ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
==ประวัติ==
ดร.สายสุรี จุติกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ( Cum Laude ) สาขาดนตรีและสาขาการศึกษา จาก Whitworth College, Spokane, Washington [[สหรัฐอเมริกา]] ในระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]] และระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึษาศึกษาและแนะแนวจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]]
และสำเร็จการศึกษาจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 26
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์