75 Sombong.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
69
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายรักเกียรติ สุขธนะ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
76 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์.jpg นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
77 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์.jpg นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
78 Pusana.jpg นายภูษณ ปรีย์มาโนช 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
79
(1)
พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์.jpg นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
42
(2)
Supatra.jpg คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ นายชวน หลีกภัย
(ครม.ที่ 53)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
61
(2)
Savit p.jpg นายสาวิตต์ โพธิวิหค 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
80 Jurin Laksanawisit.jpg นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
81 Abhisit vejjajiva.jpg นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
82 Somboon rahong.jpg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
83 ไชยยศ สะสมทรัพย์.jpg นายไชยยศ สะสมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
79
(2)
พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์.jpg นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
84 Paweena hongsakul.jpg นางปวีณา หงสกุล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543
85 ภิญโญ นิโรจน์.jpg นายภิญโญ นิโรจน์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 25 กันยายน พ.ศ. 2543
86 Adisai.jpg นายอดิศัย โพธารามิก 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
87 จาตุรนต์ ฉายแสง.jpg นายจาตุรนต์ ฉายแสง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ครม.ที่ 54)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
88 ธรรมรักษ์.jpg พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
89 57681.jpg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
90 กระแส ชนะวงศ์.jpg นายกระแส ชนะวงศ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
91 Phongthep.jpg นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
92 Suwat L.jpg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
93 เดอะปุ้ม สุรนันทน์ เวชชาชีวะ.jpg นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ครม.ที่ 55)
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
94 21711 002.jpg นายเนวิน ชิดชอบ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
95 Tipawadee Mekswan.jpg คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
(ครม.ที่ 56)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
96 550000008302501.jpg นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
97 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.jpg นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
98 Chosak siri.jpg นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายสมัคร สุนทรเวช
(ครม.ที่ 57)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
99 MNewsImages 21473.jpg นายจักรภพ เพ็ญแข 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
100 สุขุมพงศ์ โง่นคำ.jpg นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
(ครม.ที่ 58)
24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
101 Supon F.jpg นายสุพล ฟองงาม 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
102 Veerachai V.gif.jpg นายวีระชัย วีระเมธีกุล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(ครม.ที่ 59)
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
103 Sathit W.jpg นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
104 Ongart K.jpg นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
105 สุรวิทย์-คนสมบูรณ์.jpg นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(ครม.ที่ 60)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
106 กฤษณา สีหลักษณ์.jpg นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
107 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล.jpg นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
108 นลินี ทวีสิน.jpg นางนลินี ทวีสิน 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
109 นิวัฒน์ บุญทรง.jpg นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 18 มกราคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
110 Varatep.jpg นายวราเทพ รัตนากร 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
111 Sansanee Narkpongse.jpg นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
112 สันติ พร้อมพัฒน์.jpg นายสันติ พร้อมพัฒน์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557
113 Panadda.jpg หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ครม.ที่ 61)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
114
(1)
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ.jpg นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
115 ออมสิน.jpg นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
116 สุวิท เม.jpg นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
114
(2)
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ.jpg นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
117 Kobsak.JPG นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 29 มกราคม พ.ศ. 2562
118 No picture Prime minister of Thailand.svg เทวัญ ลิปตพัลลภ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ครม.ที่ 62)
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]