สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism
ตราสำนักงานพระพุทธศาสนา.png
สัญลักษณ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
สำนักงานใหญ่อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ว่าง, ผู้อำนวยการ
  • อินทพร จั่นเอี่ยม, รองผู้อำนวยการ
  • ชุติญา แก้วมณี, รองผู้อำนวยการ
  • กณิกนันต์ ล้อสีทอง, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.onab.go.th

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อังกฤษ: National Office of Buddhism) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[1] เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

ประวัติ[แก้]

ในอดีตที่ผ่านมาการศาสนา และการศึกษา จะดำเนินควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตนั้นงานด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "กระทรวงธรรมการ" ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น "กระทรวงศึกษาธิการ" และมีการจัดตั้ง "กรมการศาสนา" ขึ้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ 3 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2546
พลตำรวจโท อุดม เจริญ 1 ตุลาคม 2546-30 กันยายน 2547
จักรธรรม ธรรมศักดิ์ 1 ตุลาคม 2547-17 ตุลาคม 2548
ถวิล สมัครรัฐกิจ 23 พฤษภาคม 2549-30 กันยายน 2549
จุฬารัตน์ บุณยากร 1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2553
นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2557
พนม ศรศิลป์ 1 ตุลาคม 2557-24 กุมภาพันธ์ 2560
พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2562
ณรงค์ ทรงอารมณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563-30 กันยายน 2564
สิปป์บวร แก้วงาม 23 กุมภาพันธ์ 2565-30 กันยายน 2565

หน่วยงานภายใน[แก้]

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 12 หน่วยงาน ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]