ตำบลสบแม่ข่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลสบแม่ข่า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Sop Mae Kha
โครงการหมู่บ้านวังน้ำริน (ประกันสังคม) ในท้องที่ตำบลสันผักหวานและตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
โครงการหมู่บ้านวังน้ำริน (ประกันสังคม) ในท้องที่ตำบลสันผักหวานและตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง
พื้นที่
 • ทั้งหมด4.50 ตร.กม. (1.74 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด2,507 คน
 • ความหนาแน่น557.11 คน/ตร.กม. (1,442.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50230
รหัสภูมิศาสตร์501506
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
อบต.สบแม่ข่าตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
อบต.สบแม่ข่า
อบต.สบแม่ข่า
ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
พิกัด: 18°40′40.3″N 98°58′38.1″E / 18.677861°N 98.977250°E / 18.677861; 98.977250พิกัดภูมิศาสตร์: 18°40′40.3″N 98°58′38.1″E / 18.677861°N 98.977250°E / 18.677861; 98.977250
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง
จัดตั้ง ● 24 สิงหาคม 2516 (สภาตำบลสบแม่ข่า)
 ● 25 ธันวาคม 2539 (อบต.สบแม่ข่า)
พื้นที่
 • ทั้งหมด4.50 ตร.กม. (1.74 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด2,507 คน
 • ความหนาแน่น557.11 คน/ตร.กม. (1,442.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06501512
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 163 หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เว็บไซต์www.sobmaekha.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สบแม่ข่า เป็นตำบล 1 ใน 11 ของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของวัดไชยสถานเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดง วัดศรีวารีสถาน (วัดน้ำโท้ง) เดิมเป็นพื้นที่ของตำบลสันผักหวาน ตำบลบ้านแหวน และตำบลขุนคง ซึ่งแยกตำบลออกมาตั้งในปี พ.ศ. 2490[2] และเป็นตำบลที่มีพื้นที่และประชากรน้อยที่สุดในอำเภอหางดง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลสบแม่ข่ามีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง และตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลขุนคง อำเภอหางดง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดอนแก้ว และตำบลขัวมุง อำเภอสารภี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านแหวน และตำบลขุนคง อำเภอหางดง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลสบแม่ข่าแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านท่าขี้ควาย (Ban Ta Khi Khwai) หมู่ 3 (เดิม) โอนมาจากตำบลสันผักหวาน
หมู่ 2 บ้านน้ำโท้ง (Ban Nam Thong) หมู่ 11 (เดิม) โอนมาจากตำบลบ้านแหวน
หมู่ 3 บ้านเกาะ (Ban Ko) หมู่ 10 (เดิม) โอนมาจากตำบลขุนคง
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา (Ban Tha Sala) หมู่ 9 (เดิม) โอนมาจากตำบลขุนคง
หมู่ 5 บ้านหนองคำ (Ban Nong Kham) -

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลสบแม่ข่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงแห่งเดียว คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบแม่ข่าทั้งหมด ซึ่งเป็นสภาตำบลสบแม่ข่าที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516[3] และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539[4]

ประชากร[แก้]

พื้นที่ตำบลสบแม่ข่าประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 5 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 2,507 คน แบ่งเป็นชาย 1,235 คน หญิง 1,272 คน (เดือนธันวาคม 2564)[5] เป็นตำบลที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในอำเภอหางดง

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

* ปี พ.ศ. 2558 มีการรวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ข้อมูลจำนวนประชากรปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน พ.ศ. 2564[6] พ.ศ. 2563 [7] พ.ศ. 2562[8] พ.ศ. 2561[9] พ.ศ. 2560[10] พ.ศ. 2559[11] พ.ศ. 2558[12]
ท่าขี้ควาย (วังศรี) 760 757 759 775 776 753 751
เกาะ 660 652 621 613 611 607 592
น้ำโท้ง 528 526 530 535 543 542 538
หนองคำ 355 348 345 337 334 329 328
ท่าศาลา 204 196 195 184 178 182 185
รวม 2,507 2,479 2,450 2,444 2,442 2,413 2,394

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-72. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2516
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (ตอนพิเศษ 52 ง): 1–365. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [3] 2564. สืบค้น 18 มีนาคม 2564.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [4] 2563. สืบค้น 10 มกราคม 2563.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF 2562. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2562.
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561.
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
 12. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.