ตำบลช้างเผือก (อำเภอเมืองเชียงใหม่)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับตำบลช้างเผือก ในความหมายอื่น ดูที่ ตำบลช้างเผือก (แก้ความกำกวม)
ตำบลช้างเผือก
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย ตำบลช้างเผือก
อักษรโรมัน Tambon Chang Phueak
อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 29.1 ตร.กม.
ประชากร 11,391[ก] คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 391.4 คน/ตร.กม.

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลช้างเผือก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลช้างเผือก (คำเมือง: LN-Thetsaban Tambon Chang Phueak.png)) และบางส่วนยังอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น วัดเจ็ดยอด อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

ตำบลช้างเผือก ได้รับการจัดตั้งจากพระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมื่อ พ.ศ. 2495 หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และได้รับการเลื่อนชั้นเป็นเทศบาลชั้น 5 เมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2543[1]

ลักษณะภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศ[แก้]

ตำบลช้างเผือกมีพื้นที่ประมาณ 29.1 ตร.กม. (18,189.9 ไร่) โดยแบ่งเป็นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 23 ตารางกิโลเมตร และเทศบาลตำบลช้างเผือก 6.1 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบติดเชิงเขาดอยสุเทพ ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 320 เมตร[2]

ภูมิอากาศ[แก้]

เนื่องจากตำบลช้างเผือกมีพื้นที่ติดภูเขา ทำให้มีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 27-29 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 21-22 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม[2]

 • ตำบลช้างเผือกมีสภาพอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
  • ฤดูร้อน : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
  • ฤดูฝน : เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
  • ฤดูหนาว : เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อาณาเขต[แก้]

ตำบลช้างเผือกมีอาณาเขตติดต่อ 4 ตำบลใน 2 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่[3]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลช้างเผือกแบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน [1] ได้แก่

 1. หมู่ 1 บ้านช่างเคี่ยน
 2. หมู่ 2 บ้านเจ็ดยอด
 3. หมู่ 3 บ้านข่วงสิงห์
 4. หมู่ 4 บ้านสันติธรรม (อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)
 5. หมู่ 5 บ้านสนสวย

ประชากร[แก้]

จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2559 หากนับเฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกและเทศบาลตำบลช้างเผือก จะมีประชากรทั้งหมด 11,391 คน แยกเป็นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 2,176 คน และเทศบาลตำบลช้างเผือก 9,215 คน รายละเอียดตามตารางมีดังนี้

ส่วน ชาย หญิง รวม
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 1,114 1,062 2,176
เทศบาลตำบลช้างเผือก 4,419 4,796 9,215
ตำบลช้างเผือกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 6,494 7,605 14,099
รวม 12,027 13,463 25,490
ข้อมูล: [4][5][6] กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกในแต่ละปี
2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558
780 1,996 2,493 2,697 2,706 2,366 2,301 2,226
ข้อมูล: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกในแต่ละปี
2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558
9,662 8,969 10,008 8,896 9,261 9,145 9,193 9,149 9,118 9,248
ข้อมูล: จากเทศบาลตำบลช้างเผือก

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดเจ็ดยอด

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร)
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
 • ลานกางเต็นท์ ยอดดอยปุย เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ[7]
 • บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน[7]
 • สระน้ำหนองฮ่อ[7]
 • พิพิธภัณฑ์ชาวเขา[7]

สถานที่อื่นๆ[แก้]

ภายในตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

เชิงอรรถ[แก้]

. ^ (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2559) จำนวนประชากรดังกล่าวประกอบด้วย ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 2,176 คน [1] และเทศบาลตำบลช้างเผือก 9,215 คน [2] ทั้งนี้ไม่รวมประชากรตำบลช้างเผือกที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อีก 14,099 คน [3] เนื่องจากขาดข้อมูลพื้นที่ตำบลช้างเผือกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (หากรวมเข้าไปจะทำให้ค่าความหนาแน่นของประชากรไม่ถูกต้อง)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]