คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่ออังกฤษSchool of Liberal Arts, University of Phayao
ที่อยู่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 (กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)[1]
พ.ศ. 2546 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)[1]
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)[2]
คณบดีผศ. ดร. จิตติมา กาวีระ
สีประจําคณะ███ สีส้มอิฐ
สัญลักษณ์พระพิฆเนศ
เว็บไซต์www.libarts.up.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Liberal Arts, University of Phayao) เป็นคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทำการสอนในด้านศิลปศาสตร์ เดิมเป็นสำนักวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นคณะในปี พ.ศ. 2553

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ เดิมเป็นกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทำการชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายมายังสถานที่ปัจจุบันและเริ่มจัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ[1]

ในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้ยกฐานะกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ขึ้นเป็นสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553[2]

​สาขาวิชา​[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 5 สาขาวิชา​ ​ดังนี้​

 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2. ​สาขาวิชาภาษาไทย
 3. สาขาวิชาภาษาจีน
 4. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 5. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาประยุกต์

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศศ.ด.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาตรีคู่ขนาน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์ งามเกษม 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 14 มกราคม พ.ศ. 2558 [3]
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) [4]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา กาวีระ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน[5]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 คณะศิลปศาสตร์, ประวัติคณะศิลปศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
 2. 2.0 2.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการ, เล่ม 127 ตอน 140 ง พิเศษ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553
 3. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 270/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาตร์, วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554
 4. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา,คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 627/2558 เรื่อง แต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558
 5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา,คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๖๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]