พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย.jpg

พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2426
สิ้นพระชนม์ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระมารดา หม่อมลม้าย
หม่อม หม่อมเพี้ยน

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย หรือ หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์ เทวกุล (11 สิงหาคม 2426 - 5 กุมภาพันธ์ 2486) อดีตเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ประสูติแต่ หม่อมลม้าย ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ เสกสมรสกับ หม่อมเพี้ยน บุนนาค มีโอรส-ธิดา 12 คน คือ [1]

 1. หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ เทวกุล สมรสกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
 2. หม่อมราชวงศ์ทวยเทพ เทวกุล
 3. หม่อมราชวงศ์เทวไทย เทวกุล
 4. หม่อมราชวงศ์จันทรรัตน์ เทวกุล
 5. หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล
 6. หม่อมราชวงศ์เฉลิมวิมาน เทวกุล สมรสกับ หม่อมราชวงศ์จิตติน เกษมศรี
 7. หม่อมราชวงศ์จิตรคุปต์ เทวกุล
 8. หม่อมราชวงศ์ศุภกันต์ เทวกุล
 9. หม่อมราชวงศ์ยันต์เทพ เทวกุล
 10. หม่อมราชวงศ์ภัทราตรีทศ เทวกุล
 11. หม่อมราชวงศ์ฉันทัศตรีทศ เทวกุล
 12. หม่อมราชวงศ์ พัฒนาตรีทศ เทวกุล

ได้รับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ต่อจากพระบิดา (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ) เมื่อ ปี พ.ศ. 2466 และพ้นจากตำแหน่งเสนบดีกระทรวง หลังเกิดการอภิวัตร์ 24 มิถุนายน 2475 ต่อมาในปี 2485 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ ประชวรด้วยพระโรคไข้จับสั่น และ สิ้นพระชนม์ด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2486 รวมพระชนมายุ 59 ปี


อ้างอิง[แก้]

 • พระประวัติและงานของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย, กรุงเทพฯ, บริษัทคราฟแมนเพรส จำกัด, 2526.