โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ SAINT RAPHAEL SCHOOL
อักษรย่อ ร.ฟ.
คติพจน์ เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า
ก่อตั้ง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
สี          เขียว และ ขาว
เพลง มาร์ชราฟาแอล
เว็บไซต์

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล หรือในชื่อเดิม โรงเรียนราฟาแอล เป็นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 5 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริเวณเป็นที่ตั้งของโบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ข้างบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างโบสถ์คาทอลิกปากน้ำ (โบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล) ซึ่งสร้างเมื่อพ.ศ. 2430[1] เปิดสอนเฉพาะเด็กคาทอลิก โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้การอบรม โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลขออนุญาตจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2489 โดยมี ฯพณฯ มุขนายกเรอเน แปร์รอส เป็นเจ้าของและผู้จัดการ โดยในปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีวิวัฒนาการ การเปิดสอนในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้

 • พ.ศ. 2489 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 1 - ประถมปีที่ 4
 • พ.ศ. 2506 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 5
 • พ.ศ. 2507 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 6
 • พ.ศ. 2508 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 7
 • พ.ศ. 2509 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ขอสร้างอาคารเรียนเพิ่ม)
 • พ.ศ. 2510 เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 2
 • พ.ศ. 2511 เปิดสอนชั้นระดับมัธยมปีที่ 3
 • พ.ศ. 2523 ได้โอนกิจการของโรงเรียนให้กับสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2563 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอนในสาขาวิชา วิทย์-คณิต , ศิลป์ - ภาษาและเทคโนโลยี
โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 6 ชั้น ชื่อว่า อาคารเรอเนแปร์รอส เป็นอาคารเรียนที่มีความทันสมัย ด้วยห้องประกอบการต่างๆมากมายเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาสตร์ เป็นต้น
มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย
 • 1.อาคารเรอเนแปร์รอส เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4
 • 2.อาคารโทบียาห์ เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล(Nursery)และระดับชั้นอนุบาล 1-3


ปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญของฝ่ายการศึกษาของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • คำขวัญ เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า
 • ปรัชญา พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา
 • คติพจน์ รัก และ รับใช้
 • สีประจำโรงเรียน
  •      เขียว หมายถึง ความมีสันติ ความสงบ ความร่มเย็น
  •      ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด
 • องค์อุปถัมภ์ประจำโรงเรียน อัครเทวดาราฟาแอล
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่บ้าน
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ช ราฟาแอล

รายชื่อเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต[แก้]

 • พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
 • บาดหลวงมณี กฤษเจริญ เป็นเจ้าของ (พ.ศ.2489 - พ.ศ.2505)
 • บาดหลวงบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เป็นเจ้าของ (พ.ศ.2505 - พ.ศ.2523)
 • มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยมุขนายกมีชัย กิจบุญชู เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต (พ.ศ.2523 - พ.ศ.2558)
 • พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต (พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)


 *รายชื่อผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
 • บาดหลวงบุญไทย สิงห์สเน่ห์ (พ.ศ.2505 - พ.ศ.2522)
 • บาดหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม (พ.ศ.2522 - พ.ศ.2527)
 • บาดหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ (พ.ศ.2527 - พ.ศ.2532)
 • บาดหลวงอดุลย์ คูรัตน์ (พ.ศ.2532 - พ.ศ.2537)
 • บาดหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ (พ.ศ.2535 - พ.ศ.2541)
 • บาดหลวงบัญชา ศรีประมงค์ (พ.ศ.2540 - พ.ศ.2541)
 • บาดหลวงปิยะชาติ มะกรครรภ์ (พ.ศ.2541 – พ.ศ.2545)
 • บาดหลวงปรีชา รุจิพงษ์ (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550)
 • บาดหลวงไพโรจน์ หอมจินดา (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2550)
 • บาดหลวงวิทยา ลัดลอย (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2556)
 • บาดหลวงประทีป กีรติพงศ์ (พ.ศ.2556 - 2560)
 • บาดหลวงสุพจน์ ฤกษ์สุจริต (พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

 1. วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]