ตำบลหนองควาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหนองควาย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Khwai
วันอินทราวาส (ต้นเกว๋น) มีศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมที่สมบูรณ์และทรงคุณค่ามาก ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้รับการประกาศโดยสมาคมสถาปนิกสยามเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532
วันอินทราวาส (ต้นเกว๋น) มีศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมที่สมบูรณ์และทรงคุณค่ามาก ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้รับการประกาศโดยสมาคมสถาปนิกสยามเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง
พื้นที่
 • ทั้งหมด11.72 ตร.กม. (4.53 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด11,138 คน
 • ความหนาแน่น950.34 คน/ตร.กม. (2,461.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50230
รหัสภูมิศาสตร์501509
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลหนองควาย
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหนองควาย
ตรา
ทต.หนองควายตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ทต.หนองควาย
ทต.หนองควาย
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย
พิกัด: 18°43′24.2″N 98°55′35.1″E / 18.723389°N 98.926417°E / 18.723389; 98.926417พิกัดภูมิศาสตร์: 18°43′24.2″N 98°55′35.1″E / 18.723389°N 98.926417°E / 18.723389; 98.926417
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง
จัดตั้ง ● 24 สิงหาคม 2516 (สภาตำบลหนองควาย)
 ● 25 ธันวาคม 2539 (อบต.หนองควาย)
 ● 5 กันยายน 2556 (ทต.หนองควาย)
พื้นที่
 • ทั้งหมด11.72 ตร.กม. (4.53 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด11,138 คน
 • ความหนาแน่น950.34 คน/ตร.กม. (2,461.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05501508
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 156 หมู่ 4 ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
เว็บไซต์www.nongkhwai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหนองควาย เป็นตำบล 1 ใน 11 ของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และวัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามเก่าแก่ของเชียงใหม่ สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ ศาลาจตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ และเป็นต้นแบบทางศิลปกรรมล้านนาที่มีคุณค่าและยังคงความสมบูรณ์ จนสมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532 และสถาปัตยกรรมจากวัดต้นเกว๋นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบหอคำหลวงซึ่งตั้งอยู่กลางอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลหนองควายมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลหนองควายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านตองกาย (Ban Tong Kai)
หมู่ 2 บ้านฟ่อน (Ban Fon)
หมู่ 3 บ้านไร่เหนือ (Ban Rai Nuea)
หมู่ 4 บ้านต้นเกว๋น (Ban Ton Kwen)
หมู่ 5 บ้านหนองควาย (Ban Nong Khwai)
หมู่ 6 บ้านร้อยจันทร์ (Ban Roi Chan)
หมู่ 7 บ้านเหมืองกุง (Ban Mueang Kung)
หมู่ 8 บ้านขุนเส (Ban Khun Se)
หมู่ 9 บ้านสันทราย (Ban San Sai)
หมู่ 10 บ้านนาบุก (Ban Na Buk)
หมู่ 11 บ้านสันป่าสัก (Ban San Pa Sak)
หมู่ 12 บ้านตองกายเหนือ (Ban Tong Kai Nuea)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลหนองควาย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงแห่งเดียว คือ เทศบาลตำบลหนองควาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองควายทั้งหมด ซึ่งเป็นสภาตำบลหนองควายที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516[1] และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539[2]

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายได้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลหนองควาย[3] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และมีผลในวันที่ 5 กันยายน ปีเดียวกัน

ประชากร[แก้]

พื้นที่ตำบลหนองควายประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 12 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 11,138 คน แบ่งเป็นชาย 5,214 คน หญิง 5,924 คน (เดือนธันวาคม 2564)[4] เป็นตำบลที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 จาก 11 ตำบลในอำเภอหางดง

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

* ปี พ.ศ. 2558 มีการรวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ข้อมูลจำนวนประชากรปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน พ.ศ. 2564[5] พ.ศ. 2563 [6] พ.ศ. 2562[7] พ.ศ. 2561[8] พ.ศ. 2560[9] พ.ศ. 2559[10] พ.ศ. 2558[11]
เหมืองกุง 1,761 1,754 1,698 1,639 1,612 1,587 1,571
ตองกายเหนือ 1,427 1,425 1,447 1,484 1,487 1,504 1,498
ไร่เหนือ 1,342 1,339 1,330 1,307 1,285 1,291 1,283
ตองกาย 1,043 1,050 1,048 1,037 1,016 1,008 988
หนองควาย 987 990 983 955 937 907 882
ต้นเกว๋น 983 983 1,000 1,004 990 949 936
ฟ่อน 750 761 765 775 772 774 765
สันทราย 673 678 672 660 639 623 619
ร้อยจันทร์ 627 631 638 629 654 653 640
นาบุก 603 580 558 544 537 515 506
สันป่าสัก 473 474 482 479 478 469 471
ขุนเส 469 466 469 472 474 479 475
รวม 11,138 11,131 11,090 10,985 10,881 10,759 10,634

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-72. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2516
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (ตอนพิเศษ 52 ง): 1–365. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 3. "จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย เป็น เทศบาลตำบลหนองควาย". Cite journal requires |journal= (help) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [3] 2564. สืบค้น 18 มีนาคม 2564.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [4] 2563. สืบค้น 10 มกราคม 2563.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF 2562. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2562.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561.
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.