รายพระนามและรายนามอธิบดีศาลฎีกาและประธานศาลฎีกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ประธานศาลฎีกา)
Jump to navigation Jump to search

ต่อไปนี้เป็น รายพระนามและรายนามของผู้ทรงดำรงตำแหน่งและดำรงตำแหน่งอธิบดีและประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกา
ราชอาณาจักรไทย
Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg
ธงประธานศาลฎีกา
SupremeCourt logo.JPG
ตราศาลฎีกา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชีพ จุลมนต์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร
สถาปนา พ.ศ. 2428
ลำดับ รูป รายนาม ดำรงตำแหน่ง
1 Prince Phichit Prichakon.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร พ.ศ. 2428
2 พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ พ.ศ. 2432
3 Prince Svastivatana Visishta.jpg สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พ.ศ. 2455 - 31 ส.ค. 2461
4 เจ้าพระยามหิธร.jpg พระมหาเสวกโท พระยาจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ (ลออ ไกรฤกษ์) 31 ส.ค. 2461 - 11 ธ.ค. 2462
5 พระยากฤติกานุกรณ์กิจ 0001.png มหาอำมาตย์โท พระยากฤติกานุกรณ์กิจ 11 ธ.ค. 2462 - 6 พ.ค. 2469
6 จิตร ณ สงขลา 2.jpg มหาอำมาตย์โท พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี (จิตร ณ สงขลา) 6 พ.ค. 2469 - 15 ธ.ค. 2471
7 พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี 0001.jpg มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุร พหุลศรุตาบดี 15 ธ.ค. 2471 - พ.ศ. 2476
8 SupremeCourt logo.JPG พระยาศรีสังกร (ตาด จารุรัตน์) 1 ม.ค. 2476 - 1 เม.ย. 2477
9 SupremeCourt logo.JPG พระยาวิกรมรัตนสุภาษ (ชม ศุขะวณิช) 1 เม.ย. 2477 - ธ.ค. 2483
10 SupremeCourt logo.JPG พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) 17 ม.ค. 2484 - พ.ศ. 2495
11 SupremeCourt logo.JPG พระมนูเวทย์วิมลนาท (มนูเวทน์ สุมาวงศ์) 28 ส.ค. 2496 - 4 มิ.ย. 2501
12 SupremeCourt logo.JPG พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร (บุญจ๋วน บุญยะปานะ) 15 ก.ค. 2501 - 11 พ.ย. 2501
13 SupremeCourt logo.JPG หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรุญ โปษยานนท์) 1 เม.ย. 2502 - 1 ต.ค. 2505
14 SupremeCourt logo.JPG นายประวัติ ปัตตพงศ์ 15 ต.ค. 2504 - 1 ต.ค. 2506
15 Sanya Dharmasakti.jpg นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 1 ต.ค. 2506 - 1 ต.ค. 2510
16 P1666.jpg นายประกอบ หุตะสิงห์ 1 ต.ค. 2510 - 1 ต.ค. 2515
17 SupremeCourt logo.JPG นายทองคำ จารุเหติ 15 ต.ค. 2515 - 15 มี.ค. 2516
18 SupremeCourt logo.JPG นายจินดา บุณยอาคม 1 เม.ย. 2516 - 1 ต.ค. 2517
19 SupremeCourt logo.JPG นายสุธรรม ภัทราคม 1 ต.ค. 2517 - 1 ต.ค. 2520
20 SupremeCourt logo.JPG นายวิกรม เมาลานนท์ 1 ต.ค. 2520 - 1 ต.ค. 2521
21 SupremeCourt logo.JPG นายประพจน์ ถิระวัฒน์ 1 ต.ค. 2521 - 30 ก.ย. 2523
22 SupremeCourt logo.JPG นายบัญญัติ สุชีวะ 1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2527
23 SupremeCourt logo.JPG นายภิญโญ ธีรนิติ 1 ต.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2530
24 จำรัส เขมะจารุ.jpg นายจำรัส เขมะจารุ 1 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2532
25 SupremeCourt logo.JPG นายอำนัคฆ์ คล้ายสังข์ 1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2533
26 โสภณรัตนากร.JPG นายโสภณ รัตนากร 1 ต.ค. 2533- - 30 ก.ย. 2534
27 SupremeCourt logo.JPG นายสวัสดิ์ โชติพานิช 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2535
28 Praman chanshi.jpg นายประมาณ ชันซื่อ 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2539
29 ศักดา โมกขมรรคกุล.jpg นายศักดา โมกขมรรคกุล 1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2541
30 ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล 0001.jpg นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล 1 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2542
31 จเร อำนวยวัฒนา 0001.jpg นายจเร อำนวยวัฒนา 1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2543
32 ธวัชชัย พิทักษ์พล 0001.jpg นายธวัชชัย พิทักษ์พล 8 ก.พ. 2544 - 30 ก.ย. 2544
33 สันติ ทักราล.jpg นายสันติ ทักราล 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545
34 Atthaniti Disatha-amnarj.jpg นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 1 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2547
35 Supachai-Phungam.jpg นายศุภชัย ภู่งาม 1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2548
36 Chanchai Likhitjitta.jpg นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ 1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2549
37 ปัญญา ถนอมรอด.jpg นายปัญญา ถนอมรอด 1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550
38 วิรัช ลิ้มวิชัย.jpg นายวิรัช ลิ้มวิชัย 1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2552
39 สมโชค สุขารมณ์ 0001.jpg นายสบโชค สุขารมณ์ 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2554
40 มนตรี ยอดปัญญา 0001.jpg นายมนตรี ยอดปัญญา 1 ต.ค. 2554 - 26 พ.ย. 2554
41 ไพโรจน์ วายุภาพ.jpg นายไพโรจน์ วายุภาพ 27 พ.ย. 2554 - 30 ก.ย. 2556
42 ดิเรก อิงคนินันท์ 0001.jpg นายดิเรก อิงคนินันท์ 1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558
43 Weerapol.jpg นายวีระพล ตั้งสุวรรณ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2560
44 SupremeCourt logo.JPG นายชีพ จุลมนต์ 1 ต.ค. 2560

อดีตประธานศาลฎีกาที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]