จังหวัดพะเยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดพะเยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.60%
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 181,300 66,335
ร้อยละ 66.54 24.35

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพะเยา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 181,300 66.54
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,194 0.44
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 680 0.25
ประชากรไทย (4) 238 0.09
รักประเทศไทย (5) 3,550 1.30
พลังชล (6) 143 0.05
ประชาธรรม (7) 94 0.03
ดำรงไทย (8) 167 0.06
พลังมวลชน (9) 290 0.11
ประชาธิปัตย์ (10) 66,335 24.35
ไทยพอเพียง (11) 400 0.15
รักษ์สันติ (12) 1,656 0.61
ไทยเป็นสุข (13) 68 0.02
กิจสังคม (14) 304 0.11
ไทยเป็นไท (15) 207 0.08
ภูมิใจไทย (16) 7,405 2.72
แทนคุณแผ่นดิน (17) 97 0.04
เพื่อฟ้าดิน (18) 116 0.04
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 170 0.06
การเมืองใหม่ (20) 397 0.15
ชาติไทยพัฒนา (21) 4,039 1.48
เสรีนิยม (22) 267 0.10
ชาติสามัคคี (23) 96 0.04
บำรุงเมือง (24) 48 0.02
กสิกรไทย (25) 61 0.02
มาตุภูมิ (26) 112 0.04
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 35 0.01
พลังสังคมไทย (28) 42 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 110 0.04
มหาชน (30) 1,288 0.47
ประชาชนชาวไทย (31) 156 0.06
รักแผ่นดิน (32) 50 0.02
ประชาสันติ (33) 38 0.01
ความหวังใหม่ (34) 327 0.12
อาสามาตุภูมิ (35) 50 0.02
พลังคนกีฬา (36) 296 0.11
พลังชาวนาไทย (37) 56 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 42 0.02
เพื่อนเกษตรไทย (39) 149 0.05
มหารัฐพัฒนา (40) 396 0.15
บัตรดี 272,469 91.81
บัตรเสีย 18,080 6.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,223 2.10
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 296,772 77.60
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 382,453 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อรุณี ชำนาญยา (1)* 45,504 48.77
ภูมิใจไทย อนุรัตน์ ตันบรรจง (16) 28,565 30.62
ประชาธิปัตย์ มัลลิกา บุญมีตระกูล (10) 18,331 19.65
รักษ์สันติ รุจิตรา ทนทาน (12) 394 0.42
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ชัยยุทธ บุญนาวา (2) 216 0.23
เพื่อนเกษตรไทย สิบเอก ไพศาล อินต๊ะมูล (39) 156 0.17
พลังคนกีฬา ศิริพงษ์ วงศ์ไชย (36) 58 0.06
เพื่อฟ้าดิน รักเย็น หน่อแก้ว (18) 52 0.06
ความหวังใหม่ จ่าสิบเอก สราวุธ รัศมี (34) 25 0.03
ผลรวม 93,301 100.00
บัตรดี 93,301 90.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,514 4.39
บัตรเสีย 5,028 4.89
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,843 79.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,778 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ (1)* 67,730 79.42
ประชาธิปัตย์ อนุชา มุสิกะ (10) 15,700 18.41
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วนิดา ก๋าใจ (2) 752 0.88
รักษ์สันติ บำรุง สักลอ (12) 707 0.83
ความหวังใหม่ จ่าสิบเอก พิสิฐ เพียรการ (34) 339 0.40
เพื่อฟ้าดิน ธนบูลย์ คำโล (18) 26 0.03
เพื่อนเกษตรไทย ปรัชญา สะท้านพายัพ (39) 22 0.03
ผลรวม 85,276 100.00
บัตรดี 85,276 91.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,879 3.08
บัตรเสีย 5,363 5.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,518 76.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,962 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงม่วน และอำเภอปง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ไพโรจน์ ตันบรรจง (1)* 59,196 65.94
ประชาธิปัตย์ ธนสรร ธรรมสอน (10) 29,460 32.81
ความหวังใหม่ เกรียงไกร ไชยมงคล (34)✔ 737 0.82
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จรูญ ปัญญาวงศ์ (2) 311 0.35
เพื่อนเกษตรไทย ประเสริฐ ไชยมงคล (39) 75 0.08
ผลรวม 89,779 100.00
บัตรดี 89,779 89.41
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,586 3.57
บัตรเสีย 7,045 7.02
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,410 77.41
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,713 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]