ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* นายกสมาคมโซคาในประเทศไทย
 
== ประวัติการทำงาน ==
* นายกสมาคมโซคาในประเทศไทย พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
* อุปนายกสมาคมโซคาในประเทศไทย พ.ศ. 2536 – 2541
* ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
* [[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] (คณะรัฐบาล ฯพณฯ นาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] 1 และ 2) พ.ศ. 2534 – 2535
* กรรมการ Board of Trustees, Asian Institute of Technology (AIT)
* กรรมาธิการ [[สหประชาชาติ]]ว่าด้วยสถานภาพสตรี (UN Commission of the Status of Women)
* ประธานคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการคุ้มครองครูสิทธิเด็ก สำนักงานข้าราชการครู [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
 
==ประสบการณ์ทางการเมือง==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์