โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
[[ไฟล์:

[[ไฟล์:|thumbnail|--]]

thumbnail]]
ทำดีที่สุด
นฺตถิ ปัญญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
154 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bangpleeratbumrung School
อักษรย่อ บ.พ.
ประเภท มัธยมศึกษา
ขึ้นกับ เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
สถาปนา พ.ศ. 2452 (ร.ศ. 128)
ผู้ก่อตั้ง พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ (กิ่ม แจ่มแจ้ง)
เพลง มาร์ช บ.พ. , ใต้ร่มบางพลี
เว็บไซต์

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี ตำแหน่ง
พระฉัตร พ.ศ. 2452 - 2465 ครูใหญ่
นายมานะ ช้างแก้ว พ.ศ. 2465 - 2472 ครูใหญ่
นายสำเนียง พีรานนท์ พ.ศ. 2472 - 2499 ครูใหญ่
นายสงบ นันทกิจ พ.ศ. 2499 - 2510 ครูใหญ่
นายสำเนียง อารีกิจ พ.ศ. 2510 - 2513 อาจารย์ใหญ่
นายสงบ นันทกิจ พ.ศ. 2499 - 2510 อาจารย์ใหญ่
นายผดุง มูลศรีแก้ว พ.ศ. 2520 - 2524 ผู้อำนวยการ
นายประทีบ สุขวารี พ.ศ. 2524 - 2529 ผู้อำนวยการ
นายเสถียร คำเนตร พ.ศ. 2529 - 2533 ผู้อำนวยการ
นายสำอาง คำหริ่ม พ.ศ. 2533 - 2541 ผู้อำนวยการ
นายสมบัติ คุ้มภู พ.ศ. 2541 - 2542 ผู้อำนวยการ
นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว พ.ศ. 2542 - 2544 ผู้อำนวยการ
นายบุญชู หวิงปัด พ.ศ. 2544 - 2553 ผู้อำนวยการ
นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง พ.ศ. 2553 - 2555 ผู้อำนวยการ
นายสมเจต พูลมา พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงก่อตั้งปี พ.ศ. 2452(ร.ศ.128) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยริเริ่ม คือ พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ(กิ่ม แจ่มแจ้ง) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับพระ ราชาภิรมย์ และนายบุญ กาญจนพันธ์ ได้จัดตั้งโรงเรียนภาษาไทย ทำนองโรงเรียนราษฎร์อนุบาลเชลยศักดิ์ในเขตวัดบางพลีใหญ่กลางโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมเบื้องต้น มีพระฉัตรเป็นครูใหญ่ ต่อมาเปิดสอนถึงชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2488) กรุงเทพฯ ถูกระเบิดอย่างรุนแรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบ และโรงเรียนไตรมิตรได้อพยพหลบภัยมาเรียนที่โรเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง แต่เมื่อสงครามสงบนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอบางพลีไม่ยอมอพยพกลับโรงเรียนเดิม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2498 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการยกฐานะให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเมื่อ พ.ศ. 2537

ปัจจุบัน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อยู่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนบางพลีตลอดมา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • คติธรรมของโรงเรียน นฺตถิ ปัญญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
  • คำขวัญของโรงเรียน ทำดีที่สุด
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธศาสดามหาลาภจรูญญานุโลม
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์
  • สีประจำโรงเรียน เหลือง - ดำ
  • คณะสี ชมพู:ปทุมชาติ เขียว:นิลปัทม์ ส้ม:โกมุท ฟ้า:นิลุบล ม่วง:บัวขาบ แดง:สัตบงกช
  • จำนวนนักเรียน 3073 คน