คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สัญลักษณ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Liberal Arts
Princess of Naradhiwas University
ที่อยู่สำนักงาน ชั้น1 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสชั้น1 เขตโคกเขือ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
วันก่อตั้ง14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดีผศ.อำไพ วชิรอำไพ
สัญลักษณ์ดอกเข็มอุณากรรณ
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในนามของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นคณะหนึ่งที่กำหนดให้จัดตั้งตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยฯ[1] เพื่อสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่าง ๆ และเปิดรับนักศึกษาของคณะในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

ในระยะเริ่มต้น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดตั้งคณะโดยใช้อาคารก่อสร้าง ชั้น 1 ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ตั้งโครงการ โดยทำหน้าที่สนับสนุนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้แก่คณะต่าง ๆ และเตรียมการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป

หลักสูตร[แก้]

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาภาษาไทย
    • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    • สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต

สถานที่ตั้ง[แก้]

คณะศิลปศาสตร์อยู่ใน เขตโคกเขือ จังหวัดนราธิวาส โดยมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ สำนักงาน ชั้น1 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสชั้น1 เขตโคกเขือ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนทางด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และภาษา

  • สถานที่ทำการ (ชั่วคราว)

ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์มีที่ทำการอยู่ในอาคาร อุตสาหกรรม และ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหน่วยงานสำคัญ ดังนี้ •สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ •หลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ •งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา •ศูนย์ทรัพยากรและพัฒนาภาษา •ศูนย์การแปลและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]