สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism
ตราสำนักงานพระพุทธศาสนา.png
สัญลักษณ์สำนักงานพระพุทธศาสนา
ที่ทำการ
อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ผู้บริหารหลัก ณรงค์​ ทรง​อารมณ์[1], รักษาการผู้อำนวยการ
จิรวิชญ์ นิยมธรรม, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.onab.go.th

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อังกฤษ: National Office of Buddhism) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[2] เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

ประวัติ[แก้]

ในอดีตที่ผ่านมาการศาสนา และการศึกษา จะดำเนินควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตนั้นงานด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "กระทรวงธรรมการ" ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น "กระทรวงศึกษาธิการ" และมีการจัดตั้ง "กรมการศาสนา" ขึ้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2546
2. พลตำรวจโท อุดม เจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2547
3. จักรธรรม ธรรมศักดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548[3]
4. ถวิล สมัครรัฐกิจ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
5. จุฬารัตน์ บุณยากร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549[4] ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553
6. นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557
7. พนม ศรศิลป์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[5]
8. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 4 กันยายน พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วยงานภายใน[แก้]

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 12 หน่วยงาน ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]