หลวงอาสาสำแดง (แตง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หลวงอาสาสำแดง
(แตง สุจริตกุล)
แตง สุจริตกุล.jpg
เกิด พ.ศ. 2320
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2395
คู่สมรส ท้าวสุจริตธำรง (นาค)
บุตร เจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล)
ท้าววนิดาพิจาริณี (เหม สุจริตกุล)
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
พระยาราชภักดี (โค สุจริตกุล)
นายรองพันธ์ (หล่อ สุจริตกุล)
• ปุก สุจริตกุล
• เหมือน สุจริตกุล
บิดามารดา พระยาจินดารังสรรค์ (แก้วแขก)
คุณหญิงจีน จินดารังสรรค์[1]
ตรานาคพันแตง ประจำราชินิกูลสุจริตกุล

หลวงอาสาสำแดง (แตง) (พ.ศ. 2320 - พ.ศ. 2395) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2320 ท่านได้แต่งงานกับท้าวสุจริตธำรง (นาค) มีบุตรธิดารวม 9 คน (ธิดาคนที่ 1 และ 2 ถึงแก่กรรมตั้งแต่วัยเยาว์) ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีธิดากับภรรยาอื่นอีก 1 คน คือ ขรัวยายสุด สุจริตกุล

หลวงอาสาสำแดง (แตง) ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2395 รวมอายุได้75ปี

ตระกูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • เล็ก พงษ์สมัครไทย. พระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง, พ.ศ. 2549. 160 หน้า. ISBN 974-9687-35-3

บิดาของเจ้าพระยาสุรสีห์พิศมาธิราช ชื่อ พระมหาราชครูปโรหิตาจารย์ และ มีปู่ ชื่อ พระมหาราชครูศิริวัฒนะและย่า ชื่อ นางสารี