คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
Prince of Songkla University logo.svg
คําขวัญประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ชื่ออังกฤษFaculty of International Studies, Prince of Songkla University Phuket campus
อักษรย่อวทศ. / FIS
ที่อยู่คณะวิเทศศึกษา เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
วันก่อตั้ง27 ตุลาคม พ.ศ. 2550 (14 ปี)
คณบดีผศ.นุวรรณ เทพเที่ยง[1]
วารสารวารสารวิเทศศึกษา
สีประจําคณะ███ สีฟ้า
เว็บไซต์https://www.fis.psu.ac.th/th/

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (อังกฤษ: Faculty of International Studies, Prince of Songkla University Phuket campus) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตภูเก็ต เป็นคณะที่ศึกษาในด้านการนานาชาติศึกษาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

ประวัติ[แก้]

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดที่จะก่อตั้งคณะด้านการศึกษาเกี่ยวกับต่างประเทศ โดยจะก่อตั้งคณะใหม่นี้ที่วิทยาเขตภูเก็ต เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากมาย ง่ายต่อการศึกษาวัฒนธรรมและภาษา และมหาวิทยาลัยก็มีวิทยาเขตที่จังหวัดภูเก็ตด้วย ทำให้มหาวิทยาลัยได้มีมติก่อตั้งคณะใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550 ที่วิทยาเขตภูเก็ต[2] โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of International Studies, Prince of Songkla University” เพื่อให้การศึกษาในด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นักศึกษาในภาคใต้ฝั่งอันดามัน นักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของโลก

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีน
  • สาขาวิชาจีนศึกษา
  • สาขาวิชาเกาหลีศึกษา
  • สาขาวิชาไทยศึกษา
  • สาขาวิชายุโรปศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  • สาขาวิชาจีนศึกษา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. คณบดีคณะวิเทศศึกษา สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564.
  2. ประวัติคณะวิเทศศึกษา สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]