คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Liberal Arts, Kalasin University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
วันก่อตั้ง6 กันยายน พ.ศ. 2561 (1 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี
วารสารวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์, วารสารการบริหารปกครอง
สีประจำคณะ     สีแสด
เว็บไซต์www.fla.ksu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อังกฤษ: Faculty of Liberal Arts, Kalasin University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประวัติคณะ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ได้แยกออกมาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ปัจจุบันคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ) ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑[1]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ
 • กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • กลุ่มการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]