วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร (อังกฤษ : Yasothon College of Agriculture and Technology ) เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปอแดง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร
Yasothon College of Agriculture and Technology
ตรา ส.การอาชีวศึกษาเกษครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.png
ชื่อย่อวษท.ยส. / YSCAT
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ถนนสายคำเขื่อนแก้ว - ส้มป่อยน้อย
ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร 44000
เว็บไซต์www.kasetyaso.ac.th

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  เริ่มแรกก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 มีชื่อว่า " โรงเรียนเกษตรกรรมยโสธร" เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยทำการเรียนการสอนประเภทวิชาเกษตรกรรมและที่สถาบันทำถือเอาวันก่อตั้งครั้งแรก คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 เป็นวันสถาปนาตั้งแต่บัดนั้นมา

 • ต่อมา พ.ศ. 2522 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) จำนวน 120 คน เข้าศึกษาต่อในประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และรับนักศึกษาจากหลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.2) เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2520 (ปวช. 20) จำนวน 35 คน
 • พ.ศ. 2524 ได้รับเปลี่ยนจากโรงเรียนเกษตรกรรมยโสธร เป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร"
 • พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวงให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นทุกจังหวัด จังหวัดยโสธรจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยชุมชนเมืองยศ" โดยให้ทำการเรียนการสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 • พ.ศ. 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยชุมชนเมืองยศ ถูกควบรวมเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร"[1] ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ของนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น
 • พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ถูกควบรวมอีกครั้งตามประกาศกฎกระทรวงเรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556" จึงมีผลทำให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร รวมเป็นหน่วยงานหนึ่งของในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเปิดสอนประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ตั้งอยู่บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโธร บนพื้นที่ 568ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา

 เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้[2]

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง[3][แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[แก้]

 1. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)[4]

รับนักศึกษาจบปวส. เกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-04-10.
 2. http://www.vec.go.th/ Archived 2017-05-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หลักสูตรอาชีวศึกษา
 3. http://www.vec.go.th/Default.aspx?tabid=158
 4. http://ivec.vec.go.th.pdf/ประกาศกฎกระทรวง