เครื่องเสนาอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดาราและสายสะพายเครื่องเสนาอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์ ชั้นประถมาภรณ์

เครื่องเสนาอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์ (โปรตุเกส: Ordem Militar de Cristo, อังกฤษ: The Military Order of Christ) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งโปรตุเกส สถาปนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1319 (พ.ศ. 1862) ในฐานะภาคีอัศวินเทมพลาร์ โดยพระเจ้าดินิสที่ 1 แห่งโปรตุเกส ต่อมาจึงได้แยกขาดภาคีนี้ออกจากกิจการศาสนาในปี ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) โดยพระนางมาเรียที่ 1 แห่งโปรตุเกส เครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ซึ่งตกทอดมาจากคณะภาคีอัศวินดังกล่าวได้ล้มเลิกไปในปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) เนื่องจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกล้มล้าง และมีการสถาปนาสาธารณรัฐโปรตุเกสขึ้นมาแทน แต่ภายหลังได้มีการฟื้นฟูเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) โดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้

แพรแถบย่[แก้]

แพรแถบย่อ

มหาปรมาภรณ์

Grã-Cruz


ประถมาภรณ์

Grande-Oficial


ทุติยาภรณ์

Comendador


ตริตาภรณ์

Oficial


จตุรถาภรณ์

e Cavaleiro


เบญจมาภรณ์

Dama